U bent hier: Home » Werkgroepen » Monumenten

Monumenten

Doelstellingen:

Werkgroep Monumenten van Heemkunde Hattem 

 1. Onderzoek verrichten in de historische omgeving.
 2. Inventariseren van historische informatie. Het streekarchief Epe, Hattem en Heerde staat hierbij ter beschikking.
 3. Informatie vastleggen van en eventueel verstrekken aan belanghebbenden.
 4. Trachten positieve invloed te hebben op het behoud van de stad  Hattem en haar omgeving.
 5. Onderzoeken of er geldmiddelen te krijgen zijn voor het vormen van een fonds om hieruit kleine bedragen te kunnen verstrekken ter stimulering van het onderhouden van het eigendom, in de vorm van een aanmoedigingspremie.

Coördinator:

A.J. Karssing

monumenten@heemkundehattem.nl

Overzicht van de werkzaamheden

 • Inventariseren van hetgeen in de binnenstad van Hattem aanwezig is.
 • Bestaande gevelaanzichten van de gemeente Hattem bijwerken en aanpassen.
 • Fotografisch vastleggen van gevels en details, bijvoorbeeld
     - gedenkstenen
 •   -  gevelstenen
    -  gevelankers
    -  levensbomen boven deuren en verdere bijzondere details.
 • Het in tekening brengen van kozijndetails en profilering.
 • Van aanwezige monumenten en bijzondere gebouwen de geschiedenis vastleggen.
 • Het in het streekarchief of in archieven van andere plaatsen opzoeken van tekeningen en afbeeldingen van gesloopte panden, zoals 
   -  NS station Hattem
 •  -  NS werkplaats
   -  Panden Kerkstraat 19 en 21.
 • Het in tekening brengen van bij opgravingen door de werkgroep Archeologie blootgelegde muurgedeelten.

 

 • Het samenbrengen op een definitieve tekening van de oude vestingsmuren met poorten enzovoort met bestaande gegevens en opmetingen.

 

 • De bestaande kelders op tekening zetten en nagaan of ze werkelijk met elkaar in verbinding hebben gestaan.
 • Het vastleggen van de diepteligging van de vaste grond door middel van informatie bij nieuwbouw, verbouwingen en grondboringen om te weten te komen of Hattem op een verhoging gebouwd is. Of waren het verschillende heuvels en dalen die opgevuld zijn in de loop der jaren?

 

Historische rondwandeling

                                    


De gids  "Historische rondwandeling langs Hat­tems Monumenten" is samengesteld op initia­tief van de werkgroep Monumenten.
In het verleden is een aantal malen een dergelijke rondwandeIing verschenen, maar de werkgroep Monumen­ten vond een nieuwe uitgave gewenst,  gebruikmakend van de binnen de werkgroep aanwezige kennis van zaken en aangepast aan de mogelijkheden van deze tijd.
Uiteraard is voor het opstellen van de huidige gids wel dankbaar gebruik gemaakt van de gegevens die in de eerdere publicaties zijn te vinden, maar waar nodig zijn nieuwere inzichten verwerkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De auteur H. Vlieger te midden van de ( toenmalige ) voorzitter H. Klok en burgemeester P.A. Zoon, tijdens de presentatie op vrijdag 23 november 2007 op het stadhuis te Hattem