Algemene Ledenvergadering 2013

Algemene Ledenvergadering 2013 Vereniging Heemkunde Hattem op donderdag 21 maart 2013 in het restaurant BANKA aan de Markt te Hattem.

Aanvang 19.30 uur.

 

Deze vergadering wordt niet, zoals al meer dan dertig jaar gebruikelijke was, gehouden in locatie De Tinne, maar deze keer in restaurant Banka met na de pauze een zeer interessante powerpoint presentatie door de heer M. Klomp van de Archeologische dient in Zwolle.

Na de gebruikelijke huishoudelijke zaken, zoals verslag jaarvergadering 2012, jaarverslag, financieel verslag en begroting, verslag kascommissie en verkiezing nieuw kascommissielid,

komen er een paar andere zaken aan bod:

Voorzitter, de heer H.J.H. van Gelder heeft om persoonlijke redenen de wens te kennen gegeven niet voor herverkiezing in aanmerking te komen. Hoewel dat jammer is, dient zijn besluit gerespecteerd te worden. Het bestuur draagt mevrouw Y.J.A. Schepers-Mulder voor als opvolgster.

Vice-voorzitter, de heer Henk Bruins is na acht jaar reglementair niet meer herkiesbaar. Het bestuur draagt als zijn opvolger voor de heer C.H. Morssink.

Beiden hebben hun voordracht bewilligd.

Algemeen bestuurslid, de heer N. van der Knokke treedt om persoonlijke redenen af als vertegenwoordiger van de Fotowerkgroep in het AB. Het bestuur draagt mevrouw H. van der Zwaan-Bunt voor als zijn opvolgster. Ook zij heeft, in ieder geval voor een jaar, bewilligd in deze verkiezing.

Voorstel benoeming tot AB lid van uit de werkgroep website/automatisering: de heer H. Steinz.

Vervolgens is er het afscheid van aftredende voorzitter en vice-voorzitter.

Na de pauze begint de heer Klomp met zijn powerpoint presentatie over de vondsten tijdens de opgravingen op Assenrade en de Hanzelijn.

Indien u als lezer of lezeres van de regelmatige berichten over Heemkunde nog iets meer wilt weten, bent u op deze speciale avond van harte welkom.

Voorafgaande aan de ledenvergadering is er woensdag 20 maart een kijk- en leesmiddag. Ook die middag is weer vrij toegankelijk.

Ook veel van de activiteiten, met name het zeer uitgebreide fotoarchief, is te vinden op de site www.heemkundehattem.nl. Daar staan ook de openingstijden van het Heemkundecentrum, Molenbelt 2A vermeld.

Vier maal per jaar ontvangen alle ongeveer duizend leden van de vereniging een schitterend verzorgd kwartaalnummer met veel geschiedenissen van Hattem en soms een stukje in het Hattems dialect gratis.

Al voor € 15,00 per jaar kunnen inwoners van Hattem lid worden en voor € 23,00 iedereen die buiten Hattem woont. Indien u zich nu opgeeft, ontvangt u in ieder geval één van de reeds verschenen kwartaalnummers gratis. Geef u daarom nu op als lid bij ledenadministratie 038-4441764 of via de site.

Graag verwijzen wij u ook naar onze site www.heemkundehattem.nl. Via deze site kunt u zich ook abonneren op onze gratis nieuwsbrief.

« terug naar overzicht