U bent hier: Home » Tijdschrift » Recente uitgaven » 122

Uitgave 122 (februari 2010)

HEEMKUNDE HATTEM, TIJDSCHRIFT VAN DE VERENIGING HEEMKUNDE HATTEM, NUMMER 122, MAART 2010 IS UIT !

 

Petroleumboer in Hattem. Gerrit van der Worp.

Uit het door de heer Gerrit van der Worp  aan mevrouw Andeweg en de heer Jonker vertelde verhaal krijgt u een overzicht van de ontwikkeling en ondergang van de petroleumhandel in Hattem. Vóór en na de 2e wereldoorlog en tenslotte de overgang op gas. Interessant is  hoe de familie Van der Worp inspeelt op de mogelijkheden voor een gezond bestaan door de blik niet alleen op petroleum te richten. Tegelijk ook een overzicht van de overgang naar modernere tijden. 

 

Eerste steen oliemolen De Hoop. 

De heer Kouwenhoven haalt deze eerste steen uit de vergetelheid. Origineel op de binnenplaats van het Voerman Museum te vinden en een kleinere copie ingemetseld in de muur van het appartementengebouw op de plek van de molen.  ’t Is dat je het maar even weet !

 “Als schepen die voorbij gaan in de nacht”. Het gezin van Jansen Oosterveen in Hattem van 1876 tot 1905.

Een tegenwoordige inwoner van Hattem, de heer Reinier Katgert, vertelt z’n boeiende genealogische ervaringen. De “schepen” zijn mensen uit het geslacht Oosterveen, die ongeveer dertig jaar in Hattem verbleven. De schrijver richtte zich aanvankelijk op de familie van z’n vader, maar moeder zette hem aan ook eens te denken aan de Oostervenen. Zodoende nu een verhaal over een duidelijk niet-Hattemse familie. 

Mijn moeder vertelde.

Een stukje “tussendoor” van mevrouw Mensink-Palm. Aanleiding is het bezoek aan onze stad vorig jaar van nazaten van de familie Salomon van Gelder, de joodse slager van weleer. 

 Hattemse voorouders. De familie van Munster. Deel III(slot).

Het einde van de speurtocht naar de familie Van Munster. Lezing van dit genealogisch onderzoek vergt wel enig doorzettingsvermogen. Inderdaad is er een wonderlijke gang van zaken te constateren rondom de naam Van Munster. Maar ook ingewikkelde familieverhoudingen maken deel uit van de rijke Hattemse historie.

 

Nieuwe brug te Hattem.

Uw redactie is dankbaar voor alle mogelijke suggesties. De heer H. Tensen levert een stukje aan uit de “Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant” van 9 mei 1940. Daarin staat een verslag van de oplevering van de nieuwe brug over de stadsgracht bij de voormalige Dorpspoort. De “strategische” toegangsweg tot de stad loopt nu recht toe recht aan.

 

Slaap-, eet- en drinkgelegenheden in Hattem. Deel II.

De werkgroep Geschiedenis van Heemkunde geeft in het 2e artikel een vervolg aan het opsommen van de horeca in Hattem in verleden en heden. Een breed aanbod is kenmerkend voor onze Veluwestad. De werkgroep houdt zich aanbevolen voor uw reacties !

 

Advertenties.

Graag onderstrepen wij nog eens de kwaliteit van de door onze adverteerders aangeboden goederen en diensten!

 

Vervoersovereenkomst uit 1635.

Auteur D. Snieder komt in het Notarieel Archief in Den Haag toevallig iets tegen met een link naar Hattem. Hoe Jonker Johan van Lennep uit  Hattem met  Jan Hatting , bode van “Den Haag op Parijs” een overeenkomst sluit om samen met z’n koffer in Parijs te komen. Zo ging dat in die tijd.

 

Wat aan de Voermangroep vooraf ging.

