U bent hier: Home » Tijdschrift » Recente uitgaven » 126

Uitgave 126 (februari 2011)

TIJDSCHRIFT HEEMKUNDE HATTEM 

Ter nagedachtenis aan mevrouw J.J. Harmsen-Kroeze en de heer G. Harmsen.

De heer J.F. de Vries opent deze uitgave van ons blad met een in memoriam voor het echtpaar Harmsen-Kroeze. Dit echtpaar heeft veel betekend voor onze vereniging en voor vele lezers zal dit artikel dankbare herinneringen oproepen.

 

De lange weg van het recht van overpad. Auteur R. Segers.

De heer Seegers is weer eens in de papieren gedoken. Het gaat om het pad van de Dorpsweg naar de Waa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe daar officieel het recht van overpad is gevestigd doet de auteur uit de doeken. Een paar oude brieven uit de jaren omstreeks 1934 laten de manier van communicatie zien. De lange procedure naar de akte van de notaris toont de traagheid , die bij dit soort zaken van alle tijden is. Leuke illustraties verluchten deze geschiedenis.

Personen en locatie roepen nog wel herkenning op.

 

“Ons” Boertjesland. Auteur D.J. van den Berg.

De heer Van den Berg haalt wat jeugdherinneringen op. De illustratie laat duidelijk zien waar het in deze mijmeringen om gaat. De schrijver denkt met weemoed terug en beseft, dat de komende nieuwbouw alle kenmerken van vroeger weg zal nemen.

 

Hattemse zangschriften. Auteur R.M. Even.

Heemkunde Hattem heeft enige papieren van mevrouw Gerrigjen Stoffer-van de Beek gekregen.  Daaronder een afscheidscadeau van het Centraal Distributiekantoor(CDK), Afdeling Interne Controle,

 Aan Ge. V.d. Beek, Doornkamp C 122 Hattem. Het was een soort “poesiealbum” met bijdragen in de vorm van tekst en foto van de vrouwelijke collega’s. De heer Even vlecht bij het schetsen van de inhoud  de geschiedenis van het CDK er tussendoor, waardoor er een mooi tijdsbeeld ontstaat. Dat krijgt een menselijk gezicht doordat de schrijver enkele verzen van commentaar voorziet en uitsplitst naar soorten, zoals kerkelijk, vaderlands en werelds. Enkele schriften met  allerlei verzen maken ook deel uit van de papieren, die mevrouw Stoffer aan Heemkunde Hattem heeft gegeven. Natuurlijk zijn ook de bruiloftsliederen vertegenwoordigd. “Uitgave : Instituut L.A. Veltkamp v/h H. Tijssen Hattem Prijs 10 cent.”

Twee,  “ook dramatische gedichten” passeren de revue. Over de “Titanic”en over de “Elandslaagte”. De heer Even brengt daar leven in door zijn veelal geestige toevoegingen en beschouwingen.

U zult dit met genoegen lezen en met plezier de foto’s bekijken.

 

Advertenties. Dankbaar zijn we onze adverteerders. Hattem biedt veel !!!

 

Vertel het aan je kinderen. Auteur A. van der Worp.

Heel bijzonder. Een in 1935 in Enschede geboren  en daar vervolgens ook getogen persoon doet heel enthousiast een prachtig verhaal over Hattem. Door overlevering via vader en grootvader en door logeerpartijen heeft de heer Van der Worp een grote kennis over Hattem verworven.

Uiteraard een groot “Van der Worp-gehalte”, maar kruidig geschreven en voorzien van verheven ontboezemingen. Neem en lees !!

 

Gereformeerd en bijgelovig?. Auteur D.J. van den Berg.

Een leuk “tussendoor-verhaaltje” van de heer D.J. van den Berg. De titel roept vragen op. De schrijver kan mild terugzien op dit oude voorval.

 

Verhaal van mevrouw  W. van Loo-Deetman. Auteur D.J. Septer.

De heer Septer heeft weer een oude bandopname met een interview van mevrouw Wilhelmina van Loo-Deetman van 15 januari 1986 uitgewerkt. Mevrouw Van Loo is de echtgenote van de molenaar van “De Fortuin” , Cornelis van Loo.

 We krijgen een mooi beeld van het molenaarsleven vanaf 1923 tot de zestiger-jaren. Onvoorstelbaar hoeveel bakkers er actief waren in Hattem. De functie van de molen in de stad Hattem komt expliciet naar voren. De families Blom en Ab Visser spelen een belangrijke rol in deze geschiedenis.  Al weer waardevol  leesvoer voor de geïnteresseerde liefhebbers van Heemkunde !

 

Skärreloamp. Jeugdherinneringen. Auteur Gerrie Schakelaar.

Een leuke jeugdherinnering in onvervalst dialect. Dat was nog eens wat !

 

Fotoarchief. Werkgroep Volkskunde.

De werkgroep gaat onverdroten verder. Opnieuw een paar foto’s. Met vraag om informatie, maar ook met verslag van behaalde resultaten.

 

Gesignaleerd. Redactie.

Overzicht van interessante boeken en tijdschriften.

 

VERENIGINGSNIEUWS.

 

Bericht van het bestuur.

Onze voorzitter, de heer Van Gelder memoreert actuele en minder actuele zaken. Minder actueel  is de  aankondiging van de nieuwjaarsreceptie 2012. De rest is wel aan de orde van de dag. Zoals de Jaarvergadering op 31 maart, de inlooptijden in ons centrum, onze PR-man, de heer Van Tongeren, het zoeken naar een ledenwerver, het komend themanummer over het Joodse leven in Hattem, de plaatsing van Gedenkstenen, och, leest u zelf maar verder……………

 

Nieuwjaarsreceptie 2011.

Het opschrift is duidelijk, verslag van 8 januari 2011.

 

Goede bestemming.

Ruimt u op ? Denk aan Heemkunde Hattem !

 

Schenkingen.

De vereniging mocht weer enkele uitgaven aan de verzameling toevoegen.

 

Streekarchief.

Hier staan de gegevens voor dit instituut.

 

Rooster werkgroepbijeenkomsten van maart tot en met juni 2011.

Alles op een rij voor het 2e kwartaal 2011.

 

Tot slot Enige Geschiedenis-sites, Informatie algemeen over Heemkunde Hattem en Colofon van ons blad.

 

 

Deze editie 126 is te koop voor € 4,-- bij de Bruna en bij onze penningmeester, de heer D. Eikelboom, telefoon 038-4441764.

Aanmelden als lid ( kan ook bij de heer Eikelboom) is natuurlijk het beste. U bent dan verzekerd van alle kwartaaluitgaven van ons blad en u kunt volop meedraaien bij de diverse activiteiten.

 

« terug naar overzicht