U bent hier: Home » Tijdschrift » Recente uitgaven » 133

Uitgave 133 (november 2012)

TIJDSCHRIFT HEEMKUNDE HATTEM, UITGAVE 133, DECEMBER 2013.

Fijn op tijd voor lezing op de vrije donkere avonden rondom en na kerst, opnieuw een aflevering van ons verenigingsorgaan.

Van Old- en Ni’jjoar. Werkgroep Dialect.nieuwjaarskaart

De werkgroep Dialect leidt dit artikel in met het memoreren van het overlijden van mevrouw Johanna Engelsman. Het laatste van haar vele artikelen voor ons blad typeert haar karakter en stijl en is een waardevolle opening van de inhoud van nummer 133. Oud- en Nieuwjaar in vroegere tijden. Past precies voor december 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporen gezocht van MacEwen. Auteur R.M. Even.klederdrachten

De heer Even verrast ons weer met een origineel artikel. De schrijver bezoekt een tentoonstelling in het Singer Museum in Laren, duikt in de catalogus en stuit op “dader” de Amerikaanse schilder Walter Ewen. De sporen leiden uiteraard naar Hattem. Lees hoe de auteur daar uitkomt, of liever gezegd, niet helemaal uitkomt. Tegelijk krijgt u een bespreking van een paar van de werken van de schilder.

 

 

De prins komt langs in 1640. Auteur Gerrit Kouwenberg.prins Hendrik

Kouwenberg verhaalt hoe prins Frederik Hendrik eens “langs kwam” en wat uit de stadsrekening daarover op te maken valt. Zo maar even een aardig voorval uit onze Hattemse geschiedenis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezicht op Hattem. Auteur EdgarAndeweg.

De auteur beschrijft hoe je soms “toevallig” iets tegenkomt. In dit geval een ets van een gezicht op Hattem  van Willem Witjens uit het jaar 1933. Daaruit vloeit een leuk artikel voort met bijzonderheden rondom deze ets.

 

Hattemer ijsclub in nieuw gebouw. Veertig jaar geleden.

Reden om een oud krantenartikel uit “Veluws Nieuws” nog eens onder de aandacht van de Hattemer lezers te brengen. Je kunt er uit opmaken, dat ook in 1972 de Hattemer ijsclub een bloeiende vereniging was met 1265 leden.

 

Roep van Hattem.

Met veel enthousiasme beweegt onze stadsomroeper Piet Schuijn zich niet alleen in Hattem, maar overal in het land om de “Roep van Hattem” te laten horen. U heeft het vast wel eens gehoord, maar later vraagt u zich af : “Wat zei hij ook alweer ?” Lees op uw gemak eens hoe schoon die roep wel is.

 

Het klooster “Ten Clarenwater”. Werkgroep geschiedenis. Canon 1415.

U weet inmiddels al, dat ons blad telkens een aantal canons afdrukt. Nu gaat het om klooster “Ten Clarenwater”. De geschiedenis van dit klooster wordt in het kort omschreven. De Moderne Devotie, Geert Groote, Ruusbroec, Broeders (of zusters) des Gemenen Levens zullen u bekend in de oren klinken. In 1415 wordt het klooster “Ten Clarenwater” gesticht in Hattemerbroek. Het heeft veel betekend voor de bewoners van Hattem.

 

Wie is Cor Schultink ? Auteur Reinier Katgert.Cor Schultink

Weliswaar woont de heer Schuldink de laatste jaren in Heerde, maar als echte Hattemer verdient hij toch de aandacht van ons blad. Geboren in 1927 als zoon van een schoenmaker in het huis aan de Markt, waar nu restaurant “Banka”is gevestigd. In Hattem maakte hij de oorlog mee. Ging als vrijwilliger naar Nederlands Indië. Als organist heeft hij gediend in de Andreaskerk , maar ook lange tijd in de kerk van de Nederlandse Protestanten Bond Hattem aan de Sparrenlaan. Leerling van de Van Heemstraschool, lid van het koor DEV, maakte deel uit van de Hattemer stadsbevolking. Katgert heeft één en ander op de rij gezet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schroef van Archimedes. Auteur D.J. van den Berg.archimedes

Schrijver Van den Berg wekt de indruk de lezer naar heel oude tijden te willen voeren, maar al lezend blijkt de bestemming heel dichtbij Hattem te zijn. U kunt vernemen hoe de “schroef” functioneert in de waterhuishouding rondom onze stad. Je rijdt, fietst of loopt er voorbij. Na lezing kijk je er wat anders tegenaan.

 

 

 

Nieuw clubgebouw P.V. “Hattem”. Bijna veertig jaar geleden.

Nu een berichtje uit de “Homoet”van 8 februari 1973 geplukt. U kent vast wel het clubgebouw van de Postduivenvereniging in het oosten van Hattem, tegenover het bedrijf  “IJzerleeuw”. U kunt nu te weten komen hoe en wanneer dit gebouwtje daar gekomen is. Al bijna veertig jaar geleden!

 

Bourgondische bezettingen. Canon 1477. Werkgroep Geschiedenis.

Hattem heeft drie Bourgondische bezettingen gekend. Karel de Stoute (1433-1477) en Maria van Bourgondië ((1457-1482) spelen daarin een rol, terwijl de laatste bezetting liep van 1505-1514.

