Uitgave 136 Heemkunde Hattem

Nummer 136, september 2013 van het kwartaalblad Heemkunde Hattem is onlangs verschenen. Het nu 60 pagina’s tellend kwartaalnummer krijgen alle leden van Heemkunde Hattem gratis in de brievenbus.

Het eerste artikel, geschreven door D. Jonker en E. Andeweg, gaat over de bevrijding van Berend Broekhuis. Berend Broekhuis kwam in 1930 als 4-jarige in de Ridderstraat A315, tegenover voormalig hotel De Boer, in Hattem wonen. De Tweede Wereldoorlog brak uit toen hij 13 jaar oud was.

Op 14 april 1945, drie dagen voor de bevrijding van Hattem, werd Zwolle bevrijd. Berend kon de feestelijke vlaggen vanaf het balkon van zijn huis goed zien. Op 16 april 1945 zag hij vanaf het balkon drie Canadezen en een paar burgers aankomen.

 

“Werk en werckluden op het bouhuys” is het tweede artikel, door D. Snieder geschreven. Dit eerste deel gaat over de hertogelijke burcht binnen de stadsmuren. Uit de periode 1405-1423 valt uit enkele rekeningen met posten over inkomen en uitgaven het een en ander af te leiden over het reilen en zeilen op en rond de burcht. Daarnaast laat een “scriver” met de naam Gerijt den Boey ons tussen 1417 en 1421 ooggetuige zijn van de gang van zaken op en rond het hertogelijke bouhuys (boerenbedrijf). Het uitgebreide artikel is voorzien van o.a. een plattegrond van Hattem van rond 1550 en een schets van het kasteel van de hertogen van Gelre.

 

Mevrouw T. Eghuizen vond tussen de jaren bewaarde aantekeningen een weergave van een gesprek met Harmen Keyl. Hij woonde toen met echtgenote Geertje Ramaker in een van de afgebroken bejaardenwoningen van de Bongerd. Hij was de zoon van de eveneens in Hattem geboren Harmen Keyl (1846-1926) aangesproken als Dikke Ärm Key. Harms grootvader Lubertus (Lange Bärt) Keyl, (1846-1924) was vrachtrijder op Zwolle.

 

“Op kantoor, “op” Cramer, uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw” is het eerste deel van herinneringen van D.J. van den Berg, die als 17-jarige werknemer op de exportafdeling van de Berghuizer Papierfabriek met werken begon. Hij vertelt uitgebreid over de machines en de soorten papier die daar gemaakt werden.


Mevrouw R. Viering van de werkgroep Volkskunde heeft weer foto’s geplaatst waarop personen staan van wie zij, als aanvulling op ons archief, de namen graag wil weten. De foto’s, HF02936 en HF04236, zijn ook op onze site www.heemkundehattem te zien. Kent u personen, laat het haar s.v.p. even weten.

 

“Hattem eind zestiende eeuw”. Met dit artikel volgt E. de Jonge een bronnenbewerking met als titel “Hattem voor 400 jaar”, die in 1995 is gemaakt door stadsarchivaris G. Kouwenhoven. Dat betrof rekeningen van de stad, de kerk en alle provisoriën - het St. Anthoniegasthuis aan de Waa, het Heilige Geestgasthuis, de Armenhuizen bij de Homoetsepoort (later de Stichting d’Oude Vrouwen) en de Gemeente Armen van 1592/93.

 

G. Kouwenhoven vervolgt met “Het gebouw De Sociëteit buiten de Dijkpoort” met een brief van Andries van Barneveld op 25 april 1843.

 

In het laatste artikel in dit nummer beschrijft J. van der Werf als voormalig directeur de geschiedenis van De Sint Andreasschool.

Ook nu weer een schitterend nummer met veel leesplezier.

 

Veel van de activiteiten van de vereniging, met name het zeer uitgebreide fotoarchief, kunt u vinden op de site www.heemkundehattem.nl. Daar staan ook de openingstijden van het Heemkundecentrum, Molenbelt 2A, vermeld.

De eerstvolgende openingstijd is op woensdagenmiddagen en -avonden 18 september en 2 oktober vanaf respectievelijk 13.30 en 19.30 uur. U bent van harte welkom.

« terug naar overzicht