De heer Reinier Katgert heeft gepoogd na te gaan of er vlak na de oorlog al  een scoutinggroep heeft bestaan. Gerrit Hoogers , Gerrit Pluim en Riet Vlothuizen kunnen getuigen van activiteiten vanaf 1946. In 1948, de kroning van koningin Juliana, lopen de jongens- en meisjesgroep van de padvinders mee in de optocht. Er is wat fotomateriaal, maar Katgert wil graag nadere informatie ontvangen en geeft aan bereid te zijn tot het schrijven van een herziene versie van dit verhaal. Geef hem die kans !

  

Historisch kadaster van het schependom van Hattem.

In dit nummer van ons blad  de twaalfde  aflevering van de navorsingen van de heer M. van der Leeuw.

Fotoarchief.

De werkgroep Volkskunde is al ver gekomen met foto nummer 4079 van de F.N.V., maar wie levert de laatste namen ? Voorts nog twee foto’s waar nog veel bij te verhalen is. Wie weet ? Maak mevrouw Viering-Rorije dankbaar!

 

Gesignaleerd.

Aandacht voor boeken, tijdschriften, artikelen en websites, die aansluiten bij de interessesfeer van Heemkunde Hattem.

VERENIGINGSNIEUWS.

Bericht van het bestuur.

Voorzitter Van Gelder laat allerlei zaken van Heemkunde de revue passeren. Daaronder het hoogtepunt met de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek “Attems proatn kan ‘k niet loatn” aan mevrouw Truus Eghuizen op vrijdag 27 november 2009. Beleeft al een tweede druk ! De vier speerpunten van het bestuur staan ook weer te lezen.

 

Terug in de tijd. Ledenvergadering 2009.

De heer Boersema doet verslag van deze vergadering, waarin Heemkunde Hattem een film bekeek van Stichting “ d’Olde Dreideuze” over het leven in de stad Hattem in 1965. 

Eerste exemplaar Hattems gezegdenboek aangeboden.

De heer Even verslaat  de bijeenkomst van vrijdag 27 november 2009, waarbij het werkstuk  van de werkgroep Dialect  “Attems proatn kan ‘k nie loatn” door uitreiking van het eerste exemplaar aan mevrouw Truus Eghuizen in de publiciteit komt. De illustrator, de heer H. Mensink, is  er ook bij, evenals wethouder L. Toeben. 

“Attems proatn kan ‘k niet loatn”, “Attem, onze mooie stad an de ’n Iessel”,  “Truus, bedank”, “Op woensedag ‘middeg” en “Oe belangriek is dialec”.

Onder deze vijf titels staan de bijdragen van de vijf leden van de werkgroep Dialect in onvervalst Hattems vermeld, zoals uitgesproken in de boven bedoelde bijeenkomst van 27 november 2009. Deze bijdragen met het bijstaande fotomateriaal maken ook dit deel van ons blad zeer de moeite waard ! Klik hier voor meer

Nieuwjaar 2010.

De heer Even beschrijft de nieuwjaarsbijeenkomst van onze vereniging op 9 januari 2010. Leuk verslag met een informatieve foto van drie bestuursleden, die de afwas voor hun rekening nemen. 

Schenkingen.

Dit keer heeft mevrouw N. Schipper-van der Kooij de bezem door de bewaardozen gehaald. Resultaat zijn een aantal interessante documenten over de laatste oorlogsperiode en de bevrijding. 

Goede bestemming.

Heemkunde houdt zich aanbevolen voor alle door u op te ruimen op Hattem betrekking hebbende zaken. 

Streekarchief Epe, Hattem en Heerde.

Adres, openstelling en website. 

Rooster werkgroepbijeenkomsten van maart 2010 tot en met juni 2010.

Onze verenigingsactiviteiten keurig op een rij. 

De laatste pagina vermeldt weer de belangrijke data van Heemkunde Hattem en Colofon. Deze editie van ons blad, nummer 122, is te koop voor €4,-- bij de Bruna en bij de penningmeester van onze vereniging, de heer D. Eikelboom, telefoon 038-4441764. zie ook uitgaven bestellen onder contact

Als lid krijgt u uiteraard alle bladen als onderdeel van uw contributie, hetgeen op zich een waardevolle investering is.

« terug naar overzicht