Met deze website maakt U  kennis met de vereniging Heemkunde Hattem, haar activiteiten en publicaties. Onze vereniging is een ANBI. d.w.z. een Algemeen Nut Beogende Instelling. Goede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling . Wanneer zij aangemerkt zijn als ANBI dan genieten zij belastingvoordeel. Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI. Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting. De vereiste verantwoording vindt U hieronder. 

Over de vereniging "Heemkunde Hattem"

De vereniging "Heemkunde Hattem"  is in  1980 opgericht.  De vereniging stelt zich ten doel om de geschiedenis, de cultuur en de traditie van Hattem en zijn bewoners te onderzoeken en vast te leggen.
Binnen Heemkunde Hattem is een aantal werkgroepen actief die zich met specifieke onderzoekgebieden bezighouden.

De doelstelling van de vereniging

De vereniging stelt zich ten doel door middel van heemkundige en/of andere activiteiten belangstelling voor Hattem alsmede voor het onderzoek van locale/regionale geschiedenis te bevorderen in de ruimste zin des woords.

Het beleidsplan

Om voornoemde doelstelling te bereiken heeft de vereniging groeperingen met een heemkundig karakter. De vereniging geeft viermaal per jaar een tijdschrift uit met artikelen van heemkundige aard.  Alle leden ontvangen dit tijdschrift. Het tijdschrift is ook los te koop. Daarnaast verschijnen er periodiek publicaties/boekjes met betrekking tot een bepaald onderwerp. Klik hier voor meer informatie over het tijdschrift.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Tot en met 2017 zijn reeds 150 uitgaven van het tijdschrift verschenen.

Tevens zijn reeds enkele tientallen publicaties/boekjes verschenen met betrekking tot een bepaald onderwerp van heemkundige aard.

Het Dagelijks Bestuur

Voorzitter

Leen Weeda

tel. 038-4445564

voorzitter@heemkundehattem.nl
Vicevoorzitter

Y.J.A.Schepers-Mulder

tel. 038-4446313

 

vicevoorzitter@heemkundehattem.nl
Secretaris

Piet Hein Steinmetz 

tel. 038-4470875 

secretaris@heemkundehattem.nl
Penningmeester

Piet Hein Steinmetz 

tel. 038-4470875

penningmeester@heemkundehattem.nl

Het Algemeen Bestuur

Automatisering    

 

beheerICT@heemkundehattem.nl
Dialect
dialect@heemkundehattem.nl
Foto archief W.J.van der Zwaan - Bunt fotoarchief@heemkundehattem.nl
Inwoners en Genealogie
genealogie@heemkundehattem.nl
Geschiedenis E.Kwakkel
geschiedenis@heemkundehattem.nl
Monumenten A.J.Karssing monumenten@heemkundehattem.nl
Redactie B.A.Samsom-Borst
redactie@heemkundehattem.nl

Erelid

Rekeningen en inschrijfnummers

Postgiro

16.36.237

IBAN NL15INGB0001636237 BIC INGBNL2A
Rabobank

32.57.27.384 

IBAN NL07RABO0325727384 BIC RABONL2U
Kamer van Koophandel 40102787
RSIN 813688346

Financiële verantwoording

Klik hier voor de Financiële verantwoording 2020

Het beloningsbeleid

De vereniging werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Contributie

Leden in Hattem

€ 17,50 per jaar

Een hoger bedrag is natuurlijk altijd welkom
Leden buiten Hattem € 27,50 per jaar

Adres

Heemkunde Hattem

Molenbelt 2A

8051 EV Hattem
Onze vereniging draagt de naam “Heemkunde Hattem” en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met het KvK nummer 40102787 en het RSIN nummer 813688346