Uitgave 137 Heemkunde Hattem

Het laatste kwartaalblad, nummer 137 van december 2013, is ook nu weer op tijd verschenen. Ook nu weer een schitterend nummer met 56 pagina’s leesplezier.

De heer B. Bos opent met een artikel met de titel “Hulsbergen: de historie van het Fraterhuis tot leven brengen”.

In Duitsland is het heel gewoon als kinderen (en volwassenen) langs een leerpad lopen en iets leren over de historie van bijvoorbeeld een kasteel of ander historisch gebouw. Op dezelfde manier zou er in de toekomst een leerpad kunnen lopen van Vriezes erfgoed naar….

D.J. van den Berg vertelt in deel twee het vervolg van zijn tijd bij de Berghuizer Papierfabriek na 1960.

In het derde artikel vertelt D. Snieder in deel twee verder over “Werk en werckluden op het bouhuys Hattem 1417-1421”, een schitterend vervolg op het eerste artikel (verschenen in nummer 136, september 2013).

Het stuk gaat nu uitgebreid over de veehouderij met een triest verhaal over dramatisch gebeurtenis in de stal: “omtrent 28 biesten, daer was een vet os mede, siin gestorven inden bouhuus”. Wijnedik, honing, boerenwormcruut en holwortel hadden de ramp blijkbaar niet kunnen voorkomen. Subtitels van het hoofdstuk veehouderij, zijn  koeien/kalveren, varkens/zeugen, ossen, schapen, paarden/veulens.

 

De heer D. Locht haalt een overzicht van gebeurtenissen uit de Homoet van 1923 aan, zoals de opening van de nieuwe winkel van de heer Schutterop in de Kruisstraat,de minister van Waterstaat heeft fl. 50.000 uitgetrokken voor de bouw van een brug over de IJssel bij Katerveer, burgemeester en wethouders hebben de bewoners van Eijerdijk, Dorpsweg, Stadslaan gevraagd of zij aangesloten willen worden op de waterleiding tegen een betaling van fl. 25,00, enz. “Wandelen door Molecaten en omgeving”, overgenomen uit de “Wandelgids van Hattem en Omstreken met illustratiën”, uitgegeven door de vereniging Hatto-Heim, vierde druk. Deze wandeling gaat naar Flip Hul en duurt ca. 3 uur. Uit de Gelderse Volksalmanak van 1861, bewerkt door D.J. Septer “‘sLevens wisseling”.

M. van der Leeuw besluit met het “Historisch kadaster van schependom Hattem van 1832”.

De openingstijd is op ieder dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur en op de eerstvolgende woensdagmiddag en -avond 11 december vanaf 13.30 en 19.30 uur en daarna op woensdag en -avond op dezelfde tijden. U bent van harte welkom.

 

 

 

 

« terug naar overzicht