U bent hier: Home » Tijdschrift » Recente uitgaven » 125

Uitgave 125 (november 2010)

TIJDSCHRIFT  HEEMKUNDE  HATTEM 

Ook nu  de moeite van het lezen waard. Neem er even de tijd voor. De variatie van de artikelen is  opnieuw boeiend. De bedoeling van het volgende korte overzicht is u als bezoeker van onze website warm te maken voor een nadere kennismaking. Grijp uw kansen !

Een Rietveld in Hattem ? Auteur Hans E.M. Akkermans.

In het nummer 119 van ons blad, juni 2009 schreven de heren Blom en Locht een artikel over de villa Veldweg 71 met de naam “De Kroon”. De heer Akkermans heeft dat opgepakt en verder gezocht. Zou Hattem “een Rietveld”hebben ? De voorzitter van de schoonheidscommissie geeft in de stukken niet de indruk hier het product van een bekwame architect onder handen te hebben. Hij presteert het zelfs een eigen alternatieve schets op tafel te leggen! Akkermans wil weten hoe het zit en raadpleegt het Centraal Museum in Utrecht, beheerder van het archief van Rietveld. In het complete overzicht van diens werken komt Veldweg 71 niet voor. Hoe zit dat ? Akkermans laat het er niet bij zitten. Leest u maar. De auteur geeft  “en passant” nog leuke informatie over de bekende architect. Ook brengt hij nog helderheid over de villa Veldweg 29. 

Knikkeren met de Attemer kleikloetn. Auteur D.J. Septer.

De heer D.J. Septer werpt z’n licht over het begrip kleikloetn, ook de bijnaam van de Hattemers. Leuk “tussendoor”-artikeltje!

 Stichting Kunstkring Hattem 30 jaar. Auteurs A.J. Drewes/E.N.B. Drewes-Planteydt.

Het december-nummer van ons blad is een uitgelezen kans voor het 30-jarig-jubileum van de Stichting Kunstkring Hattem. De auteurs, de heer en mevrouw Drewes-Planteydt, zijn in de geschiedenis gedoken en geven een uitgebreid verslag van de wederwaardigheden van deze stichting. Op 8 december 2010 is deze stichting jarig. Een mijlpaal voor het werk van bestuursleden en vele anderen, allen vrijwilligers.

Het artikel maakt duidelijk hoe de stichting er in geslaagd is op niveau kunst in Hattem te brengen. Ondanks de wisselende tijden en mogelijkheden is er altijd een weg gevonden verrassende programma’s te brengen.


   
  De Franse School en de “Marke”zijn de podia voor
  talloze musici. De auteurs doen een
  boekje open over hoe die kunstenaars naar Hattem gehaald
  worden. De namen van belangrijke stuwende krachten treft u
  aan. De illustraties maken de verscheidenheid van
  het culturele aanbod zichtbaar.

   Kortom, een waardevolle kroniek !

 

 

 

 

Kieköömpien Jeugderinneringn. Auteur Bep Langevoord-Keijl. 

Mevrouw Langevoord brengt een nostalgisch verhaal over het “Suntekloas”van vroeger. Jawel, in dialect geschreven. Geen sinterklaasfiguren, maar wel een gezellige drukte in de stad in de aanloop naar het 5-december-feest. De bakkers brachten de stemming erin ! 

Verhaal van de heren P.Coster en G.J. Mulder.  Deel II(slot). Auteur D.J. Septer. 

Vervolg van de in 1984 door de heren Ebbens en Koridon gehouden vraaggesprekken met de heren Coster en Mulder. De heer Septer heeft de oude banden bewerkt. Het is een mooie weergave van het reilen en zeilen van de Hattemer samenleving in de twintigste eeuw. Hebt u wel eens gehoord van de “natte gemeente in de Achterstraat “ ? Of van de “landbouwschool”?  Het bezoeken van de “kroeg”?  Waar waren “de meisjes” te vinden ? Zo gaat dat een aantal bladzijden door met thema’s als spookverhalen, turf, stropen, begraven, hondenkar, riool en kappers.

Heerlijke winterlectuur in de makkelijke stoel ! 

Advertenties.

Let u ook weer even op de interessante aanbiedingen van onze vaste adverteerders ? 

Nog enkele Van Munsters. Auteur T. Eghuizen. 

Ons erelid, mevrouw Eghuizen, komt nog met een vervolg op haar eerdere artikelen over de generaties Van Munsters. Wat een puzzelwerk. Niet eenvoudig, maar het gaat over een paar eeuwen terug. 

Matthijs Sloot, een Hattems zeeman uit de achttiende eeuw. Auteur C.H.D. Even-Booij. 

Onze hoofdredacteur, mevrouw Even-Booij, haalt een Hattems zeeman boven water. Hattem heeft veel te bieden. Dit verhaal is er het bewijs van.
Matthijs Sloot is in Hattem gedoopt op 11 mei 1721. Het artikel beschrijft de levensloop van Sloot en geeft weer hoe het in de
18e eeuw toeging in het zeemansleven.


