U bent hier: Home » Tijdschrift » Recente uitgaven » 129

Uitgave 129 (november 2011)

TIJDSCHRIFT HEEMKUNDE  HATTEM

 

Gezellig, aan het begin van de maand december ons nieuwe nummer met weer interessante artikelen. Even het onderstaande als voorproefje.

Rectificaties.

De redactie maakt meteen schoon schip door op de eerste bladzijde even een paar dingen recht te zetten. Eerdere publicaties roepen vragen op, die verdiende aandacht krijgen.

 

Het dagboek van mevrouw Suermondt. Auteur R. Seegers.

De voor ons blad niet onbekende auteur heeft weer eens wat uitgezocht. Een map met gedichten en krantenknipsels van mevrouw Suermondt geeft inzicht in de belevenissen van het echtpaar Suermondt –Erdbrink. De heer Suermondt diende bij de Koninklijke Marine van 1913-1948, verbleef 16 jaar in Nederlands-Indië, trouwde in 1934 en was oudste officier op de kruiser Hr.Ms. Java, die in 1942 in de Javazee tot zinken kwam.

 Het echtpaar komt in 1936 terug naar Nederland en de heer Suermondt is in Den Helder chef arsenaal tot de capitulatie in 1940. Suermondt wordt krijgsgevangene. Via een tijdelijk adres aan de Eliselaan komt het echtpaar te wonen aan de Stadslaan. Zo ontstaat de band met Hattem.

Mevrouw Suermondt heeft in 1942 een groot aantal krantenknipsels over de oorlogshandelingen verzameld, maar natuurlijk ook over de gebeurtenissen in Nederlands-Indië.  Wegens deelname aan de ondergrondse beweging stopt mevrouw Suermondt daarmee  vanaf 1943. Oranjegezind als ze is, verdedigd ze het handelen van Koningin Wilhelmina. Dat blijkt uit de lange lijst van gedichten in haar “dagboek”. Ze neemt het ook op voor de in hechtenis genomen Prof. Dr K. Schilder uit Kampen. Intussen neemt ze deel aan het verzet in Hattem in de jaren 1943, 1944 en 1945. De heer Seegers beschrijft de gang van zaken na de oorlog. Ze wonen nog  twee jaar in Londen en komen in 1947 terug in Hattem. De heer Suermondt wordt een bekende figuur in Hattem. In 1974 verongelukt mevrouw Suermondt in Zwitserland en haar man sterft in 1980 in Hattem.

 

In het veen kijkt men niet op een turfje. Familie Kreeft, bekende Hattemer turfschippers. Auteur G.J. Engelsman-Agterhuis.

Dit artikel beschrijft het leven van de turfschippers. Roelof Kreeft is de eerste. Onvoorstelbaar hoe je met tien kinderen op zo’n bootje kunt leven. Vrouw en kinderen moesten het schip vaak trekken.

Alle vijf zonen kiezen het beroep van vader.

.

 

6 september 1917. Trouwdag van Jan Kreeft en Berendje van der Ziel.
Bovenste rij van links naar rechts: D. van der Ziel, M.M. van der Ziel, L. Kreeft, T. Kreeft, G. van der Ziel, A. Kreeft, E.J. Fiechter B. van der Ziel en C. Kreeft.
Zittend van links naar rechts: R. Kreeft,
S. Melenboer, J. Kreeft, B. van der Ziel, H. van der Ziel en
Vooraan van links naar rechts: L. Kreeft en H. van der Ziel


Jan Kreeft
is een van de bekendste turfschippers van Hattem geworden. In extenso staan de gezinssamenstellingen  weergegeven. Jan begon met retourvrachten zand naar Coevorden.

 

Turfschipper Kreeft van de “De Goede Verwachting”. Auteur T. Eghuizen.

Op een van de inloopmiddagen van ons Heemkundecentrum ontvangt mevrouw Eghuizen de heer H. Kreeft uit Zwolle. Hij is een zoon van de in het vorige artikel genoemde Roelof Kreeft. De heer Kreeft doet zijn verhaal en belooft dat op te schrijven. Het is de geschiedenis van de schepen”De Goede Verwachting”, eerst van hout, later van ijzer. Eerst vaart Gerrit turf, maar vanaf 1937 gaat hij over op de zand- en grintvaart.

 

Käsfees as kind. Jeugdherinneringen . Auteur R. de Vries-Blom.

Een nostalgisch verhaaltje over een vroeger kertfeestviering. Met name de beleving als kind krijgt de aandacht. Het dialect versterkt de aspecten van dierbare herinneringen.

 

De Adelaarshoek. Auteur T. Eghuizen.

Verhalen en illustraties in ons blad over oud-Hattem ontmoeten veel belangstelling. Nu is het mevrouw Agterhuis, die reageert op het artikel van de heer Gerrit Borst in nummer 128 van dit jaar over het schilderij van Jan van Vuuren.

 

 

 

 

 

 

Schilderij van Jan van Vuuren van de

Adelaarshoek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van welke kant is de “Adelaarshoek” bekeken? Neem en lees en durf te zeggen wie er gelijk heeft !

