U bent hier: Home » Tijdschrift » Recente uitgaven » 124

Uitgave 124 (augustus 2010)

 

 

TIJDSCHRIFT HEEMKUNDE HATTEM, UITGAVE NUMMER 124, SEPTEMBER 2010.

 

Met de regelmaat van vaste tijden mag ons verenigingsorgaan voor de vereniging een visitekaartje naar buiten zijn. Ook nu valt er weer heel wat te lezen. Van harte aanbevolen !

 

Verhaal van de heren P. Coster en G.J. Mulder, auteur D.J. Septer.

De heer Septer gaat door met het in de openbaarheid brengen van de inhoud van in de tachtiger jaren opgenomen banden. Oude bekenden van Heemkunde Hattem, in dit geval mr. O. Ebbens en Leida en Ben Koridon voerden deze vraaggesprekken.

 

De tekst is duidelijk ontleend aan de banden en geeft daardoor een veelheid aan informatie, die niet altijd even helder overkomt. Maar juist voor de geïnteresseerde Hattemer komen veel herkenbare dingen langs op tal van plaatsen. Oud Hattem, Hoenwaard, haven, maar ook verdwenen gebouwen, alles krijgt wel een beurt. Ook het agrarische leven van onze stad in vroeger tijden komt aan de orde.
 Bekende namen in de geschiedenis van onze stad tuimelen over elkaar, teveel om hier op te noemen.
Neem het blad en ga er eens rustig voor zitten


Strijd met de batse.

Een aardig “tussendoortje” levert de heer D. Locht met een stukje uit de Zwolsche Courant van 13 juni 1940. Hattemers gaan het gevecht aan met de schop !

 

Het archief van het klooster Clarenwater bij Hattem. Auteur Caspar van Heel.

Een kenmerkend artikel van de heer Van Heel gaat over het klooster Clarenwater bij Hattem, waarover al veel geschreven is. De schrijver heeft het archief van dit klooster nog eens nagespit  en geïnventariseerd in het Gelders Archief in Arnhem.

 Een korte schets van de geschiedenis van Clarenwater en de uitkomsten van het onderzoek staan nu in ons blad. De auteur heeft nog meer van dit soort publicaties voor ons in petto, aldus de laatste zin van zijn verhaal.

 

Achter de meziek an. Jeugderinneringn. Auteur Willemien Keijl-Kinket.

Hoe ging het er aan toe vlak na de tweede wereldoorlog ? De schrijfster geeft in dialect een leuke beschrijving hoe elke gelegenheid wordt aangegrepen voor het “ bouwen” van een feestje.

 

Hinderwetvergunningen. Auteur Gerrit Kouwenhoven.

Onze streekarchivaris leest ons blad uiteraard ook nauwgezet. Daar geeft hij blijk van door enkele aanvullingen te geven op het artikel “Petroleumboer in Hattem, Gerrit van der Worp , in Heemkunde Hattem, nummer 122 van maart 2010”.

 

 

Opgaan, blinken en verzinken. Het Leger des Heils te Hattem in 1887-1888. Auteur A. Oosterbroek.

Het verrassende in dit artikel van de heer Oosterbroek is het ophalen van een stukje geschiedenis van Hattem uit de 19e eeuw, dat nadien geen rol meer heeft gespeeld in onze stad. Toch verdient dit zeker vermelding en geeft tegelijk een kijkje op het reilen en zeilen  van het Leger des Heils in de beginperiode. De schrijver heeft één en ander uitgezocht vanwege het aandeel van zijn grootouders in het beschrevene. Arend Oosterbroek en Carolina Susanna Middelraad vonden elkaar kennelijk in het leger en trouwden op 9 december 1896 in Haag. Godsdienst Nederlands Hervormd, misschien hadden ze leger toen al verlaten. Bij z’n onderzoek komt de schrijver allerlei zaken tegen over het Leger des Heils. Die zijn heel interessant, juist in de beginperiode van het voor ons allemaal inmiddels zo bekende Leger.

 

Kijkt u ook even naar de advertenties van al die zaken, die onze vereniging een warm hart toedragen ? Het middendeel van onze editie is er weer mee gevuld!

 

Reinier Katgert, onze groet. Auteur J. Kroon.

Ook hier een reactie op een artikel in Hattem Heemkunde, nummer 122 over de Voermangroep. De heer Kroon schrijft een brief met herinneringen. Ook Het Nationaal Kamp voor Schipperskinderen komt ter sprake met de naamgever van de “Zandkreek”, burgemeester R.Th. Bijleveld.

 

Wat leefde er voorbij “De Kraaienberg”? Deel 1. Auteurs J. Habers/J. van Vegchel.