.

Het pand Kerkhofstraat 5-7 is eigendom geweest van Sloot, zijn vrouw woonde in de huizen Kerkstraat 55-57 en daar heeft ook hij waarschijnlijk  zijn adres gehad.Later ging hij elders wonen, maar hij voelde zich aan Hattem verbonden. Aan de Leidse universiteit liet hij zich inschrijven onder de naam Hattemo-Gelrus, Geldersman uit Hattem !

Het leven van Sloot, zijn carrière, laat zien hoe het een leidinggevende zeeman in die tijd verging.

Adelborst, kapitein, commandeur, die functies passeren de revue.

Op verschillende schepen is de man in dienst van de overheid. Uitgezonden en dan weer voor een aantal jaren buiten functie.

We krijgen vaderlandse geschiedenis tussen de bedrijven door.

Interessant ! 

Wat leefde er voorbij “De Kraaienberg”? Deel II. De familie Habers. Auteurs J.J. Habers/J. van Vegchel. 

Van Vegchel gaat met Jan Habers op zoek naar diens voorgeslacht. Jan Habers heeft een familiekroniek geschreven van 1400 tot en met 1991, een “turf” van 519 pagina’s ! Dat is een hele prestatie, maar het is wel veel namen en data geworden.  Jammer is, dat we weinig kunnen vernemen over de leefomstandigheden van de generaties. De auteurs zijn dus erg summier. Het gaat over het buitengebied van Hattem.  Dat maakt deel uit van de geschiedenis van onze stad. Daarom van belang ! 

Fotoarchief. Werkgroep Volkskunde. 

De werkgroep plaatst weer een paar foto’s en vraagt om informatie. Tevens leest u, dat de oproepen resultaat opleveren. 

VERENIGINGSNIEUWS.

Van het Bestuur.

Er spelen van allerlei zaken binnen de vereniging. Voorzitter Van Gelder denkt duidelijk aan het wel en wee van de leden.  Prijst de mensen voor zoveel activiteit. Maar er is nog veel te doen. Een reeks van vrijwilligerswerkzaamheden laat de mogelijkheden zien.  Jaarswisseling en aankondiging van de nieuwjaarsreceptie besluiten het stuk van de voorzitter. 

Open huis Heemkunde Hattem. 

De heer D. Locht doet verslag van de activiteiten van Heemkunde Hattem op het Dikke Tinne Festival op 11 september 2010. In historische kledij gestoken leden geven het publiek uitleg over de diverse zaken van Heemkunde Hattem. Het Heemkunde-centrum was ook open, maar wellicht hield het prachtige zomerweer de mensen tegen daar in grote getale heen te gaan. De ervaringen waren goed en het leverde weer nieuwe leden op. 

Dikke Tinne Festival 11 september 2010. 

De heer Boersema doet een algemeen verslag van het Stadsfeest “Dikke Tinne Festival” en de “Open Monumentendag”. Het was een luisterrijk gebeuren ! 

Vrijwilligersdag 2010.

De heer Van Tongeren laat u delen in het uitje
naar Kampen van drieëntwintig vrijwilligers
van de Vereniging Heemkunde Hattem.
Traditioneel, maar telkens aangenaam en
leerzaam om mee te maken, zo’n dag.

 Verhalen uit het Gelders Verleden nu voor iedereen toegankelijk. 

Op 14 oktober presenteerde Gelders Erfgoed op Paleis Het Loo de historische canon van Gelderland en de geheel vernieuwde website www.mijngelderland.nl.

Het boek “Geschiedenis van Gelderland. De canon van het Gelders verleden” is in de boekhandel te koop, ISBN 978.90.5730.669.3, prijs € 29,95 ( vanaf 1 mei 2011 € 34,95 ). 

Schenkingen en Goede bestemming.  

Een bedankje voor twee schenkingen is op z’n plaats. De vereniging houdt zich aanbevolen voor alles wat Hattem betreft en voor hetgeen u in uw schoonmaakwoede’s dienaangaande wenst op te ruimen. 

Streekarchiefgegevens en Rooster werkgroepbijeenkomsten van december 2010 tot en met maart 2011 besluiten de waardevolle inhoud van dit nummer van ons orgaan. 

Laatste pagina. Namen en adressen van Heemkunde Hattem, bestuursleden, werkgroepen etcetera.

Colofon van ons blad.

Deze editie 125 is te koop voor € 4,-- bij de Bruna en bij onze pennningmeester, de heer D. Eikelboom, telefoon 038-4441764. Als lid ontvangt u alle nummers uiteraard als onderdeel van uw contributie. Aanmelding als lid eveneens bij de heer Eikelboom.

« terug naar overzicht