U bent hier: Home » Actueel » Nieuws » Stoom rond Hattem

Stoom rond Hattem

 Wat veel nieuwe inwoners van Hattem niet weten, is dat Hattem aan een spoorlijn heeft gelegen en er zelfs twee stations waren.

 

De in 1860 opgerichte Nederlandse Centraal Spoorwegmaatschappij (N.C.S.) stelde zich in eerste instantie tot doel een spoorwegverbinding tussen Utrecht en Zwolle tot stand te brengen.

De totale aanneemsom was 8.132.000 gulden. De betreffende aannemer voldeed niet aan zijn verplichtingen en de Parijse firma Vitali, Picard et Cie. werd de nieuwe aannemer.

De werkzaamheden begonnen op 15 juli 1861. Voor de grondaankoop was een bedrag van

f. 1.400.000,00 uitgetrokken. Er was geen tracé uitgezet; dat werd aan de aannemer overgelaten en deze slaagde erin op dit bedrag f. 800.000,00 te besparen. Hierdoor kon het gebeuren dat sommige stations ver buiten de stad kwamen te liggen, zo ook Centraal Station Hattem, gevestigd aan de Oostersedijk. Dit was tevens tot 1864 het eindstation. Het station Hattem Stad volgde in 1913.

 

 

 

 

 

 

Het koninklijk besluit van 31 januari 1879 maakte het mogelijk naast de hoofdspoorwegen lokaalspoorwegen en stoomtramwegen aan te leggen. Op 15 juni 1888 werd de spoorlijn Hattem CS - Apeldoorn officieel in gebruik genomen. Het tracé liep over wat op dit moment het Roseboomspoor (fietspad) heet.

De laatste passagierstrein reed op 7 oktober 1950. Het goederenvervoer werd tot mei 1972 uitgevoerd. Toen Van Gelder Papier (de voormalige Berghuizer Papierfabriek) te Wapenveld op aardgas overschakelde, kwam ook het dagelijkse olietreintje van ongeveer drie wagons te vervallen.

 

Het vervolg van de interessante geschiedenis en schitterende anekdoten kunt u lezen in het themanummer dat door Ben Coridon geschreven is en door de vereniging Heemkunde in 1982 is uitgegeven. U kunt dat inzien en lezen tijdens de kijk- en leesmiddagen en avonden in het Heemkundecentrum.

 

Veel van de activiteiten van de vereniging, met name het zeer uitgebreide fotoarchief, kunt u vinden op de site www.heemkundehattem.nl. Daar staan ook de openingstijden van het Heemkundecentrum, Molenbelt 2A, vermeld.

 

Vier maal per jaar ontvangen alle ongeveer duizend leden van de vereniging een schitterend verzorgd kwartaalnummer met veel geschiedenissen van Hattem en soms een stukje in het Hattems dialect gratis.

Al voor € 15,00 per jaar kunnen inwoners van Hattem lid worden en voor € 23,00 iedereen die buiten Hattem woont. Indien u zich nu opgeeft, ontvangt u in ieder geval één van de reeds verschenen kwartaalnummers gratis. Geef u daarom nu op als lid bij ledenadministratie 038-4441764 of via de site.

Graag verwijzen wij u ook naar onze site www.heemkundehattem.nl. Via deze site kunt u zich ook abonneren op onze gratis nieuwsbrief.

De eerstvolgende inloopmiddag is op woensdag 3 april, aanvang 13.30 uur en de eerste inloopavond op donderdag 11 april 2013, aanvang 19.30 uur en vervolgens op woensdag 17 en donderdag 25 april.

« terug naar overzicht