Speciale uitgave kwartaalblad Heemkunde Hattem ter gelegenheid van het 550 jarig bestaan van het Sint Annagilde.

Geachte lezer,

 

Als “overprovisor” (beschermheer) van het Sint Anna schuttersgilde ben ik bijzonder verheugd met deze speciale uitgave van het kwartaalblad van de vereniging Heemkunde Hattem. Een feestelijke

'special' vanwege het 550-jarig bestaan van de oudste vereniging van onze stad: het Sint Annagilde, met daarin veel informatie over de lange en rijke bestaansgeschiedenis van dit gilde. Het lezen meer

dan waard voor iedere Hattemer en voor allen die onze stad en schutterij een warm hart toedragen. Van harte feliciteer ik het gilde met dit bijzondere jubileum. Sinds zijn oprichting in het jaar 1465, heeft het gilde veel memorabele momenten in de Hattemse geschiedenis beleefd. Denk aan de donkere nadagen van de Middeleeuwen, met Spanjaarden voor de poorten, grote stadsbranden, dodelijke epidemieën of denk aan de roerige Franse tijd met onze wellicht meest bekende Hattemer, de patriot Herman Willem Daendels. Hij werd zelfs gekozen tot koning van dit gilde.

 

Belangrijker voor ons is wellicht dat het gilde, na de in stand houding in het jaar 2007, zijn positie in de hedendaagse samenleving van Hattem heeft hervonden en bevestigd. De traditionele taken van dit schuttersgilde kregen op een eigentijdse wijze een nieuwe inhoud. Het gilde heeft de onderlinge broederschap en gezelligheid natuurlijk hoog in het vaandel en bekwaamt zich nog steeds in het schieten met de kruisboog, met als jaarlijks hoogtepunt het schieten op de papegaai in de maand juli. Maar een nieuwe taak is de inzet voor het cultureel erfgoed van Hattem. Daarbij denk ik aan de inzet bij grote evenementen als het 'Dikke Tinnefestival' en de 'Open Monumentendag', maar ook aan het geven van rondleidingen door onze stad en de prachtige natuurgebieden door gildebroeders, die in dienst van het Toeristisch Informatie Punt Hattem met trots vertellen over de historie van onze 716 jaar oude stad en haar buitengebieden. Belangrijke historische lezingen voor het grote publiek worden met een erewacht door het gilde omlijst. Het gilde onderhoudt daarnaast warme en collegiale contacten met schuttersgilden in Gelderland en Overijssel.

 

In dit jubileumjaar nam het gilde het behoud van de drie door vrijwilligers grondig herstelde oude stadskanonnen op zich en wordt het 550-jarig lustrum op 12 september groots gevierd met een echte gildedag met veel vlagvertoon en diverse demonstraties en natuurlijk kruisboogschieten voor groot en klein. Die dag viert Hattem ook het bekende festival 'Heisa in Hattem' en daar doet het gilde van Sint Anna een schepje bovenop, zo heb ik begrepen.

 

Trots ben ik ook op de inzet van gildebroeders die zich al vele jaren belangeloos inzetten voor mensen met een beperking van het activiteitencentrum Bloemensteijn.

 

Ik wens het Sint Annagilde nog vele actieve jaren in goede broederschap en culturele betrokkenheid met Hattem toe. De lezer van deze bijzondere 143e uitgave van het kwartaalblad van de vereniging Heemkunde Hattem, wens ik veel leesplezier.

 

J.W. Wiggers,

burgemeester van de stad Hattem.

« terug naar overzicht