 

Advertenties. Zorgt u ervoor, dat onze adverteerders hun wervende publicaties in ons blad beloond zien ?

 

Wandelen rond Hattem.

De herziene “Wandelgids van Hattem en Omstreken met Illustratiën” van 1918 van bijna honderd jaar geleden beschrijft onze stad in die tijd. Roept het nog herinneringen bij u op ?

 

Fotoarchief. Werkgroep Volkskunde.valkenburg

De werkgroep levert nieuwe uitdagingen. Wie was er in 1954 bij op de foto in Valkenburg? Hoe kwamen de mensen daar ? Wie zijn al die mensen van het Tinneplein en de Adelaarshoek bij het bevrijdingsfeest ? Kom nu te voorschijn met die laatste namen van foto van Koninginnedag in 1994.

Mevrouw Viering is benieuwd naar de oogst van uw reacties !

 


Belegering van Hattem. Canon 1528. Werkgroep Geschiedenis.

De muren van de Stad Hattem en van het kasteel de “Dikke Tinne” waren sterk, maar konden ze het geweld van vijftig kanonnen doorstaan ? Lees maar.

 

Zo was het echt in 1972. Redactie.

De redactie honoreert de nodige rectificaties. Deze keer op aangeven van mevrouw A. ten Doesschate uit Wapenveld.

 

Historisch kadaster van het schependom van Hattem. Aflevering 17. Auteur M. van der Leeuw.

Een vaste rubriek, met regelmatige publicatie over de eigenaren van de kadastrale secties A, B en D van de Gemeente Hattem ten tijde van de invoering van het kadaster in 1832.

 

Gesignaleerd. Redactie.

Een recensie van een boekje van de heer G.W. Karssing : “Speuren naar Sporen”. De schrijver woont in Aalsmeer en schrijft over zijn familie. Heeft raakpunten met Hattem.

 

VERENIGINGSNIEUWS.

Bericht van het bestuur.

Voorzitter Van Gelder geeft weer wat indrukken en feiten over de activiteiten van onze vereniging van september tot heden. Bemensing van de werkgroepen blijft de aandacht vragen. De nieuwjaarsreceptie is gepland voor zaterdag 5 januari 2013 om 16.00 uur in het Heemkundecentrum.

 

Excursie werkgroep Monumenten op 25 augustus 2012.excursie

Het verslag van de heer J.F. de Vries geeft mede dankzij de illustraties een mooi beeld van deze excursie met de aandachtspunten Doesburg, Zutphen, Terwolde en Hattem.

 

 

 

Vrijwilligersdag op 6 oktober 2012.vrijwilligersdag

Paleis “Het Loo” was de bestemming van de groep vrijwilligers van de vereniging. Voor velen wel bekend van een eerder bezoek, maar toch ook nu weer zeer interessant. Begeleiding door goede gidsen is steeds belangrijk bij zo’n bezoek.

 

 

 

 

Goede wijn behoeft geen krans. Lezing van Rudolf Salomon Cortissos op 2 oktober 2012 in “De Tinne”.

Voor de (helaas) weinige bezoekers van deze verenigingsavond was het een boeiende bijeenkomst met een ervaren spreker. Uit z’n brede kennis verhaalt hij op een speelse manier de geschiedenis van het Joodse volk. Zeker met de recente aandacht voor het wel en wee van deze mensen onder ons in Hattem een heel goede aanvulling.

 

Lezing over Herman Willem Daendels.

Op 21 oktober 1762, 250 jaar geleden, werd Daendels geboren in zijn ouderlijk huis aan het eind van de Kerkstraat in Hattem. Aandacht voor dat feit op 22 januari 2013 in de Grote of Andreaskerk met een lezing door Prof. Dr W. Frijhoff, voorzitter van de Stichting Daendels.

 

Historische gerechtelijke gegevens van de Veluwe op internet.

Het Oud Rechterlijk Archief (ORA) Veluwe en Veluwezoom is grotendeels gedigitaliseerd en op internet gezet. Dat geeft veel kansen voor genealogen, streek- en rechtshistorici en mensen, die onderzoek doen naar personen in het verleden.

Er staat een korte toelichting op het ORA Veluwe en Veluwezoom en de link naar het internet bij.

Dan weet u de weg.

 

Rectificaties. Redactie.

Een rectificatie op het artikel in uitgave 132 over Gerrit Neuteboom.

 

Schenkingen.

Er zijn weer wat schenkingen te melden. De gevers worden bedankt.

 

Goede bestemming, Streekarchief Epe, Hattem, Heerde, Enige geschiedenis-sites, Rooster werkgroepbijeenkomsten van december 2012 tot en met maart 2013, gegevens van de vereniging en colofon van ons blad zijn weer de bekende resterende thema’s.

 

Ook deze editie van ons blad is te koop voor € 4,-- bij de Bruna en bij onze penningmeester, de heer Goos, telefoonnummer 038-4443435. Aanmelden als lid (ook via de heer Goos) is natuurlijk het beste. Contributie € 15,-- per jaar, maar dan bent u ook verzekerd van alle kwartaaluitgaven van alle kwartaaluitgaven van ons blad en overige faciliteiten.

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

« terug naar overzicht