U bent hier: Home » Tijdschrift » Recente uitgaven » 119

Uitgave 119 (mei 2009)

Ter nagedachtenis aan de heer B. Koridon

Van de hand van de heer J.F. de Vries opent het blad met een weergave van wat de heer B. Koridon voor onze vereniging heeft betekend. Een pionier is ons ontvallen.

Het verhaal van mevrouw Z. Kreeft

De heer D.J. Septer heeft weer een in de jaren tachtig opgenomen interview uitgewerkt en zo krijgen we het beeld van het leven van een “dienstbode” uit de vorige eeuw. Dit speelt zich weliswaar grotendeels af in Heerde, maar toch ……………

De historie van het pand aan de Apeldoornseweg 29. Deel VI. Hoe het afliep met de “Kibo”.

Pastor Van Vegchel zet in een laatste artikel nog eens gedocumenteerd uiteen hoe het afliep met de “Kibo”. Wat er al kan gebeuren als er geen transportakte bij het Kadaster te vinden is. Gemeente-en Kerkbestuurders en andere betrokkenen verkeren in verlegenheid. Dank zij het slinkse optreden van Jopie de Vries en een tekortschietende notaris. De plaatjes van de sloop van het gebouw illustreren de trieste afloop. Een overgebleven zuil bij de ingang en een door het groen overwoekerd muurtje zijn de enige herkenningspunten. De stand van zaken is bijgewerkt tot 2006 met behulp van publicaties in de media. De schrijver eindigt met de zinsnede : “Het schrijven was me een waar genoegen, maar ook een pak van mijn hart”.

Kattekwoad.

De heer H.J. Brem verhult een niet zo smakelijk verhaal in dialect, daarbij geholpen door mevrouw T. Eghuizen

De Hoenwaard. Deel VII

De heer Seegers brengt ons met een slotartikel aan het einde van de geschiedenis van de Hoenwaard. Een verhaal in onze jaartelling van 1401 tot 1978. De Algemene Weide komt tot het einde. Na de Tweede Wereldoorlog lijken de geesten rijp voor de ingrijpende noodzakelijke veranderingen. De schrijver volgt de gangen van de Commissie ter Administratie van de Hoenwaard op de voet. De verwikkelingen en weerstanden blijven de leidende figuren niet bespaard. In zijn slotbeschouwing noemt de heer Seegers het “jammer dat de mensen die zich voor dit moeilijke karwei hebben ingezet, niet voldoende zijn gewaardeerd.”  De ruilverkaveling is het sluitstuk van de geschiedenis. De slotconclusie van de auteur is, “dat over het algemeen de beslissingen op democratische wijze zijn genomen”. De strijdbijl is nu begraven. Tegenwoordige bewoners, fietsers en wandelaars mogen genieten van de groene ruimte bij het oude middeleeuwse stadje Hattem.

Verkeerde onderschriften.

Er gaat wel eens wat fout. Dan trekt de redactie het boetekleed aan.

Melksalon De Kroon en de familie Logtenberg

De heer G. Agterhuis kwam op een inloopavond in ons verenigingsgebouw binnen met een foto van Melksalon “de Kroon”. De heren H.Blomen D. Locht hebben met medewerking van de heer R.M. Even de geschiedenis opgehaald. Nu weten we het weer.

Historisch kadaster van het schependom van Hattem. Aflevering 9.

Abusievelijk staat de heer R. Seegers als auteur vermeld bij dit artikel. De trouwe lezers van ons blad zullen na acht vorige artikelen direct opmerken, dat M. van der Leeuw de schrijver is. Een vervolg in de weergave van de eigenaren van percelen in de kadastrale secties A, B en D van de gemeente Hattem ten tijde van de invoering van het kadaster in 1832.

Fotoarchief

Een vrouwelijke biljartclub ? De foto is er, nu het verhaal nog. Mevrouw Viering wacht op reactie.

Verenigingsnieuws

Bericht van het bestuur.

De nieuwe voorzitter, de heer Henk J.H. van Gelder, presenteert z’n eerste “bericht van het bestuur”. Hij memoreert de wisselingen in het bestuur en levert wat persoonlijke gegevens aan ter introductie van zichzelf.

Verslag van de ledenvergadering van 26 maart 2009

De heer J. Boersema doet verslag van de ledenvergadering. Naast huishoudelijke zaken zoals jaarverslagen, bestuursverkiezing en aftreden van bestuursleden staat de lezing van van de heer Rick Scholten centraal. Hij geeft een powerpointpresentatie over het Apeldoorns Kanaal. Met veel enthousiasme brengt de spreker zijn boeiende  betoog.

Rooster werkgroepbijeenkomsten van juni 2009 tot en met september 2009

Compleet kwartaaloverzicht.

Streekarchief Epe, Hattem en Heerde

Nieuwe adres, openstelling en website.

Goede bestemming.

Het bestuur ziet graag opgeruimde spullen tegemoet als het gaat om aardige foto’s, kaarten , plattegronden en andere zaken betrekking hebbende op Hattem.

Enige geschiedenis-sites

Het kopje is duidelijk en dekt de lading.

Heemkunde Hattem

Alles op bestuurlijk gebied op één bladzijde vermeld. Aan de andere kant van de pagina staat de Colofon.

Graag bevelen wij alle adverteerders bij u aan. Ook nu staan hun vaste bijdragen in ons blad opgenomen. Deze editie van dat lezenswaardige blad kunt voor € 4,-- kopen bij de Bruna of bij onze pennningmeester Eikelboom

« terug naar overzicht