U bent hier: Home » Tijdschrift » Recente uitgaven » 123

Uitgave 123 (mei 2010)

TIJDSCHRIFT HEEMKUNDE HATTEM NUMMER 123, JUNI 2010.

Het blad opent met een artikel van de heer D. Jonker ter nagedachtenis van mevrouw J.J. Andeweg-Holland. Zij was lid van de redactie van ons blad en overleed op 17 april 2010. Ondanks haar slopende ziekte heeft tot het laatste toe haar bijdrage aan ons verenigingsorgaan geleverd.

 

Steenfabriek Klaarwater.

De auteur S. van der Weerd beschrijft de steenfabricage nabij het al lang verdwenen dorpje Katen of Cothen aan de Gelderse kant van het Katerveer. Oorspronkelijk een activiteit van het klooster “Ten Clarenwater”, dat bestaan heeft van 1415 tot rond 1580. De schrijver schetst de verdere geschiedenis van de steenfabriek tot de sluiting in 1912. We krijgen een kijkje in manier van het maken van de stenen, handgemaakt en machinaal. Ook komen de personen in beeld, die dat alles vorm gaven.

 

Jacob Borst (1857) en Jansje Boeve (1864) met hun kinderen naast de

bedrijfswoning op het tichelwerk Klaarwater, circa 1910.

(Foto collectie F. Agterhuis)

 

De naam Katgert in Hattem van 1856-1902.

Al eerder schreef de heer Reinier Katgert over z’n familie met betrekking tot de stad Hattem. In dit artikel doet hij uit de doeken hoe het stamvader Hendrik Katgert en zijn kinderen verging. Het laat zien hoe niet alleen Hattem een rol speelde, maar er zijn raakpunten met de onmiddellijke omgeving en ook op verdere afstand vindt deze familie haar levensweg.

 

Om en nabij het voormalige doktershuis aan de Geldersedijk.Enige herinneringen.

De heer Menno Sypkens Smit knoopt aan bij een eerder artikel in ons blad van december 2009. In het bijzonder zullen vele oudere Hattemers hier met genoegen lezen over het doktersgeslacht, dat zo’n betekenis heeft voor onze stad. De schrijver kan putten uit veel herinneringen aan zijn grootvader en zijn eigen vader. De dokters van de oude stempel, bijgestaan door hun echtgenote’s.

 

Dr. M. Sypkens Smit en mevrouw T. Sypkens Smit-Alta in de apotheek aan huis.

De foto dateert van omstreeks 1923.

(Foto collectie M. Sypkens Smit)

 

 

 

 

 

 

Daarbij dan nog de verhalen over de panden aan de Gelderse dijk, die nog steeds een uitstraling hebben van die oude tijden.

 

Sanitaire rangen en standen.

Ook mevrouw G.J. Engelsman-Agterhuis heeft de pen weer opgepakt. Zij maakt gebruik van een interview, dat mevrouw Eghuizen op 30 maart 1989 heeft afgenomen van mevrouw G. Liefers. Aangevuld met eigen ervaringen krijgen we voorgeschoteld hoe het leven van een dienstbode er uitzag in de dertiger en veertiger jaren. Mensen, mensen, wat een tijden……..

 

Golfhotel de Konijnenberg nader beschouwd.

In ons nummer van december 2009 in het artikel van de werkgroep Geschiedenis stond wel erg weinig over Golfhotel de Konijnenberg. De heer R.H.B. Olland wilde daar iets aan doen. In dit artikel een weergave van een gesprek, dat één van de leden van de werkgroep met hem had. De familie Van Hall-Boissevan kocht in 1910 een terrein van drie hectaren, genaamd “Conijnenberg”in Hattem. De familie laat daarop een “zomerhuis”met bij elkaar wel meer dan twintig kamers bouwen ! De familie met tien kinderen, vrienden en vriendinnen, maar ook anderen ontkomen zo het onaangename van het grachtenleven uit Amsterdam.

