Het kan niet altijd kermis zijn …

Het kan niet altijd kermis zijn …

 

In november 2008 verscheen een themanummer van Heemkunde Hattem onder de titel “Het kan niet altijd kermis zijn.”

Een schitterende uitgave met ongeveer 80 bladzijden vol ‘kermisverhalen’ vanaf de middeleeuwen, bijeengebracht door de toenmalige werkgroep Kermisklanten.

 

Antje Scheper schreef het stuk “Van speellieden tot Gigengack”, met als subtitel “Wat was er op de kermis te doen?” Daarin is te lezen:

“Boerenkermis. De kermis was voor velen van hen immers HET feest van het jaar waar ze zich met volle overgave op konden storten. In de roes van vrijheid sprongen ze voor even uit de band om daarna weer een jaar lang te sappelen en in het gareel te lopen. Het schilderij ‘De boerenkermis’van Pieter Brueghel de Jonge schetst een aardig beeld van de kermis rond 1600.”

 

 

Dat niet iedereen de kermisgebruiken op prijs stelde wordt beschreven in een hoofdstuk van J. Boersema. De Kleine kerk wendt zich op 20 juli 1852 tot de raad van Hattem:

“Edel Achtbare Heeren!

De kerkeraad der Christelijke Afgescheidene gemeente alhier in aanmerking nemende dat eerlang hier ter stede als naar gewoonte weder kermis zal zijn en lettende op het onaangename en smartelijke dat haar voor den stillen en Godsvreezenden burger vergezelschapt, alsook op de haren nadeeligen invloed op menig huisgezin, maar inzonderheid overwegende hoe dat met haar vele snoode zonden gepaard gaan als (om maar eenige op te noemen) verkwisting van tijd en geld, dronkenschap, hoererij, vechtpartijen, vloeken of ijdel aanroepen van Gods heiligen naam …”

 

Het vervolg van de brief en de rest van alle prachtige verhalen, o.a. van de hand van Antje Scheper,  J. van Veghel, R. Seegers, N. van der Knokke, J. Boersema, J. van Riemsdijk, kunt u nog verder lezen; het themanummer is nog verkrijgbaar (ad € 6,00) bij Heemkunde Hattem.

 

Veel van de activiteiten van de vereniging, met name het zeer uitgebreide fotoarchief, kunt u vinden op de site www.heemkundehattem.nl. Daar staan ook de openingstijden van het Heemkundecentrum, Molenbelt 2A, vermeld.

 

Graag verwijzen wij u ook naar onze site www.heemkundehattem.nl. Via deze site kunt u zich ook abonneren op onze gratis nieuwsbrief.

De eerstvolgende inloopavond is op donderdag 23 mei, aanvang 19.30 uur en de eerste inloopmiddag op woensdag 29 mei vanaf 13.30 uur.

Iedere dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur ontvangen de dames van het fotoarchief u graag.

 

« terug naar overzicht