Om ons lijfsbehoud, de wording van een stad!

Dit is een waardevol themanummer over de geschiedenis van onze stad, verschenen in december 1989.

Een zeer uitgebreid hoofdstuk gaat over de verdedigingswerken van Hattem tot ca. 1580.

Om het lijfsbehoud in de middeleeuwen te verzekeren worden veel nederzettingen ommuurd, zo ook Hattem. Vooral omdat Hattem een zeer strategische ligging had als noordelijkste stad op de Veluwe en liggend aan de IJssel, was een muur van levensbelang. In de muur moesten natuurlijk voor het verkeer poorten worden geplaatst. Dit waren er in totaal zeven met een aantal muurtorens.

De poorten waren Slotpoort, Waterpoort, Nieuwstadspoort, Vliegensteinsepoort, Dorpspoort, Hoenwaardsepoort, (van deze poort zijn de restanten zijn nog te vinden in de kelders van het Nederlands Bakkerijmuseum Het Warme Land in de Kerkhofstraat) en niet te vergeten de gespaarde Dijkpoort (na renovatie net weer uit de steigers). Een schitterende maquette over Hattem in de Middeleeuwen met alle poorten, torens en stratenplan is te bewonderen bij IJsboerderij IJscowd aan de Hilsdijk te Hattem.

Uitgebreid aandacht wordt besteed aan een origineel bijgebouw van het kasteel De Dikke Tinne, Adelaarshoek 18, thans Het Spookhuis genaamd. Waarom dit pand niet door slopershamers is afgebroken, is onbekend. Of was het misschien het werk van Kladdegat, het stadsspook, geweest dat we thans dit “stuk steen” nog kunnen bewonderen? Immers, in dit pand heeft Kladdegat een filiaal gehad. Zij die hier hebben gewoond, kunnen daarover meepraten. ‘s Nachts kon je maar beter niet alleen thuis zijn. Direct na klokslag 12…

De rest van deze geschiedenis is te lezen in ons Heemkundecentrum maar helaas is dit themanummer uitverkocht.

De eerstvolgende inloopdag is op woensdag 11 december in de middag vanaf 13.30 uur en vanaf 19.30 uur ’s avonds. U kunt daar dan met al uw vragen over de geschiedenis van Hattem terecht.

Iedere dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur ontvangen de dames van het fotoarchief u graag.

« terug naar overzicht