  

Instructie voor de nachtwakers binnen de stad Hattem. Auteur D. Locht.

De auteur doet onderzoek in het Nieuw Archief Hattem over de periode 1811 tot 1926.Hij komt natuurlijk allerlei interessante onderwerpen tegen. Hij maakt ons deelgenoot van de functie, de eisen en straffen van de nachtwakers in Hattem. Burgemeester en Wethouders der Stad Hattem hebben in 1843 een instructie opgesteld. Zo komen we ook dat weer te weten. 

 

Stolpersteine in Hattem. Auteur E. van der Wolf.

De auteur was nauw betrokken bij de voorbereiding van het plaatsen van zogenaamde “Stolpersteine” in Hattem op Goede Vrijdag, 22 april 2011. Hij geeft toelichting op het hoe en waarom. De door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig  ( Berlijn, 1947) bedachte kleine messing-gedenkstenen zijn nu ook op zes adressen in Hattem te vinden. Via het Toeristisch Informatie Punt te Hattem komt er waarschijnlijk een speciale op deze adressen betrokken fiets- en wandelroute. Zo is er ook in onze stad Hattem aandacht voor de door het nazibewind omgebrachte (Joden)mensen.

 

De leste gank. Jeugdherinneringen. Auteur T. Eghuizen.

Echt passend bij ons blad een in dialect geschreven verhaal over het overlijden van een oud-tante. We krijgen dan een indruk van allerlei gebruiken rond de uitvaart. Met beeldende illustraties.

 

Smeedwerk in Hattem.  Werkgroep Monumenten.

Het lijkt zo gering. Maar Jan de Vries en Theo Westerbeek zijn gaan zoeken naar oud smeedwerk aan momumentale gevels in Hattem. Dat is niet tegengevallen. We hebben te maken met gevelankers, gehengen, klinkstellen en topgevelversieringen. Het artikel vertelt u er meer over. De auteurs maken een ronde door Hattem en maken u attent op het schone dat uw historische woonplaats u biedt.

             

 

Historisch kadaster van het schependom van Hattem. Aflevering 15. Auteur M. van der Leeuw.  Aflevering 15.

Met de regelmaat van de klok vervolgt Van der Leeuw zijn artikelen over dit kadastrale werk. Denkt u niet, dat dit het laatste is. Aan het einde staat ook nu weer: ( “Wordt vervolgd”.)

Advertenties.

Neemt u ook kennis van de bedrijvigheid van de diverse ondernemers in Hattem, die ons blad ondersteunen door een advertentie te plaatsen ?  Maak gebruik van hun diensten !

 

Fotoarchief.  Werkgroep Volkskunde.

Met ijzeren regelmaat gaat ook deze werkgroep door met speurwerk. Opnieuw een paar foto’s met wat opmerkingen erbij. Vraag : Wie, o wie, weet er meer van te vertellen ? Er staat bij hoe u mevrouw Viering kunt bereiken.

 

Gesignaleerd. Redactie.

De geïnteresseerde Hattemer heeft weer wat te kiezen uit recente publicaties. 

VERENIGINGSNIEUWS.

Bericht van het bestuur.

Voorzitter Van Gelder maakt u deelgenoot van de lopende zaken van de vereniging. Er is behoefte aan nieuwe vrijwilligers. De werkgroep Automatisering heeft aanvulling nodig, Evert Liefers maakt z’n zittingstermijn als secretaris binnenkort af en natuurlijk zijn we ook blij met nieuwe leden. Werk aan de winkel ! De publicatie over de Joodse Gemeenschap is financiëel binnen de perken gebleven.  De nieuwjaarsreceptie is gepland op zaterdag 7 januari 2012 in het Heemkundecentrum.

 

Vrijwilligersdag op 8 oktober 2011.

Ton van Tongeren doet op zijn speelse wijze verslag van het bezoek van de vrijwilligers aan Het

Gevangenismuseum te Veenhuizen. Ze hebben kennisgemaakt met het omgaan met misdaad en straf in ons land van 1600 tot heden. Vertelling over het gevangeniswezen en rondleiding door het museum brachten wel rillingen over de diverse ruggen teweeg lijkt ons bij lezing. Volgens het verslag  zijn allen tevreden huiswaarts getogen en, naar we hopen, zonder trauma’s. 

Rooster werkgroepbijeenkomsten van december 2011 tot en met maart 2012.
Streekarchief Epe, Hattem en Heerde.
Enige geschiedenis-sites.
Verenigingsadressen.
Colofon. 

Bijgevoegd is de Inhoud 2010 en index 2010 van ons verenigingsblad, samengesteld door de heer M. van der Leeuw. 

Deze editie is te koop voor €4,-- bij de Bruna en bij onze penningmeester, de heer W. Goos, telefoonnummer 038-4443435. Aanmelden als lid(kan ook bij de heer Goos) is natuurlijk het beste.
U bent dan verzekerd van alle kwartaaledities van ons blad en trouwens ook van alle andere faciliteiten !

« terug naar overzicht