U bent hier: Home » Actueel » Nieuws » De bakker broodnodig

De bakker broodnodig

De bakker broodnodig

 

“Attemer woo(r) lèè’m ie van?” verscheen als themanummer in september 1990 ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de vereniging Heemkunde Hattem.

Een schitterend nummer met een grote variatie aan geschiedenissen en beroepen, zoals “Van fietsenmaker tot rijwielhersteller”,” Kruidenier-politicus of politicus-kruidenier, een verhaal over “levensonderhoud en levensovertuiging van Jan Roseboom” en nog een aantal andere.

Een van de onderwerpen was “De bakker broodnodig”, de geschiedenis van drie generaties Visser. Om hierover meer te kunnen vertellen ging mevrouw H. Kers op bezoek bij een zeer bekende Hattemer, de helaas onlangs overleden Téo Visser.

Dorpsweg; Ab Visser woonde aan de Dorpsweg en dreef zijn zaak in het pand links op de foto aan de Molenbelt.

 

 

   Dorpsweg; Ab Visser woonde aan de Dorpsweg en dreef zijn zaak in het pand links aan de Molenbelt.

 

Het verhaal begint bij overgrootvader Albert Visser, geboren op 19 september 1822 en van beroep dagloner en zijn vrouw Zwiertje Veluwenkamp. Zij woonden in de omgeving van hotel Dennenheuvel aan de Veldweg. Niet alleen vader en moeder, maar ook hun vijf kinderen: Hendrina, Steven, Hendrik, Hendrikus en Berend.

Enkele zonen verhuisden naar de omgeving van Flip Hul, bij een groot aantal oudere Hattemers nog wel bekend als “Vissersdorp”.

Het verhaal gaat verder met Hendrikus Visser, geboren in 1861, de grootvader van Téo. Hendrikus vertrok als 17-jarige naar Oldebroek als bakkersknecht. In 1890 trouwde Hendrikus met Trijntje van Es, een winkeliersdochter. Zij kregen vier kinderen.

	  De Molenbelt met molen "De Fortuin" met het molenaarshuis waarin in 1932 de molenaar de heer C. van Loo woonde. Links vooraan bakker - kruidenier Ab (later Teo) Visser en rechts de boerderij van de gebroeders B.C. - J. en J.M. Blom.  

 


De Molenbelt met molen "De Fortuin" met het molenaarshuis waarin in 1932 de molenaar de heer C. van Loo woonde. Links vooraan bakker - kruidenier Ab (later Teo) Visser en rechts de boerderij van de gebroeders B.C. - J. en J.M. Blom.

 

De bakkerij van de familie Visser was gevestigd aan de huidige Molenbelt. Hendrikus overleed in 1917. Daar hij nog één zoon had, was het logisch dat deze zoon Albert, waarschijnlijk beter bekend als Ap, de bakkerij zou nemen.

Ap Visser moest na het overlijden van zijn vader al jong zelfstandig bakker worden. Hij trouwde in 1923 met Hendrika van Ommen. Uit dit huwelijk werden vier zonen geboren,

Berend in 1926, Téo in 1928, Albert in 1930 (op dit moment nog actief als tafeltennisser) en Henk.

Téo was inmiddels oud genoeg om mee te helpen.

De geschiedenis gaat verder over de oorlogsjaren, de jaren na de oorlog, Hattem 650 jaar stadsrechten en zo voort. Dit alles is te lezen in het genoemde themanummer en tijdens de inloopmiddagen en -avonden in het Heemkundecentrum.

 

Veel van de activiteiten van de vereniging, met name het zeer uitgebreide fotoarchief, kunt u vinden op de site www.heemkundehattem.nl. Daar staan ook de openingstijden van het Heemkundecentrum, Molenbelt 2A, vermeld.

 

Vier maal per jaar ontvangen alle ongeveer duizend leden van de vereniging een schitterend verzorgd kwartaalnummer met veel geschiedenissen van Hattem en soms een stukje in het Hattems dialect gratis.

Al voor € 15,00 per jaar kunnen inwoners van Hattem lid worden en voor € 23,00 iedereen die buiten Hattem woont. Indien u zich nu opgeeft, ontvangt u in ieder geval één van de reeds verschenen kwartaalnummers gratis. Geef u daarom nu op als lid bij ledenadministratie 038-4441764 of via de site.

Graag verwijzen wij u ook naar onze site www.heemkundehattem.nl. Via deze site kunt u zich ook abonneren op onze gratis nieuwsbrief.

De eerstvolgende inloopmiddag is woensdag 21 november aanvang 13.30 uur en de avond donderdag 29 november vanaf 19.30 uur.

« terug naar overzicht