Jaarvergadering 27 maart 2014

Donderdag 27 maart wordt de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Heemkunde Hattem gehouden.

 

Na het officiële gedeelte, dat om 19.30 uur begint, is vanaf 20.00 uur iedereen welkom in het restaurant van De Bongerd. Er volgt dan een lezing door de heer B. Schipper, die een boek heeft geschreven over het 65-jarige Pastoraal Centrum de Hezenberg

 

Ter gelegenheid van dat jubileum en uit nieuwsgierigheid naar het verhaal van de heuvel sprak hij met diverse mensen en deed hij naspeuringen in archieven. Hoe is de Hezenberg ontstaan en wie hebben er gewoond en gewerkt? De heer Schipper hoorde verhalen over de familie Daendels, over jachtpartijen, over de 'Haagse meidentrein' en vooral over het Pastoraal Centrum dat in 1946 zijn deuren opende op het landgoed.

 

Natuurlijk is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.Ook liggen er verschillende kwartaalnummers, die alle leden vier maal per jaar gratis krijgen.

De ledenadministrateur is ook aanwezig om u in te schrijven als nieuw lid. Contributie? Inwoners van Hattem betalen slechts € 15,00 per jaar en degenen die buiten Hattem wonen € 25,00.

 

Ook kunt u zich aanmelden voor één van de werkgroepen, met name de groepen Dialect en Monumenten kunnen aanvulling gebruiken.

             Nieuwsbulletin

 

       Heemkunde Hattem

 

 

 
Donderdag 27 maart wordt de Algemene Ledenvergadering

van de Vereniging Heemkunde Hattem gehouden.

Na het officiële gedeelte, dat om 19.30 uur begint, is vanaf 20.00 uur

iedereen welkom in het restaurant van De Bongerd. Er volgt dan een

 

 

 

 

 

 

Activiteiten Heemkunde Hattem
Kijk- en leesmiddag/avond:   

    Wo 19/03/2014 13.00/19.30
Plaats Heemkundecentrum

   Molenbelt 2A

Donderdag 27 maart Algemene ledenvergadering en Lezing van de heer B. Schipper over

  de Hezenberg.

Plaats: Restaurant van

Hanzeheerdt De Bongerd

na het officiële gedeelte

Aanvang lezing: 20.00 uur.

 

  
lezing door de heer B. Schipper, die een boek heeft geschreven over

het 65-jarige Pastoraal Centrum de Hezenberg

Ter gelegenheid van dat jubileum en uit nieuwsgierigheid naar het

verhaal van de heuvel sprak hij met diverse mensen en deed hij

naspeuringen in archieven.

Hoe is de Hezenberg ontstaan en wie hebben er gewoond en

gewerkt? De heer Schipper hoorde verhalen over de familie Daendels,

over jachtpartijen, over de 'Haagse meidentrein' en vooral over het

Pastoraal Centrum dat in 1946 zijn deuren opende op het landgoed.

Natuurlijk is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.Ook

liggen er verschillende kwartaalnummers, die alle leden vier maal per

jaar gratis krijgen.

De ledenadministrateur is ook aanwezig om u in te schrijven als nieuw

lid. Contributie? Inwoners van Hattem betalen slechts € 15,00 per jaar

en degenen die buiten

Text Box:

             Nieuwsbulletin

 

       Heemkunde Hattem

 

 

 
Donderdag 27 maart wordt de Algemene Ledenvergadering

van de Vereniging Heemkunde Hattem gehouden.

Na het officiële gedeelte, dat om 19.30 uur begint, is vanaf 20.00 uur

iedereen welkom in het restaurant van De Bongerd. Er volgt dan een

 

 

 

 

 

 

Activiteiten Heemkunde Hattem
Kijk- en leesmiddag/avond:   

    Wo 19/03/2014 13.00/19.30
Plaats Heemkundecentrum

   Molenbelt 2A

Donderdag 27 maart Algemene ledenvergadering en Lezing van de heer B. Schipper over

  de Hezenberg.

Plaats: Restaurant van

Hanzeheerdt De Bongerd

na het officiële gedeelte

Aanvang lezing: 20.00 uur.

 

  
lezing door de heer B. Schipper, die een boek heeft geschreven over

het 65-jarige Pastoraal Centrum de Hezenberg

Ter gelegenheid van dat jubileum en uit nieuwsgierigheid naar het

verhaal van de heuvel sprak hij met diverse mensen en deed hij

naspeuringen in archieven.

Hoe is de Hezenberg ontstaan en wie hebben er gewoond en

gewerkt? De heer Schipper hoorde verhalen over de familie Daendels,

over jachtpartijen, over de 'Haagse meidentrein' en vooral over het

Pastoraal Centrum dat in 1946 zijn deuren opende op het landgoed.

Natuurlijk is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.Ook

liggen er verschillende kwartaalnummers, die alle leden vier maal per

jaar gratis krijgen.

De ledenadministrateur is ook aanwezig om u in te schrijven als nieuw

lid. Contributie? Inwoners van Hattem betalen slechts € 15,00 per jaar

en degenen die buiten Hattem wonen € 25,00

Ook kunt u zich aanmelden voor één van de werkgroepen, met name

de groepen Dialect en Monumenten kunnen aanvulling gebruiken. Hattem wonen € 25,00

 

Ook kunt u zich aanmelden voor één van de werkgroepen, met name

de groepen Dialect en Monumenten kunnen aanvulling gebruiken.

« terug naar overzicht