U bent hier: Home » Tijdschrift » Recente uitgaven » 118

Uitgave 118 (februari 2009)

Een kort overzicht om uw interesse te prikkelen.

De Hatto-Gritfabriek Hattem

In een prettig geschreven stuk brengen de schrijvers mevrouw J. Andeweg-Holland en D. Jonker  een stukje industrieel verleden van Hattem in herinnering. Op het huidige parkeerterrein “De Bleek” heeft eens een Gritfabriek gestaan. Foto’s en tekst maken duidelijk, dat het een bloeiende productie-eenheid geweest is. Het archief van de bekende Firma Doeksen uit Terschelling is geraadpleegd en een oud-medewerker, de heer Gerard de Weerdt, heeft belangrijke informatie aangedragen.

Op d’Emaillefebriek.

In dialect laat de heer H.J. Brem ons genieten van een anekdote uit de geschiedenis van de Emaillefabriek  “Gelria”.

De historie van het pand aan de Apeldoornseweg 29. Deel V. Hoe het afliep met de “Kibo”.

Pastor Van Vegchel vervolgt z’n artikelserie over de “Kibo”. Z’n eigen herinneringen geeft hij weer in de van hem bekende positieve intonatie, maar de uitkomst is helaas een niet te stuiten ondergang voor het gebouw, dat toch markant geweest is in het schone Hattem. In 1972 blijft de “Kibo” verlaten staan. Het seminarie is gesloten, tijdelijke bewoners zijn verdwenen en de schrijver bleef als enige bewoner over. Neem en lees ! De Congregatie raakte in een onverkwikkelijke verkoopprocedure. De koper, de notaris, ze konden er wat van. Oudere lezers herkennen er wel wat van. Het slot van de verhalen komt een volgende keer nog!

Geniet en huiver! Belevenissen van een zoon van de laatste nachtwacht.

De heer D.J. van den Berg verrast ons met een paar spookverhalen en beschrijvingen van de afstanden, die men op klompen pleegde af te leggen.

De Hoenwaard. Deel VI

De heer Seegers vervolgt met ons zijn weg door de Hoenwaard. Het probleem blijft nog steeds, dat de Hoenwaard nooit verdeeld mocht worden. De crisisjaren uit de vorige eeuw krijgen aandacht. Verruiming van het ingangsrecht met de gevolgen daarvan. Het aantal boeren. Het voorkomen van mond- en klauwzeer. Tenslotte de tweede wereldoorlog. Hoe loopt het af ? Dat komt in een volgend nummer van ons blad als slot van deze serie.

Daar is het !

De heer Klok kan rustig zijn. Zijn schilderij van Dirk Mooij heeft definitief z’n locatie in Hattem. Als vervolg op dit onderzoek hebben we nog een artikel over de oprichting van de Leemkule te wachten.

Foto-archief

De werkgroep Volkskunde rapporteert over opsporingsresultaten bij twee eerder gepubliceerde foto’s.

Zichtbare herinneringen aan het Dikke Tinne Festival 2008

Een leuke collage van Dick Remmerts van foto’s van Nico van der Knokke. Je krijgt zin aan het volgende festival bij het kijken !

Gesignaleerd

Interessante lectuur in boeken en tijdschriften.

Op de fiets naar Kampen

Mevrouw G.J. Engelsman-Agterhuis doet op rijm verslag van een door Antje Scheper in het midden van de jaren negentig georganiseerde fiets-excursie naar Kampen. Heel interessant, maar een slotconclusie is toch : “maar onze musea in Hattem zijn kleiner en veel charmanter.”

Verenigingsnieuws

Bericht van het bestuur.

Voorzitter Klok memoreert nog één en ander naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie. De heren  Van Emous, Neuteboom en Locht krijgen aparte aandacht in woord en illustraties  vanwege hun inspanning voor het aanbrengen van een compleet nieuwe kastenwand en daarmee voor de herindeling van ons centrum en onze bibliotheek.

Vrijwilligersdag 2008

Het bestuur heeft ook in 2008 een aantrekkelijke vrijwilligersdag georganiseerd. Op 27 september ging de reis naar Hanzestad Doesburg. In “De Waag”genoten we mosterdsoep. Onder leiding van twee gidsen maakten we een rondleiding. Mooi weer er ook nog bij. De heer A. van Tongeren doet verslag.

Toch nog kermis!

De heer R.M. Even beschrijft het heuglijk gebeuren op donderdag 20 november 2008 in de Franse School. Mevrouw Leida Koridon heeft jaren geleden studie gemaakt van de kermis in Hattem. Dat betekende een hele verzameling van gegevens, die opgeslagen lagen in het archief van Heemkunde.

Met vereende krachten is dat aan het stof onttrokken en omgewerkt naar de publicatie van een themanummer : “Het kan niet altijd kermis zijn”. Het eerste nummer is deze avond uitgereikt aan mevrouw Leida Koridon. De illustraties vullen de geschreven tekst prachtig aan.

Dit themanummer is te koop voor € 6,-- bij de Bruna en bij de penningmeester Eikelboom.

Nieuwjaarsreceptie 2009

De nieuwjaarsreceptie krijgt nog even aandacht in een verslagje van de heer J. Boersema met heldere beelden van de heer H.D. Remmerts verlucht.

Rooster werkgroepbijeenkomsten van maart 2009 tot en met juni 2009

Compleet kwartaaloverzicht.

Schenkingen

Gelukkig zijn er weer een aantal te vermelden.

Goede bestemming

Het bestuur ziet graag opgeruimde spullen tegemoet als het gaat om aardige foto’s, kaarten , plattegronden en andere zaken betrekking hebbende op Hattem.

Streekarchief Epe, Hattem en Heerde

De archivaris, de heer G. Kouwenhoven, heeft z’n nieuwe kantoor in gebruik genomen. Het oude adres in het stadhuis van Hattem is helaas  verlaten. Nu moeten we in Epe te biecht voor het Hattems-archief. De nodige gegevens treft u aan. 

Heemkunde Hattem

Alles op bestuurlijk gebied op één bladzijde vermeld. Aan de andere kant van de pagina staat de Colofon.  Graag bevelen wij alle adverteerders bij u aan. Ook nu staan hun vaste bijdragen in ons blad opgenomen. Deze editie van dat lezenswaardige blad kunt voor € 4,-- kopen bij de Bruna of bij onze pennningmeester Eikelboom ( 038-4441764 )

« terug naar overzicht