U bent hier: Home » Tijdschrift » Recente uitgaven » 138

Uitgave 138 (februari 2014)

 

Er is weer een nieuw nummer van ons blad verschenen. Op de website van onze vereniging plaatsen we een korte samenvatting van de tekst. Het blad kunt u kopen bij de Bruna, maar u kunt zich ook aanmelden als lid.

Uitgave nummer 138 opent met:

Archeologisch onderzoek op Assenrade

Geschreven door M.D.J. Klomp

Dit artikel is de weergave van de lezing die de heer Klomp heeft gehouden op de ledenvergadering van Heemkunde Hattem op 21 maart 2013.

Archeologisch onderzoek op bouwlocaties is verplicht door het Europese verdrag van Valleta. Gemeente Hattem werkt hiervoor samen met Zwolle.

Het begint met het graven van proefsleuven op plekken die mogelijk archeologisch van belang zijn en afhankelijk van de bevindingen wordt het onderzoek dan eventueel uitgebreid.

De auteur beschrijft de geschiedenis van het gebied in samenhang met de ligging nabij de IJssel vanaf de klokbekercultuur.

Er zijn leuke vondsten gedaan, die nu nog nader geanalyseerd worden, maar in een vervolgartikel zeker nog een keer aan de orde komen.

 

Het volgende artikel is:

Eleonora: een krachtige vrouw

Geschreven door Annette Luesink en Edgar Andeweg.

Eleonora is niet zo bekend als historisch figuur, maar heeft wel betekenis gehad voor Hattem. Geïnspireerd door het beeldje in de gevel van het Nederlands Bakkerijmuseum Het Warme Land op de hoek van Ridderstraat en Kerkhofstraat heeft Annette Luesink zich verdiept in haar leven. En het is een zeer lezenswaardig artikel geworden dat Eleonora uit de vergetelheid haalt.

Bij de eindbewerking van het drukproces is er helaas met de foto’s iets misgegaan. Dat zal in de volgend uitgave gecorrigeerd worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U vraagt en wij zoeken

Geschreven door D. Locht 

Dit artikel is een verslag over de vragen die op de inloopdagen bij Heemkunde Hattem gesteld worden en het spitten in oude archieven met de mogelijke resultaten.

Hebt u ook een vraag? Kom er gerust mee naar Heemkunde Hattem.De Kozakken waren ook in Hattem!

 De “omkeer van zaken” eind 1813, begin1814

Kozakken verjagen de Fransen, deel I

Geschreven door G. Kouwenhoven

De ondergang van het imperium van keizer Napoleon in 1813 -1814 wordt door G. Kouwenhoven uitgebreid beschreven voor het gebied tussen Kampen en Deventer. De komst van de Kozakken (uit de Oekraïne, hoe actueel is geschiedenis soms) had een grote impact op de overheid en de bevolking van de streek, die moest opdraaien voor de voedselvoorziening en vaak ook het onderdak van de troepen. Aan de andere kant gaf het ook weer extra handel.

Mooi om te lezen over de roerige tijd van 200 jaar geleden. Wordt vervolgd.Toch turfwinning

Geschreven door T. Eghuizen

In dit stukje komt mevrouw Eghuizen terug op een eerder gepubliceerd artikel in het Heemkunde tijdschrift nummer 133.

In het betreffende stuk was sprake van “turfwinning?”. De heer Berend Broekhuis heeft daarop gereageerd en vertelt uit eigen herinnering zijn jeugdherinnering aan de turfwinning van de buurman.De volgende bijdrage is een verzameling stukjes

Uit de Homoet van 1924

Geschreven door D. Locht

Dit zijn stukjes uit de Homoet van het eerste kwartaal 1924. Een stukje over de treinverbinding tussen Apeldoorn en Zwolle, een brand aan de Hessenweg, oplichters en meer zaken die het dagelijks leven raken.

 

 

Herinneringen van tachtig jaar geleden

Door T. Eghuizen

Mevrouw Willempje Roseboom-van Enk (1915-2011) heeft herinneringen aan haar schoolreisjes opgeschreven. Mevrouw Eghuizen heeft deze notities uitgewerkt tot een leuk stukje met herinneringen.

 

 

 

De levensloop van mevrouw M.H. Nijlunsing-Muller

Geschreven door R. Katgert

Bijna 100 en nog volop in het leven staande! Het stuk beschrijft de levensloop van de vitale 100-jarige en hoe ze van Noord-Groningen tenslotte in Hattem terecht kwam.

 

 

 

 

 

Deze keer ook weer een wandeling uit een wandelgids van 1918:

Wandelen door Molecaten naar de Vuursteenberg.

De wandeling voert langs de Waa, door ‘Molecaten’ terug naar Hattem. Het meest verbazende is het uitzicht dat de wandelaar van toen heeft, waar je nu alleen maar bomen voor je neus ziet.

Een wandeling van ongeveer 2 uur die ook nu nog prima te lopen is.

Dan een stukje over de wonderbaarlijke hereniging van mevrouw Haska van der Linden met haar moeder in 1960.

 

 

 

 


Kerstkaart bracht hen bij elkaar.

Een verhaal uit het tijdschrift De Spiegel van oktober 1960, met een aanvulling van de heer H. van Keulen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot een bijdrage van G. Kouwenhoven

De eerste Oranje in Hattem

De onbekende stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht René van Chanon, prins van Oranje was de eerste Oranje die Hattem bezocht op 27 september 1543.

Lees het nieuws in de uitgave 138 van Heemkunde Hattem.De rubrieken:

Fotoarchief

In deze vaste rubriek worden namen gezocht bij oude foto’s uit het archief. Graag uw hulp daarbij.

Wat is uw verhaal?

Een oproep om uw verhaal op te schrijven met hulp van een redacteur. Uw verhaal moet niet verloren gaan!


VERENIGINGSNIEUWS. 

Bericht van het bestuur.

Hierin wat algemeen informatie over het reilen en zeilen van de vereniging. Eveneens een oproep aan de lezer om oude verhalen niet verloren te laten gaan maar ze op te schrijven. Hierbij kan ook altijd de hulp ingeroepen worden van een redactielid.

In het verenigingsnieuws ook een verslag van de nieuwjaarsbijeenkomst op 4 januari 2014.

U ziet het een rijk geschakeerd nummer met voor iedereen die belangstelling heeft voor het verleden van Hattem wel iets leuks te lezen. 

« terug naar overzicht