Van doodshemden, hoge hoeden, en plastic handvatten

In 1984 verscheen een themanummer onder de titel “Hattemer wat dee’j veur de kos?”

 Ook deze uitgave bevat veel interessante onderwerpen, zoals Vrachtrijders, Stationspersoneel Hattem, Polderjongens, de wolindustrie, vier generaties Schuijn, handelaren in groente en fruit, arbeiders bij de gemeentelijke gasfabriek en nog veel meer.

Tegenover Autobedrijf van Winsum staat nu een appartementengebouw, voorheen was dit een “doodskistenfabriek” zei men.

VAN DOODSHEMDEN, HOGE HOEDEN, EN PLASTIC HANDVATTEN.

Geschreven door Antje Scheper

Hoevelen onder u komen niet dagelijks langs het witte gebouw aan de Dorpsweg tegenover Voor de Poort, zonder goed te weten wat er zich achter de donkere ramen afspeelt? Het is opvallend hoe vaak ik al heb horen vertellen(soms werd er zelfs eerbiedig gefluisterd) dat er doodskisten worden gemaakt. Toch zijn er weinig mensen die werkelijk weten wat voor bedrijf zich hier bevindt. Het is namelijk een fabriekje in lijkkistenbeslag en rouwartikelen.

De firma Birker, zoals het bedrijf aanvankelijk heette, kwam oorspronkelijk uit Rotterdam. Het was genoemd naar de oprichter ervan: Erich Birker uit Wuppertal. In het begin van de oorlog werd ook dit bedrijf getroffen door het bombardement op Rotterdam was men gedwongen elders bedrijfsruimte te zoeken. Die ruimte vond men al spoedig in de leegstaande panden van de oliemolen de Hoop aan de Eijerdijk te Hattem…….

Hoewel Birker als Duitser  gemakkelijk toestemming kreeg om zijn bedrijf hier te vestigen was hij beslist geen nazi. Hij heeft goed werk verrichtdoor o.a. Hattemers die in Duitsland te werk waren gesteld te voorzien van voedselpakketten, brieven, etc……..

Het vervolg en de rest van alle prachtige verhalen kunt u nogverder lezen; het themanummer is nog verkrijgbaar ( ad  7,50) bij Heemkunde Hattem .

Ook tijdens de inloopmiddagen en – avonden ligt het ter inzage in het Hedemkunde centrum

Veel van de activiteiten van de vereniging, met name het zeer uitgebreide fotoarchief, kunt u vinden op de site www.heemkundehattem.nl. Daar staan ook de openingstijden van het Heemkundecentrum, Molenbelt 2A, vermeld.

 

Vier maal per jaar ontvangen alle ongeveer duizend leden van de vereniging een schitterend verzorgd kwartaalnummer met veel geschiedenissen van Hattem en soms een stukje in het Hattems dialect gratis.

Al voor € 15,00 per jaar kunnen inwoners van Hattem lid worden en voor € 23,00 iedereen die buiten Hattem woont. Indien u zich nu opgeeft, ontvangt u in ieder geval één van de reeds verschenen kwartaalnummers gratis. Geef u daarom nu op als lid bij ledenadministratie

 038-4441764 of via de site.

Graag verwijzen wij u ook naar onze site www.heemkundehattem.nl. Via deze site kunt u zich ook abonneren op onze gratis nieuwsbrief.

De eerstvolgende inloopmiddag is op woensdag 15 mei vanaf 13.30 uuren donderdagavond 23 mei vanaf 19.30 uur.

« terug naar overzicht