U bent hier: Home » Actueel » Nieuws » De kraaienmars

De kraaienmars

 

Een van de vele themanummers die alle leden van Heemkunde Hattem in de loop der tijden gratis ontvingen, is getiteld: De Kraaienmars en bevat een verzameling verhalen over het begrafeniswezen en de gebruiken van vroeger. Het is uitgegeven in 1985 en geschreven door Antje Scheper.

Het eerste hoofdstuk heet Begrafeniswezen van voor 1924 en begint aldus: “Zoals een oude doodgraver ooit eens laconiek opmerkte “Zolang de dood bestaat, is niemand zijn leven zeker”, zo is het én zo was het.

 

 

 

 

 

 

 

Los van allerlei religieuze bespiegelingen heeft de dood nu eenmaal het laatste woord en het interessant te zien, hoe verschillend de mens door de eeuwen heen met het begrip “dood” is omgesprongen. Zelfs in onze moderne eeuw zit er een verschil tussen een begrafenis anno 1910 en een begrafenis anno 1985. In zekere zin vormde de dood vroeger minder een taboe dan tegenwoordig …” Het hoe en waarom is verder te lezen in het themanummer (dat nog verkrijgbaar is bij Heemkunde Hattem voor € 7,50),  waarin op 48 pagina’s uitgebreid op dit onderwerp wordt ingegaan.Beschreven wordt onder andere: En begrafenis volgens burenplicht, de aansprekers, “In de dood’n busse”, de joodse begrafenisklassen en tarievenstelsels anno 1924 en nog veel meer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel van de activiteiten van de vereniging, met name het zeer uitgebreide fotoarchief, kunt u vinden op de site www.heemkundehattem.nl. Daar staan ook de openingstijden van het Heemkundecentrum, Molenbelt 2A, vermeld.

Al voor € 15,00 per jaar kunnen inwoners van Hattem lid worden en voor € 23,00 iedereen die buiten Hattem woont. Indien u zich nu opgeeft, ontvangt u in ieder geval het nieuwe kwartaalnummer gratis. Dit is 1 juni verschenen. Geef u daarom nu op als lid bij ledenadministratie 038-4441764 of via de site.

Graag verwijzen wij u ook naar onze site www.heemkundehattem.nl. Via deze site kunt u zich ook abonneren op onze gratis nieuwsbrief.

De eerstvolgende inloopmiddag is op woensdag 12 juni, aanvang 13.30 uur en de eerste inloopavond op donderdag 6 juni 2013, aanvang 19.30 uur.

Iedere dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur staan de dames van het fotoarchief u met raad en daad terzijde.

 

« terug naar overzicht