U bent hier: Home » Tijdschrift » Recente uitgaven » 115

Uitgave 115 (mei 2008)

Weer krijgt u via de website een kort overzicht van de lezenswaardige inhoud.

Leven van steen Steenhouwerij Beernink

Mevrouw J. Andeweg en de heer D. Jonker gaan in gesprek met Henk en Riet Beernink. Zo komt een interessant overzicht van het zeker voor de Hattemers bekende bedrijf Steenhouwerij Beernink tot stand. De voorgeschiedenis in Zwolle, de wisselende adressen, de ontwikkeling van het grafwerk naar het werken voor beeldhouwers en de uitvoering van restauraties, het staat alles te lezen. De bijgevoegde illustraties verluchtigen het geheel en brengen het geleverde werk ook visueel onder de aandacht.

Het verhaal van mevrouw H. de Graaf-Mensink

De heer D.J. Septer maakt een begin met het weergeven van een aantal in het Heemkundecentrum te Hattem gevonden bandopnamen van intervieuws met bekende Hattemers. Het enigszins bewerkte interview geeft het leven van hard werken door van de op 6 september 1906 geboren Hendrikje Mensink. Er komt in het verhaal naar voren hoe er gebikkeld moest worden voor de kost. Het sociale leven komt ruimschoots aan bod.In 1988 is mevrouw De Graaf overleden. Een sterke echte Hattemse vrouw.

De historie van het pand aan de Apeldoornseweg 29, deel IV

Auteur J. van Vegchel, recent dit jaar met anderen koninklijk onderscheiden, gaat door en schrijft nu over het “Seminarie voor late roepingen : ‘De Kibo’” Op 11 februari 1958 is de start. Hattem heeft een aanwas ineens van 21 bewoners. Heel B. en W. is aanwezig De provinciaal van de paters van de Heilige Geest houdt een tafelspeech en merkt daarin op : “De inwoners van Hattem zullen ongetwijfeld met gemengde gevoelens deze missienederzetting hebben begroet”. Zo ligt dat in die tijd. Zeventien studenten zijn er in het begin. In 1963 heeft het seminarie 60 studenten ingeschreven en 23 daarvan traden in bij de Congregatie van de Heilige Geest en één ging naar de Benedictijnen. De schrijver weeft door zijn verhaal over de ‘Kibo’ de geschiedenis van de rooms-katholieke gemeenschap in Hattem. De parochie van Hattemerbroek ondervindt concurrentie. De Kapel van de ‘Kibo’ trekt ook parochianen aan. De stichting van de ‘Andreasschool’ krijgt vermelding. Bij de viering van het tienjarig bestaan in 1967 zijn er in totaal honderdelf studenten ingeschreven. Dan komt de neergang door verandering van de tijden. In 1969 studeren de laatste studenten af. Auteur Van Vegchel blijft uiteindelijk alleen over. Maar, er komt nog een vervolg……………..

Reacties

Mevrouw Antje Schepers beschrijft de reacties op de in het vorige nummer geplaatste foto van een groep soldaten.

 Baggerwerkzaamheden leggen stadsmuur in gracht bloot

Eind vorig jaar begon het uitbaggeren van de Hattemse beeldbepalende stadsgrachten. Mevrouw Antje Schepers pakt dit thema op en verwerkt daarin de waarnemingen van de heer Nico van der Knokke.

 


De Hoenwaard, Deel V

De heer R. Seegers beschrijft de verdere gang van zaken rondom de Hoenwaard. Het begin van de twintigste eeuw is een moeilijke periode in de geschiedenis van Hattem. De bevolking in het algemeen heeft het zwaar. De boeren gaat het redelijk goed. Vierenzestig van hen handelt in rogge en naast akkerbouw brengt ook de veestapel flink wat op. De Commissie ter administratie van de Hoenwaard regeert nog altijd met al haar wel en wee. Vergaderplaatsen, commissieleden, verhoging van rechten en scharengeld, alles passeert de revue. De rol van de burgemeesters Heemstra en Honcoop is dominant. Burgemeester Van Heemstra is in 1921 veertig jaar lid van de Commissie geweest en heeft veel betekend voor de Hoenwaard en de Hattemse burgers. In de Petri-vergadering van 22 februari 1928 is er grote trammelant. Wat er verder voortvloeit uit de bestuurlijke chaos zal ons duidelijk worden in het vervolg, dat de schrijver ons toezegt.

Gedenkplaat onder de spoorbrug

Bij de uitvoering van werkzaamheden voor de nieuwe Hanzelijn is een gedenkplaat op één van de landhoofden van de oude brug onder de aandacht gekomen………. en lijkt op passende wijze gered te worden.

Foto-archief

Opnieuw een oude foto met daarbij de vraag aan de lezers wie er op dit kraambezoek bij waren. En wie weet meer van dat andere plaatje met al die meisjes ?

Gesignaleerd

Opnieuw diverse interessante boeken en tijdschriften voor Heemkundeleden.

Verenigingsnieuws

Koninklijk onderscheiden

Even een welverdiende aandacht voor het redactielid van ons blad, de heer H.D. (Dick)Remmerts.
Hij, de bescheiden man, is onderscheiden. Mooie foto’s van hem alleen en ook samen met z’n vrouw.

Waarom Hattem niet het centrum van de wereld werd.
Dit is de uitdagende titel van de boeiende lezing van Caspar van Heel op Valentijnsdag 2008 in een bomvolle Johanniterzaal in de Tinne. Een verslag van archivaris Gerrit Kouwenhoven.

Heemkunde op zoek naar foto’s Hattemer Kermis

Wie, o wie heeft er nog foto’s ? Zoek nog eens ! Nogmaals een oproep om beeldmateriaal te leveren.

Trefwoordenlijst Genealogie

De vierde editie is gereed. Belangstelling ? Zie website : info@dumont-andre.nl

Kort verslag van de jaarvergadering 2008

Met een opkomst van ongeveer vijfendertig leden is de ledenvergadering van 2008 weer een feit. Mevrouw R. van der Wulp uit Heerde heeft met haar voordrachten, verhalen en gedichten in dialect de verplichte huishoudelijke zaken opgefleurd.

Bibliotheek Heemkunde nu ook digitaal te raadplegen

De dames Paula de Lange, Hanneke de Waal en Antje Scheper hebben noeste arbeid afgerond.

Goede bestemming

Wat voor u misschien niet zo waardevol meer is, komt Heemkunde goed van pas!

Schenkingen

Dankbare vermelding van een aantal schenkingen.

Tenslotte

Werkschema van de Streekarchivaris. Rooster werkgroepbijeenkomsten van juni tot en met september 2008. Data van Heemkunde en Colofon.
Deze editie 115 van ons blad kunt u ook nu weer kopen voor € 4.—bij de Bruna en bij de penningmeester van de vereniging, de heer D. Eikelboom, telefoon 038-4441764 . Als lid van de vereniging bent u vanzelfsprekend verzekerd van de continue bezorging van ons blad.

« terug naar overzicht