Attems proatn kan ‘k nie loatn !

Heeft u ook dit probleem?  Wilt u ook dat het Hattems  dialect bewaard moet worden?

Net zoals in veel streken in Nederland is de werkgroep Dialect van Vereniging Heemkunde Hattem is al sinds 1980 druk om het Hattems  dialect te spreken en voor het nageslacht te bewaren.  Inmiddels zijn twee boekwerken over het dialect verschenen te weten Hattems Dialect en Attems proatn kan ‘k nie loatn !

Vindt u ook dat dit moet blijven ? De werkgroep is op zoek naar versterking. U bent welkom om vrijblijvend kennis te maken op de Dialectmiddag op woensdag 3 juli vanaf 13.30 uur. Na deze datum begint de vakantie  tot woensdag 11 september.

Voor informatie kunt u ook terecht bij mevrouw T. Eghuizen tel. 4442279.  Zij hoort graag van U

Veel van de activiteiten van de vereniging, met name het zeer uitgebreide fotoarchief, kunt u vinden op de site www.heemkundehattem.nl. Daar staan ook de openingstijden van het Heemkundecentrum, Molenbelt 2A, vermeld.

Vier maal per jaar ontvangen alle ongeveer duizend leden van de vereniging een schitterend verzorgd kwartaalnummer met veel geschiedenissen van Hattem en soms een stukje in het Hattems dialect gratis.

Al voor € 15,00 per jaar kunnen inwoners van Hattem lid worden en voor € 23,00 iedereen die buiten Hattem woont. Indien u zich nu opgeeft, ontvangt u in ieder geval één van de reeds verschenen kwartaalnummers gratis. Geef u daarom nu op als lid bij ledenadministratie 038-4441764 of via de site.

Graag verwijzen wij u ook naar onze site www.heemkundehattem.nl. Via deze site kunt u zich ook abonneren op onze gratis nieuwsbrief.

De eerstvolgende inloopmiddag is woensdag 27juni  aanvang 13.30 uur en de avond donderdag 4 juli vanaf 19.30 uur.

« terug naar overzicht