Verslag workshop over genealogie

Donderdag 6 februari verzorgde Heemkunde Hattem een workshop over genealogie ofwel stamboomonderzoek. Ongeveer vijftien bezoekers volgden de zeer interessante en duidelijke Powerpoint presentatie.

Na de “welkomstkoffie” begon de uitleg met een

  • Stappenplan stamboomonderzoek.
  1. Soorten stamboomonderzoek
  2. Het eerste onderzoek
  3. Het bevolkingsregister
  4. De burgerlijke stand
  5. Doop-, trouw- en begraafregisters
  6. Voornamen en familienamen
  7. Secundaire bronnen
  8. Vestiging en vertrek.

 In chronologische volgorde werden bovengenoemde stappen uitgebreid behandeld. Alle doop-, trouw- en begraafregisters van Hattem liggen ter inzage in het Heemkundecentrum. De vele vragen en opmerkingen werden deskundig beantwoord. Een van de bezoekers was al ver gevorderd met zijn onderzoek en liet een “familiekrant” zien die hij lange tijd gemaakt en verzonden had. Van veel Hattemse families zijn reeds stambomen in het Heemkundearchief aanwezig.

Op woensdag 19 februari zijn zowel in de middag als de avond deskundigen in het Heemkundecentrum aanwezig. Zij kunnen u met raad en daad bijstaan voor al uw vragen. Iedere dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur heten de dames van het fotoarchief u welkom.

Al voor € 15,00 per jaar kunnen inwoners van Hattem lid worden en voor € 25,00 iedereen die buiten Hattem woont Indien u zich nu opgeeft, ontvangt u in ieder geval één van de reeds verschenen kwartaalnummers gratis.

Geef u daarom nu op als lid bij ledenadministratie 038-4441764 of ledenadministratie@heemkundehattem.nl of  via www.heemkundehattem.nl

Alle leden ontvangen 4 x per jaar een schitterend blad met gemiddeld 60 pagina’s historisch nieuws, foto’s, familiegeschiedenissen, etc.

« terug naar overzicht