U bent hier: Home » Tijdschrift » Recente uitgaven » 131

Uitgave 131 (mei 2012)

 

Boerderij KOPANGER. Een pachtcontract en nog een oude naam. Auteur D.J.  van den Berg.

Het kan je gebeuren. Je gaat een eindje fietsen in de omgeving van Hattem. Je kijkt om je heen.

Dan zie je opeens een boerderij met de naam  “KOPANGER”. Typisch, zo’n naam komt hier in de omgeving nooit voor. Zo is het kennelijk de auteur vergaan. Z’n nieuwsgierigheid is gewekt en nu laat hij de lezers genieten van de uitkomsten van de door hem ingezette speurtocht. Hij ontdekt de waarschijnlijke oorsprong van de naam van de boerderij, een pachtovereenkomst en wat daar verder nog bij komt.

 

Mijn voeten doen zo zeer. Auteur D. Locht.

Het stadsgebeuren van Hattem is zeer veelzijdig. De heer Locht laat ons delen in een aspect, zoals hij dat opgediept heeft in het Nieuw Archief van Hattem , nummer 2167. Hattem kreeg te maken met op transport gestelde personen naar de bedelaars- en strafkolonie Ommerschans, gelegen bij Balkbrug. Dat transport geschiedt te voet, maar niet alle personen hielden het tot aan hun bestemming vol. Als ze Hattem bereikten, maar niet op eigen kracht verder konden, moest vanuit Hattem voor vervoer gezorgd worden. De auteur laat ons meemaken hoe dat in z’n werk gaat. Namen, kosten van vervoer, inning van gelden, politiefunctionarissen, het komt er allemaal in voor. Ommerschans is net zoiets als Veenhuizen, Frederiksoord en Willemsoord.

 

IJssel en omstreken.

          

De heer J. Kroon vond in België een gedicht van de Zwollenaar Wim Gijsen (1933-1990).

Omdat er een aanhaling van Hattemers in voorkomt heeft het nieuwswaarde voor onze lezers. Komt het overeen met de ervaringen die u hebt ?

 

 

Wandeling door Hattem in de negentiende eeuw. Auteurs J. Craandijk/D.J. Septer.

De heer S.W.F Deinum uit Wapenveld heeft de heer Septer een boek geleend : “Wandelingen door Nederland van J. Craandijk”uit 1893. De heer P.A. Schipperus heeft er platen bij gemaakt en wandelkaartjes.

De heer Septer  heeft de voor Hattem interessante route overgenomen en bijgeschaafd.

Ik moet zeggen, dat het een hele wandeling is geworden. Het gebruik van de wollige taal zal een eeuw geleden wel gebruikelijk  zijn geweest. Daar moet je echt tijd voor hebben.

Als je bekend bent met de huidige status van onze stad Hattem is het toch wel de moeite waard dit verhaal eens door te nemen.

Je ontdekt dan hoe wijds de uitzichten vanaf de Twijzelenberg destijds waren. Elburg, Kampen, je kon de hele omgeving in aanschouw nemen. Hoe zag een “dagje uit” er toen uit. Met de trein aankomen op één van de twee stations. De schrijver merkt op, dat er teleurstelling is over het ontbreken van historische feiten, zoals over Molecaten en de Spaanse graven. Ter compensatie geeft hij wel aan, dat de stad zelf en haar archief alle mogelijkheden bieden.

 

 

Advertenties.

Leest u ze toch eens door. Onze adverteerders hebben veel te bieden.

 

De juiste naam.

De heer R. Seegers rectificeert in verband met zijn artikel in nummer 129 van ons blad over “Het dagboek van mevrouw Suermondt”, dat de naam niet H.W. van der Weert-Smit was, maar dr H.W. van der Vaart-Smit.

 

Wasseldoek.

Mevrouw H. Locht-van der Linde heeft enige tijd geleden in Oldebroeks dialect een beschouwing over de “wasseldoek” gehoord. Wij mogen het ook lezen. Het lid van onze vereniging, mevrouw G.J. Engelsman-Agterhuis, heeft er in 1988 al eens over geschreven met de leuke illustraties, die er nu  weer bij staan.

