U bent hier: Home » Tijdschrift » Recente uitgaven » 120

Uitgave 120 (augustus 2009)

Het nieuwe nummer heeft een bijlage, te weten de door de heer M. van der Leeuw samengestelde "Inhoud 2008 en Index 2008" van ons blad. Verleden jaar op een rijtje. Dank aan de samensteller is zeker op z’n plaats. We gaan nu weer dapper verder met ons orgaan. Er volgt weer een kort overzicht.

De heer Klok heeft een schilderijtje van de hand van Dirk Mooij. Klok wilde weten welk hoekje van Hattem nu eigenlijk het onderwerp vormde. Daarmee doende ontdekt hij dat de schilder één van de oprichters is van het bekende Hattemse kampeercentrum. Dit is aanleiding voor een interessante publicatie. De bijgevoegde illustraties van genoemde Dirk Mooij verluchten het artikel. De naam Paul Voerman, inderdaad, zoon van de bekende Jan en Anna Verkade, komt ook voor. Daarmee is de band met de geschiedenis van Hattem weer gelegd. Dit is het einde niet. Het verzoek aan de lezers is (zie genoemde email-adressen) alle mogelijke informatie over De Leemkule op te sturen. Heemkunde Hattem kan dan verder graven. We zien ernaar uit.

 

Hattemse voorouders. De familie Van Munster. Deel I

Mevrouw T. Eghuizen laat in dit artikel zien waar de werkgroep Genealogie zoal mee bezig kan zijn. Systemathisch pluist men alle na. De schrijfster noemt dit "haar zoektocht" naar de ouders van Jan Jans van Munster. We lezen van verschillende Van Munsters met interesssante gegevens. Leest u maar eens of de zoektocht wat oplevert. De weg is niet ten einde, want er komt een vervolg.

Jopie de Vries

De heer Van Vegchel heeft met zijn stukken over de "Kibo" onze aandacht gevangen voor een oud-stadsgenoot, Jopie de Vries. De heer Kouwenhoven dient ons met enkele citaten uit het boekje "Ode aan een slecht mens. Oom Jopie uit de Medien" geschreven door diens neef Igor Cornelissen. Van Vegchel’s verhalen zijn geen gedachtenspinsels.

De bevolkingsregisters

Weet u wat dat voor registers zijn? De heren Locht en Kouwenhoven vertellen erover. De werkgroep bewoners van Heemkunde is bezig het hele bevolkingsregister van Hattem te digitaliseren. Een heel karwei !

Boodschap in code anno 1804. Rector Acker schrijft geen contactadvertentie.

Al eerder heeft de heer Even de lezers van ons orgaan laten kennismaken met Acker, de laatste rector van de Latijnse school in Hattem. Nu komen we te weten, dat deze man ziek van geest is geworden. In de gevangenis te Leeuwarden was hij vergiftigd. Dat geeft verwikkelingen. Maar de oorzaak van z’n chronische ziekte was …….. de Afgunst. Dat kun je in gedichten laten verspreiden. Maar waarom niet een in het Latijn gestelde boodschap in de Zwolsche Courant van woensdag 25 april 1804 ? Even analyseert aan de hand van de bekende gegevens, om uiteindelijk te concluderen, dat zelfs in gedecodeerde vorm het krantenbericht nog vragen op blijft roepen omtrent de werkelijke gang van zaken. Toch heeft een man met rector zijn van 1794 tot 1806 voldoende reden gegeven aandacht te krijgen in ons Hattemse Heemkundetijdschrift.

Advertenties

Niet voor niets staan er advertenties in ons orgaan. Dat alleen al is voor de lezer reden ook in eigen belang kennis te nemen van wat de leveranciers u te bieden hebben. Kijk binnenin en op de omslag !

Herinnneringen aan mijn grootouders Hendrik van der Ziel en Berendiena Borst.

