De geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Hattem

         

                          EEN NIEUW THEMANUMMER VAN HEEMKUNDE HATTEM!

 

 

De periode van de landelijke mei-herdenkingen is al weer voorbij, toch blijft nog genoeg geschiedenis over om bij stil te staan.

Op een andere herdenkingsdag, namelijk 6 juni “de invasie in Normandië”, presenteerde de vereniging Heemkunde Hattem een nieuw, zeer speciaal themanummer met als naam DE GESCHIEDENIS VAN DE JOODSE GEMEENSCHAP IN HATTEM.

Het eerste exemplaar is uitgereikt aan burgemeester drs. J.W. Wiggers van Hattem op 6 juni 2011,
en vond plaats in de Grote of Andreaskerk, Markt 2 te Hattem.

Sprekers waren o.a. prof. dr. D. de Levita, de heer L. de Liever, mevrouw A. Reisner-Maas en de heer R. Polak.  

Al in 2008 werd binnen de vereniging Heemkunde Hattem de nieuwe werkgroep Joods Hattem opgericht.

Er volgde een zeer succesvolle samenwerking met o.a. RTV Hattem. Gezamenlijk onderzochten zij de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Hattem. Dit resulteerde in 2010 in een driedelige, indrukwekkende documentaire “Zij leefden onder ons”. Hiervan is ook een dvd uitgegeven.

De werkgroep Joods Hattem ging hierna verder met zijn onderzoek. Er werden interviews met voormalige onderduikers en hun nabestaanden gehouden. Die gaven een goed beeld hoe zij de onderduikperiode in Hattem hebben beleefd. Ook de toenmalige bewoners van de onderduikadressen komen aan het woord. 

Het boekwerk bevat meer dan 250 pagina’s  

In de eerste hoofdstukken worden de joodse generaties vanaf de eerste vermeldingen in de archieven vanaf de 17e eeuw tot het jaar 1829 beschreven.

In 1829 werd het bevolkingsregister ingevoerd en vanaf dat jaar tot 1920 worden de in Hattem wonende joodse families beschreven. In volgende hoofdstukken wordt de stichting van de synagoge en de aanleg van de joodse begraafplaats belicht.

Aan de toenmalige voorganger van de synagoge, David Cortissos, wordt ruim aandacht geschonken. Hij heeft binnen de joodse en Hattemse gemeenschap een belangrijke rol gespeeld.

De periode van 1920-1940 komt uitvoerig aan de orde door de beschrijving van joodse families, meestal kleine ondernemers. Ook joodse families die eind jaren dertig vluchtten, vestigden zich in Hattem. Zij moesten in 1942 o.a. in landgoed Molecaten onderduiken.

 

Bovenstaande geeft een indruk van de inhoud van het boek.

 

Leden van vereniging Heemkunde Hattem ontvangen het boek gratis. Het vervangt het gebruikelijke kwartaalnummer.

 Het boek is ook te koop bij Bruna in de Kerkstraat te Hattem.

« terug naar overzicht