De “Kraaienberg” is een boerderij op de stads- en gemeentegrens aan de Gapersweg.

Dit artikel is een inleiding op een serie familieportretten in komende afleveringen van ons blad Heemkunde Hattem.

Habers, geboren 3 maart 1932, is zeer geïnteresseerd in genealogie. Hij is met z’n stamboom tot het jaar 1400 gekomen en een echte Hattemerbroeker te noemen. Habers is lid van de rooms-katholieke parochie Maria ten Hemelopneming te Hattem/Wezep. Families in de streek rondom de kerk aan de Zuiderzeestraatweg zijn de belangrijke onderwerpen. “De pen ligt hem niet zo” en daarom krijgt hij hulp van de binnen Heemkunde Hattem zeer bekende emeritus pastoor van de genoemde parochie. Van Vegchel haalt voor de trouwe lezer van ons blad nog eens op met welke publicaties hij ons blad al diende. Terloops krijgen we in dit verhaal nog het één en ander mee over het klooster “Ten Claeren Water” en de inspanningen vanaf al het begin van de 19e eeuw om een eigen kerk te krijgen.

Al met al genoeg om ook het komende met belangstelling tegemoet te zien.

 

Mobilisatie 1914-1918. Auteur D. Locht.

Hoe een jongeman uit Hattem, Albert Wolter de Haan ( 16 juli 1892 – 4 november 1969) Brabant leert kennen in de Mobilisatie 1914-1918. Wolter heeft z’n diensttijd op schrift gesteld en via de heer D. Locht is dat nu conform in ons blad doorgegeven. Z’n ervaringen in militaire dienst gaan tot in de details, maar dat hij op 1 december 1915 trouwt met Gerrigje Mulder ( 30 augustus 1893 – 10 augustus 1997)

 neemt hij niet op in z’n beschouwingen. Is natuurlijk ook iets heel anders dan militaire dienst !

 

Historisch kadaster van het schependom van Hattem. Aflevering 14. Auteur M. van der leeuw.

Onverstoorbaar het vervolg op de weergave van de kadastrale secties A, B en D van de gemeente Hattem ten tijde van de invoering van het kadaster in 1832.

 

Fotoarchief. Werkgroep Volkskunde.

Mevrouw Viering wil graag meer weten over die drie polderjongens op foto 1003. Dan is er ook nog foto 1004 met de familie Kouffeld-van Dijk en tot slot de grote groepsfoto, 1093, met de werkneemsters van de Tima:  wie weet er meer van ?

 

VERENIGINGSNIEUWS.

Bericht van het bestuur.

Onze voorzitter, de heer H.J.H. van Gelder, geeft weer z’n ervaringen ten beste en verweeft dat met vanuit Heemkunde interessante gegevens. Hij laat zien wat er gebeurd is, maar ook waar we in het nieuwe seizoen weer aan kunnen werken. Dat hij ons een mooie herfst toewenst is een zeer nobel gebaar!

 

Cursus oud schrift Streekarchief.

Voor slechts twaalf cursisten is er plaats voor deze door streekarchivaris Kouwenhoven te geven cursus in het streekarchief in Epe. Opgave bij : gerrit.kouwenhoven@epe.nl

 

Nieuwe website Gelders Archief.

De website wordt toekomstig platform voor publiekspresentatie van historische bronnen. De zoekvragen en belangstelling van de gebruiker staan centraal. Bovendien sluit de nieuwe website meer aan bij de moderne, sociale internetmedia. Er is een Beeldbank , met nu meer dan 82.000 foto’s, prenten, tekeningen, zegels en andere afbeeldingen.

Het internetadres van het Gelders Archief luidt : www.geldersarchief.nl

Twitteraccount : http://twitter.com/geldersarchief1

 

Goede bestemming.

Niks weggooien wat betrekking heeft op Hattem en belangrijk kan zijn voor Heemkunde! Geef het door aan één van de bestuursleden.

 

Rooster werkgroepbijeenkomsten van september tot en met december 2010.

 

Alle activiteiten  voor de laatste vier maanden keurig op een rijtje. Pak uw agenda!

 

Streekarchief Epe, Hattem en Heerde.

Alles wat nodig is om deze instantie te vinden.

 

Laatste pagina. Namen en adressen van Heemkunde Hattem, bestuursleden, werkgroepen, etcetera.

Colofon van ons blad.

Deze editie 124 is te koop voor € 4,-- bij de Bruna en bij onze penningmeester, de heer D. Eikelboom, telefoon 038-4441764. Als lid ontvangt u alle nummers uiteraard als onderdeel van uw contributie. Aanmelding als lid eveneens bij de heer Eikelboom.

 

 

 

 

« terug naar overzicht