Van der Ziel en Borst. Klinkende namen in Hattem. Mevrouw Engelsman-Agterhuis beschrijft het gezin van opa. Van de 14 kinderen zijn niet allemaal tot volwassenheid gekomen. Vijf van de elf zijn op jonge leeftijd overleden. De schrijfster schetst een familiebeeld van Hattemse gezinnen rond 1900. Hendrik van der Ziel, een stadsboer met bijzondere gaven. Hij had een motto : "Ik wil geen nawerk hebben". Het stukje over de pet en pijp van opa roept een bepaalde sfeer op. Een echt Hattems verhaal met de naam Berendiena als rode draad. Neem en lees.

Historisch kadaster van het schependom van Hattem. Aflevering 10

Nu wel onder de goede naaam van de auteur, een vervolg in de weergave van de eigenaren van percelen in de kadastrale secties A, B en D van de gemeente Hattem ten tijde van de invoering van het kadaster in 1832.

Fotoarchief

Een vrouwelijke biljartclub ? Jawel, alle namen zijn bekend. De werkgroep Volkskunde kan tevreden zijn. Weer een vraagfoto en opnieuw wacht mevrouw Viering het antwoord af.

Gesignaleerd

Enkele recente publicaties ter kennis van de lezers.

Verenigingsnieuws

Bericht van het Bestuur

Voorzitter Van Gelder doet verslag van z’n "inwerk-handelingen". Voorts enkele algemene mededelingen. Hier en daar een paar pluimpjes, maar de aansporingen ontbreken ook niet.

Excursie werkgroep Geschiedenis

De heer Even doet verslag van de rondleiding door de stad Zutphen en een bezoek aan het Stedelijk Museum op 6 juni jongstleden. Daarna zal de lunch goed gesmaakt hebben.

De werkgroep Monumenten op studiereis, een verslag

De heer Van der Meent doet u meegenieten aan een bezoek aan de stad Nijmegen en wel in het bijzonder aan het project Mariënburg. De werkgroep had er nog niet genoeg van en bezocht ook de Wasserburg in Anholt (Duitsland).

Melksalon De Kroon in Zwolle

Na het artikel in het laatste nummer van ons blad, deelt de redactie mee, dat de heer S. Van der Weerd in het Zwols Historisch Tijdschrift, nummer 4, 2003 eveneens over dit onderwerp heeft gepubliceerd. Tot midden oktober kunt u in het Heemkundecentrum de map inzien.

Corrigeerders gezocht

Alle Heemkundebladen en themanummers zijn gedigitaliseerd. Daarop zijn nog correcties nodig. Jan Neuteboom rekent op uw hulp !

Goede bestemming

Ook nu even een oproep bij eventuele opruimwoede’s te denken aan Heemkunde. Interesse voor alles wat met Hattem verband houdt.

Monsterklus

De heer Neuteboom zet de heer M. Groeneveld in het zonnetje. Deze man scande in de afgelopen wintermaanden alle 118 kwartaaluitgaven en de themanummers : ruim 7500 A4-tjes en daar bovenop nog eens 7500 dia’s. Ere wie ere toekomt ! Het Voerman Museum Hattem heeft ongeveer tweeduizend glasnegatieven heeft het laten weten. Met steun van Heemkunde is ook daarvoor de wens van digitalisatie. De heer Groeneveld kan weer vooruit!

Streekarchief Epe, Hattem en Heerde

Gegevens om de heer Kouwenhoven, de archivaris, te bereiken.

Enige geschiedenis-sites

Een handig rijtje voor onze invalshoeken.

Rooster werkgroepbijeenkomsten van september 2009 tot en met december 2009.

Een aardig plaatje van de verenigingsactiviteiten

De laatste pagina is opnieuw voor de belangrijke data van Heemkunde en Colofon. Deze editie van ons blad, nummer 120, is te koop voor € 4,-- bij de Bruna en bij de penningmeester van onze vereniging, de heer D. Eikelboom, telefoon 038 – 4441764. Leden krijgen uiteraard de publicaties als onderdeel van de contributie

« terug naar overzicht