U bent hier: Home » Tijdschrift » Recente uitgaven » 116

Uitgave 116 (augustus 2008)

Restauratie Kerkplein 2 – Rijksmonument nummer 20951

De nieuwe eigenaar van dit pand en de uitvoerder van het bouwbedrijf beschrijven de oude en nieuwe geschiedenis van dit karakteristieke huis in het hartje van de stad.  Alle reden voor een artikel in het orgaan van onze historische vereniging. Een monument behouden !

Het eerste stoomwerktuig in Hattem en “De Vlijt”

Uit prijslijsten van 1860 en 1863 blijkt Hattem in die tijd twee fabrieken van landbouwwerktuigen te hebben. De heer Locht is er flink ingedoken en brengt een lezenswaardig verhaal. Smid Riphagen speelt een centrale rol. De familierelaties krijgen uitgebreide aandacht. De geschiedenis van de firma Enklaar Riphagen & Co, later Riphagen & Co en vervolgens Riphagen, Sandberg & Co bestrijkt maar ruim tien jaren. Een hoofdpunt voor de heer Locht is het aantonen van de aanwezigheid van het eerste stoomwerktuig in Hattem in 1868. Helaas heeft de aanschaf van dit werktuig geen aanleiding  gegeven tot het bestaan van een bloeiende landbouwwerktuigenindustrie in Hattem.

Het verhaal van mevrouw B. van Es – Mulder

De heer D.J. Septer heeft een oud interview van mevrouw Leida Koridon van 27 november 1984 uitgewerkt. Wat mevrouw Van Es daarin vertelt over de kermis in Hattem krijgt in het komende themanummer van ons orgaan in december 2008 de aandacht. Maar het overige daaruit wil de schrijver ons ook niet onthouden. Mevrouw Van Es- Mulder  leefde van 9 december 1870 tot 27 maart 1958. Zij geeft een boeiend overzicht over het leven in Hattem.  Het vieren van Pinksteren, Palmpasen, Sint Maarten, Nieuwjaar wordt beschreven. Wat verdwenen is uit het stadsbeeld, over de koeien, over de troep op straat en over nog veel meer levert dit interview interessante kijkjes op.

Dat raadselachtige gebouw

De heer G. Borst is gefascineerd door hem overgeleverde verhalen.  Met name zou hij graag een definitief bewijs hebben over het al of niet bestaan hebben van een leprozenhuis bij de Dijkpoort. Hij zou graag meer gegevens hebben en doet daartoe een beroep op de lezers.

Waar is dit ?

De leden van onze vereniging wel bekende heer H. Klok siert zijn woning met een fraai geschilderd “Straatje van Hattem” van de hand van Dirk Mooij. Raadsel voor de lezers : Welk straatje/steegje is dit ?

Advertenties

Met name het midden van ons blad geeft een beeld van hetgeen onze trouwe adverteerders te bieden hebben. Lees ze eens door en natuurlijk ook die op de omslag.

Hattem in de feestweek 5 en 6 september 1938

Mevrouw Antje Scheper heeft weer eens gewroet in het archief van Heemkunde en is gestuit op een paar schoolschriften van mejuffouw C. Wille, destijds onderwijzeres op de Van Heemstraschool. Natuurlijk weet de schrijfster hier weer een mooie reportage van te maken. Het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina . Stad Hattem in feestgedruis. Foto’s laten het zien en daar kunt u in ruime mate van meegenieten in deze uitgave van ons blad. Op 6 september is Hattem ook vertegenwoordigd bij de landelijke viering in Amsterdam en dat is eveneens te lezen in het verslag van de enthousiaste onderwijzeres.

Historisch kadaster van het schependom van Hattem, aflevering 8

Onverstoord vervolgt de heer M. van der Leeuw zijn serie over de weergave van de eigenaren van percelen in de kadastrale secties A, B en D van de gemeente Hattem ten tijde van de invoering van het kadaster in 1832.

Montessori-klasje van Anna Voerman-Verkade

Archivaris Gerrit Kouwenhoven heeft van de heer Aart Hoekstra uit Diemen een foto gekregen. Anna Voerman – Verkade heeft veel betekend voor de Hattemse samenleving. De foto is van ongeveer 1937/1938. Weer de vraag aan de lezers om reacties.

Foto-archief

Mevrouw Viering vraagt opnieuw om antwoord. Foto’s van het team van de Roseboomschool, van een aantal voetballers uit 1958 en van de in het artikel van Antje Scheper voorkomende opname’s :
Wie kent er nog namen ?

Gesignaleerd

Opnieuw diverse interessante boeken en tijdschriften voor Heemkundeleden.

Verenigingsnieuws

De voorzitter van Heemkunde Hattem verzorgt de rubriek Bericht van Bestuur. Hij memoreert in aansluiting op het bericht in onze vorige editie, dat onze bibliotheek ( met ruim twaalf honderd boeken en tijdschriften) digitaal te raadplegen is. Het programma “Mijn Gelderland” laat zogenaamde “HIP’s”  opstellen in diverse bibliotheken in Noord-Gelderland. Zo ook in Hattem. Het is een afkorting voor : Historische Informatie Punten.  Op 19 september is de officiële ingebruikname.

Dudok in Hilversum

De werkgroep Monumenten doet verslag van de excursie naar Hilversum op 5 april jongstleden. Dudok kreeg de aandacht, speciaal in het Stadhuis, maar ook bij overige gebouwen en woningen.

Werkgroep Geschiedenis op bezoek in Zutphen

Deze werkgroep heeft zaterdag 7 juni 2008  de binnenstad van Zutphen bezocht. Stadsgids Sietze Wierda  opende vele deuren, figuurlijk naar de geschiedenis toe en letterlijk van historische gebouwen. Kerkgids Sjaak Meijer bracht de groep op de hoogte van de rijkdommen van de Walburgiskerk.

Tenslotte

Rooster werkgroepbijeenkomsten  van september 2008 tot en met december 2008. Werkschema van de Streekarchivaris Noord-Veluwe.  Goede bestemming voor op te ruimen loude stukken betreffende de Stad Hattem.  Enige geschiedenis-sites.  Data van Heemkunde en Colofon .
Deze editie 116 van ons blad kunt u ook nu weer kopen voor € 4.—bij de Bruna en bij de penningmeester van de vereniging, de heer D. Eikelboom, telefoon 038-4441764 .  Als lid van de vereniging bent u vanzelfsprekend verzekerd van de continue bezorging van ons blad.

« terug naar overzicht