Lees hoe Van Hall verder oprukt in Hattem. Maar na het einde van de Eerste Wereldoorlog komen er andere tijden. De wet op personele belastingen brengt Van Hall tot verkoop van het familiehuis. Nota bene aan huismeester Van de Flier. De laatste zou, naar verluidt, een stroman zijn van Laurentius Henri Daendels, die op de Hezenberg woonde.

Mevrouw Daendels zorgt voor een golfbaan om de hoek. Maar de crisis van de jaren dertig maakt een einde aan het kunnen hebben van een eigen golfbaan annex luxe gastenverblijf. Op 1 september 1930 wordt de Hattemse Golf- en Countryclub opgericht. Deze club neemt de zaken over met behulp van de Boerenleenbank. Op 23 juni 1945 maakt de rode haan een einde aan het bestaan van het hotel. Al met al een waardige aanvulling op de eerdere publicatie.

 

Slaap-, eet- en drinkgelegenheden in Hattem, deel III.

Wat een veelheid van dit soort bedrijfjes in ons aller Hattem. De opsomming gaat verder. De werkgroep Geschiedenis roept op tot reacties. Gezien het voorgaande artikel kan dit copij opleveren!

 

De bouw van de Waag en Hoofdwacht in 1621.

De heer Gerrit Kouwenhoven verrast ons weer eens met een echt historisch plaatje uit de Gouden Eeuw.

 Geld speelt geen rol, maar het rolt wel. Ook de stad Hattem bouwt op allerlei manieren, tot zelfs een nieuwe galg op de Trijsselberg.

 

De schrijver geeft speciale aandacht aan de bouw van de Waag en de Hoofdwacht in 1621.

 

Historisch kadaster van het schependom van Hattem.

Al voor de dertiende keer brengt de heer M. van der Leeuw een aflevering van het weergeven van eigenaren van percelen in de kadastrale secties A,B en D van de gemeente Hattem ten tijde van de invoering van het kadaster in 1832.

 

Fotoarchief.

De werkgroep Volkskunde doet melding van het resultaat van een zoektocht en plaatst weer een paar foto’s met de vraag om opheldering. wie helpt ons

 

Gesignaleerd.

Namens de redactie ook nu weer een overzicht van met de interessesfeer van Heemkunde Hattem overeenkomende publicaties en de belangrijkste aanwinsten van de Heemkundebibliotheek.

 

VERENIGINGSNIEUWS.

Bericht van het bestuur.

De voorzitter, de heer Henk J.H. van Gelder, loopt de activiteiten van de vereniging na. Hij roept de lezers op tot hulp bij de ledenwerving en het verzorgen van de public relations.

 

Verslag ledenvergadering 25 maart 2010.

De heer Boersema doet uitgebreid verslag van de ledenvergadering. Naast de huishoudelijke zaken is het hoogtepunt van deze vergadering de lezing van de heer Gert van der Horst over “Het Stadsbestuur en ruimtelijke ordening van Hattem in de 19e en 20e eeuw”. Een interessante weergave aan de hand van een opsomming van de regiems van de diverse burgemeesters van Hattem. De stand van zaken bij de uitgroei van de stad Hattem.

 

Enige geschiedenis-sites.

Zie de tekst.

 

Streekarchief Epe, Hattem en Heerde.

De gegevens van dit archief voor de geïnteresseerde.

 

Goede bestemming.

Niets uit de oude dozen zomaar weggooien! Hattem Heemkunde heeft veel belang bij allerlei zaken betreffende onze stad.

 

Rooster werkgroepbijeenkomsten van juni 2010 tot en met september 2010.

Maak gebruik van deze duidelijke lijst voor het bijhouden van uw agenda!

 

Inhoud 2009 en index 2009.

De heer M. van der Leeuw verzorgde weer de documentatie over het afgelopen jaar, dat als losse aanvulling bij deze editie werd toegevoegd.

 

Gegevens van de vereniging en Colofon op de laatste pagina. Deze editie 123 is te koop voor € 4,-- bij de Bruna en bij onze penningmeester, de heer D. Eikelboom, telefoon 038-4441764.

Als lid ontvangt u alle nummers uiteraard als onderdeel van uw contributie. Aanmelding ook bij de heer Eikelboom. Van harte aanbevolen!

 

  

 

« terug naar overzicht