 

De leste ni’jchies op zoaterdagoamp. Auteur W. Keijl-Kinket.

Een kort verhaal in dialect met duidelijke inhoud.

 

HATTEM.  Een Gelderse naams-verklaring.

Aardig om nog weer eens te lezen. Olaf J. de Landell beschreef in zijn bundel “De lachende Hollander” spotverhalen uit Nederlandse overlevering. Daaronder de verklaring van de naam van onze stad en tegelijk ook van ons wapen.

 

Het spookte in de kerk.

In het weekblad “De Spiegel”, nummer 23, 5 maart 1960 stond een mooi verhaal over de Gasthuiskerk  aan de Achterstraat van de heer A.K.A. Graag. De wederwaardigheden van koster Van Olst , z’n kerkenraad en z’n dominé zijn wel heel bijzonder. Nog niet eens zo vreselijk lang geleden. Spoken en dat nog wel in de kerk ! Lees maar eens.

 

Fotoarchief. Werkgroep Volkskunde.

Zoals altijd. Opnieuw een drietal foto’s. Wie, o wie ? Laat het mevrouw Viering-Rorije weten !


 

Gesignaleerd. Redactie.

Overzicht van recente boeken en tijdschriften.

 

Oudst gedrukte kaart van de Veluwe ontdekt.

Heemkunde Hattem kreeg van Cartografisch Antiquariaat Edward Wells BV te Ermelo het nu in ons blad afgedrukte persbericht met kaart. De ”Veluwe” is weer terug op de plaats waar zij hoort.

 

VERENIGINGSNIEUWS.

 

Bericht van het Bestuur.

Voorzitter Van Gelder blikt  terug op de jaarvergadering van donderdag 29 maart 2012. Het aftreden van de heer Evert Liefers als secretaris is memorabel, evenals de verwelkoming van mevrouw Brigitte Hoër-Anneveld. Van Gelder kondigt tevens de voorbereiding aan van een structuurwijziging van de vereniging . Zou er nog eens een botanische werkgroep te vormen zijn voor de Heemtuin bij de stadsmuur?  Op dinsdag 2 oktober is er een najaarslezing in de Tinne met als spreker de heer Rudi Cortissos. Zaterdag 6 oktober is de jaarlijkse excursie met de vrijwilligers van de vereniging. Op dinsdag 16 oktober zal Heemkunde een presentatie verzorgen in Hanzeheerd. Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 5 januari 2013.

 

Verslag van de ledenvergadering 2012.

De heer Andeweg geeft een boeiend verslag van de vergadering. De voorzitter spreekt een woord van herdenking naar aanleiding van het overlijden van de heer Gijs van Emous, die veel voor onze vereniging heeft betekend. De huishoudelijke zaken krijgen de aandacht. De penningmeester heeft z’n werk goed gedaan en krijgt dus décharge. De secretaris-functie is weer vervuld. De samenvatting van de lezing van de heer Dirk Otten geeft heel duidelijk weer hoe hij de vergadering wist te dienen met z’n verhaal met dia’s over oude veldnamen, plaatsnamen en boerderijnamen op de Noordoost-Veluwe. Het riep bij de toehoorders vele associaties op met eigen ervaringen.

 

Streekarchief Epe, Hattem, Heerde, Website www.gelderlandinbeeld.nl, Schenkingen en Goede bestemming vormen de bekende aandachtspunten.

Ook het Rooster werkgroepbijeenkomsten van juni tot en met september 2012 is te vinden, alsmede gegevens van de vereniging en colofon van ons blad.

 

Deze editie is te koop voor € 4,-- bij de Bruna en bij onze penningmeester, de heer W. Goos, telefoonnummer 038-4443435. Aanmelden als lid (ook via de heer Goos)is natuurlijk het beste, contributie € 15,-- per jaar, om verzekerd te zijn van alle kwartaal-uitgaven van ons blad en alle overige faciliteiten.

« terug naar overzicht