Nummer 135, juni 2013 van het tijdschrift

is onlangs verschenen. Het nu 68 pagina’s tellend kwartaalnummer krijgen alle leden van Heemkunde Hattem gratis in de brievenbus.

Het nummer wordt geopend met het verhaal over het Transportbedrijf Keijl, getiteld “Vier generaties - van paard en wagen tot veertigtonner”. D. Logt vertelt in het volgende artikel dat in tegenstelling tot heden in bijvoorbeeld 1841 wel voldoende “blauw” op straat was. In het interessante artikel wordt als voorbeeld de dagstaat van de dienstverrichtingen van veldwachter P.J. Veltkamp getoond.

Het kasteel te Hattem is een artikel uit de Geldersche Volksalmanak van 1857, door D.J. Septer bewerkt en aangevuld met een nawoord van G. Kouwenhoven.

Ook weer een gedeelte van de werkgroep Geschiedenis, “Bernard Haeze en de nieuwe leer in Hattem” (Canon 1533). R. Seegers schrijft over het in 1932 uitgegeven boekje “In de schaduw van de oude reus”, een leesboek voor de hogere klassen van de lagere school. De verdere inhoud van dit nummer gaat o.a. over Noorse huizen in Hattem, Een zak maïs voor Kennedy, Hagepreken (Canon 1557), Hattem even voor de Geus (Canon1572).

Ook nu weer een schitterend nummer met veel leesplezier.

 

Veel van de activiteiten van de vereniging, met name het zeer uitgebreide fotoarchief, kunt u vinden op de site www.heemkundehattem.nl. Daar staan ook de openingstijden van het Heemkundecentrum, Molenbelt 2A, vermeld.

Vier maal per jaar ontvangen alle ongeveer duizend leden van de vereniging een goed verzorgd kwartaalnummer met veel geschiedenissen van Hattem en meestal een stukje in het Hattems dialect gratis.

Al voor € 15,00 per jaar kunnen inwoners van Hattem lid worden en voor € 23,00 iedereen die buiten Hattem woont. Indien u zich nu opgeeft, ontvangt u in ieder geval één van de reeds verschenen kwartaalnummers gratis. Geef u daarom nu op als lid bij ledenadministratie

038-4441764 of via de site.

Graag verwijzen wij u ook naar onze site www.heemkundehattem.nl. Via deze site kunt u zich ook abonneren op onze gratis nieuwsbrief.

Iedere dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur kunt u met of zonder steun van onze medewerkers zoeken en kijken in het digitale fotoarchief. Op wisselende woensdagmiddagen en donderdagavonden staat ons archief open en kunt u aan de deskundigen vragen stellen.

De eerstvolgende openingstijd is op donderdagavond 4 juli vanaf 19.30 uur. U bent van harte welkom.

« terug naar overzicht