Het nieuwe kwartaalblad, decembernr. 133

Het nieuwe kwartaalblad, decembernummer 133, van Heemkunde Hattem is verschenen, ook nu weer met interessante verhalen en schitterende foto’s over de geschiedenis van Hattem en zijn inwoners.

 

Het openingsartikel is van de hand van de werkgroep Dialect. Als herinnering aan mevrouw G.J. Engelsman-Agterhuis wordt een vlak voor haar plotselinge overlijden door haar geschreven artikel, verluchtigd met een schitterende foto van de toenmalige werkgroep Dialect, geplaatst onder de titel “Van Old- en Ni’jjoar”. Het artikel begint met: Oldejoarsoamp begunt noa kärktied as tr op de kachel in de kämer pufferties ebakkn wònn in een grote panne met ölie.

De heer R.M. Even verhaalt over sporen gezocht naar MacEwen. Het vergaat hem als lezer van een bizarre detective. Daarin is de gezochte persoon met naam en toenaam bekend. Hij heeft zelfs een bekentenis afgelegd, maar de zaak kan niet worden afgesloten.

De heer G. Kouwenhoven heeft een verhaal onder de titel “De prins komt langs in 1640”. “Gezicht op Hattem” is het artikel van de hand van de heer E. Andeweg. Hij vertelt hierin hoe hij toevallig in het bezit is gekomen van een ets van een gezicht op Hattem vanaf de Hoenwaard.

Twee onderkomens die veertig jaar geleden nieuw waren, namelijk van de Hattemer ijsclub en de P.V. “Hattem” komen uitgebreid aan bod.

De werkgroep Geschiedenis publiceert weer een aantal onderwerpen: “Het klooster “Ten Clarenwater”, (canon 1415), “Bourgondische bezittingen” (canon 1477) en “Belegering van Hattem” (canon 1528).

De werkgroep Volkskunde heeft een serie foto’s geplaatst met het verzoek te melden als bepaalde personen worden herkend.

Een nieuw overzicht uit de serie “Historisch kadaster van het schependom Hattem” komt van de heer M. van der Leeuw.

Een dringende oproep is gedaan voor assistentie bij de automatisering, een prachtige mogelijkheid, ook voor jongeren, om meer kennis van de geschiedenis van ons Hattem te vergaren.

Het nieuwe jaar wordt op donderdag 3 januari gestart met de kijk- lees- en snuffelavond.

Op zaterdag 5 januari is de nieuwjaarsbijeenkomst in het Heemkundecentrum en op 22 januari houdt prof.dr. W. Frijthof, voorzitter van de stichting Daendels, een lezing over de op 21 oktober 1762 in de Kerkstraat geboren Daendels en zijn betekenis in de wisselende politieke regiems van zijn tijd. De lezing vindt plaats in de Grote- of St. Andreaskerk op de Markt te Hattem. Aanvang 20.00 uur en is gratis toegangkelijk.

 

Vier maal per jaar ontvangen alle ongeveer duizend leden van de vereniging een schitterend verzorgd kwartaalnummer met veel geschiedenissen van Hattem en soms een stukje in het Hattems dialect gratis.

Voor € 15,00 per jaar kunnen inwoners van Hattem al lid worden en voor € 23,00 iedereen die buiten Hattem woont. Indien u zich nu opgeeft, ontvangt u in ieder geval één van de reeds verschenen kwartaalnummers gratis.

De ledenadministratie is te bereiken onder telefoonnummer 038-4441764.

Graag verwijzen wij u ook naar onze site www.heemkundehattem.nl. Via deze site kunt u zich ook abonneren op onze gratis nieuwsbrief.

De eerstvolgende inloopmiddag is op woensdag 19 december, aanvang 13.30 uur en de eerste inloopavond in het nieuwe jaar is op donderdag 3 januari 2013, aanvang 19.30 uur.

« terug naar overzicht