Over de vereniging "Heemkunde Hattem"

De vereniging "Heemkunde Hattem"  is in  1980 opgericht.  De vereniging stelt zich ten doel om de geschiedenis, de cultuur en de traditie van Hattem en zijn bewoners te onderzoeken en vast te leggen.
Binnen Heemkunde Hattem is een aantal werkgroepen actief die zich met specifieke onderzoekgebieden bezighouden.

De doelstelling van de vereniging

De vereniging stelt zich ten doel door middel van heemkundige en/of andere activiteiten belangstelling voor Hattem alsmede voor het onderzoek van locale/regionale geschiedenis te bevorderen in de ruimste zin des woords.

Het beleidsplan

Om voornoemde doelstelling te bereiken heeft de vereniging groeperingen met een heemkundig karakter. De vereniging geeft viermaal per jaar een tijdschrift uit met artikelen van heemkundige aard.  Alle leden ontvangen dit tijdschrift. Het tijdschrift is ook los te koop. Daarnaast verschijnen er periodiek publicaties/boekjes met betrekking tot een bepaald onderwerp. Klik hier voor meer informatie over het tijdschrift.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Tot en met 2022 zijn reeds 173 uitgaven van het tijdschrift verschenen.

Tevens zijn reeds enkele tientallen publicaties/boekjes verschenen met betrekking tot een bepaald onderwerp van heemkundige aard.

Het Bestuur

Voorzitter

Joris Stroobach

voorzitter@heemkundehattem.nl
Secretaris

Martin van Duinen

tel. 06 18151221

secretaris@heemkundehattem.nl
Penningmeester Ron Eijlander

penningmeester
@heemkundehattem.nl

 

Bestuurslid Els Engel
Bestuurslid

Henri van de Vosse


De Adviesraad / Werkgroepen

Automatisering    

 

beheerICT@heemkundehattem.nl
Dialect Tineke Keizer dialect@heemkundehattem.nl
Foto archief W.J.van der Zwaan - Bunt fotoarchief@heemkundehattem.nl
Geschiedenis geschiedenis@heemkundehattem.nl
Redactie B.A.Samsom-Borst
redactie@heemkundehattem.nl

Erelid

Rekeningen en inschrijfnummers

Rabobank

32.57.27.384 

IBAN NL07RABO0325727384 BIC RABONL2U
Kamer van Koophandel 40102787
RSIN 813688346

Financiële verantwoording

Klik hier voor de Financiële verantwoording 2020

Het beloningsbeleid

De vereniging werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Contributie

Leden in Hattem

€ 30,00 per jaar

Een hoger bedrag is natuurlijk altijd welkom  Het meerdere bedrag wordt dan beschouwd als gift.
Leden buiten Hattem
Leden buiten Hattem betalen aanvullend de geldende
portokosten.

Adres

Heemkunde Hattem

Molenbelt 2A

8051 EV Hattem
Onze vereniging draagt de naam “Heemkunde Hattem” en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met het KvK nummer 40102787 en het RSIN nummer 813688346