U bent hier: Home » Tijdschrift » Recente uitgaven » 134

Uitgave 134 (februari 2013)

TIJDSCHRIFT HEEMKUNDE HATTEM, MAART 2013.

Opnieuw een uitgave van ons verenigingsorgaan. Apart van karakter door de zeer interessante bijdrage van Prof. Dr W.Th.M. Frijhoff over Herman Willem Daendels. Maar, zoals gebruikelijk houden we ons aan een opsomming van de inhoud van ons blad.

Herinneringen van mevrouw Mien van Rhijn.

Auteur Reinier Katgert.

In nummer 132 stond een artikel over het conflict rond Horreus de Haas. De ouders van de geintervieuwde kwamen daarin voor. Dan nu duidelijkheid rondom het pand Novalieweg 9. De bouwer, de architect en de bewoners worden genoemd. Vader Van Rhijn was boekhouder bij Van Gelder Papier, was politiek actief en had samen met moeder een plaats binnen de Nederlandse Protestanten Bond. Dan blijkt ook nog, dat Greet Hofmans spreekuur heeft gehouden in deze woning. De moeite waard dat eens te lezen.

 

Haverkamp in Lijsterbes.

Auteur R.M. Even.

Je zou het “een-tussendoortje” van Even kunnen noemen. Kunsthandel PlepsART uit Zwolle geeft een tip en Even voorziet de ets van Haverkamp van bijpassende tekst. We zien de loswal in Hattem vanaf het tegenwoordige Hertog Willem-pad, waarvan het bijzondere is dat het “trekpaard”heel centraal in beeld komt. De auteur pikt nog even de ets van Willem Witjes uit het vorige nummer van ons blad mee en maakt z’n verhaal zo compleet. Haverkamp heeft van 1911 tot 1916 in Hattem gewoond. Hij woonde in de “Lijsterbes”, het tegenwoordige Novalieweg 11 en 13. Sluit mooi aan bij ons eerste artikel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een Hattemer van wereldfaam :

Herman Willem Daendels en de vernieuwing van Nederland.

Auteur Willem Frijhoff.

Op 22 januari 2013 organiseerde “de commissie Daendels”, bestaande uit Ans Braakenburg, Caspar van Heel, Jan Willem Wiggers en Jaap van Zaal, een lezing over Daendels door prof. Dr Willem Frijhoff met als aanleiding diens  250ste geboortedag. Frijhoff is oud/hoogleraar geschiedenis Nieuwe Tijd aan de VU en voorzitter van de Stichting Daendels. Natuurlijk is onze Andreaskerk een waardige plaats voor deze bijeenkomtst, ook al is deze kerk nu niet bepaald de “bakermat”te noemen van onze beroemde Hattemer.

 

 

 

Het Sint Anna Schuttersgilde zorgt in vol ornaat voor een hartelijke binnenkomst. In dit artikel zal u ook duidelijk worden wat dit gilde met Daendels te maken heeft.

 

 

Het is voor ons verenigingsorgaan een bijzonder geschenk dit buitengewoon boeiende betoog van Frijhoff in extenso te kunnen opnemen. Degenen, die de rede hebben aangehoord kunnen onmogelijk het hele verhaal tot hun geestelijk eigendom hebben gemaakt en kunnen het nu dankbaar nog eens nalezen. Diegenen, die verhinderd waren er bij te zijn kunnen alles op hun gemak nalezen.

In 20 bladzijden weet de spreker gedocumenteerd een compleet overzicht te geven van het hoe en waarom van de figuur Daendels en dat te koppelen aan de vernieuwing van Nederland.

Daendels was een man van statuur, een overlever “pur sang” en Frijhoff komt tot onbevooroordeelde standpunten.

 

 

Het betoog leent zich niet voor het maken van een uittreksel, maar moet in z’n geheel aandachtig gelezen worden. Is de mogelijkheid daartoe geen verrijking van ons verenigingsorgaan ?

 

Advertenties.

De adverteerders van het jaar 2013 vullen het katern. Een mooie presentatie van hetgeen onze stad aan  bedrijvigheid te bieden heeft. Beloont u ze door een plaats in uw bestedingspatroon.

 

Bange veldwachter of machtsvertoon.

Auteur D. Locht.

De heer Locht is weer eens het Nieuw Archief van Hattem ingedoken en wel over de periode 1874 in de tijd van burgemeester Mos. Boer L.K. heeft mest vervoerd en een deel op straat gemorst. Dan kom je voor de kantonrechter. De veldwachters spelen daarbij hun rol. De burgemeester neemt ook deel aan het proces. Zo krijgt u een kijkje in het gebeuren van die tijd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Mariabeuk.

Auteur Bert Voorhoeve.

De redactie kreeg van de auteur toestemming één van de verhalen uit diens boek”Bomen Sprookjes en verhalen”” met illustraties van Lidwien van Geffen in ons blad op te nemen. Voorhoeve woonde destijds in “Windekind”aan de Oranje Nassaulaan.  Zijn indrukken over die machtige boom in Molecaten leverden het verhaal “De Mariabeuk” op.

Als je er voor in de stemming bent kun je het verhaal met z’n moraal volgen.

Citaat : “Zorg dat je stevig op de aarde staat en geworteld bent en wees open naar boven, naar de lichtkracht die uit de hemel komt. Je bent maar voor een deel zichtbaar, ook jouw wortels zijn verborgen. Als je je klein en nietig voelt, denk dan aan mij toen ik klein was: je kunt groeien, maar zorg ervooor dat je met je wortels de bron kunt bereiken.”

Er streek plotseling een windvlaag door de kruin van de beuk. De vrouw opende haar ogen en betastte nog eenmaal de verweerde schors van de beuk. Toen liep ze terug, de laatste woorden van de beuk in haar hart overwegend : “Je kunt groeien… zorg dat je de bron kunt bereiken”.

 

Nawoord.

Auteur Bert Voorhoeve.

In het nawoord van zijn verhalenbundel geeft de auteur een soort verantwoording voor z’n werk.

Citaat : De bomen kunnen voorbeelden worden voor onze ontwikkeling als mens. Wat wij met vallen en opstaan, op een bewuste manier in ons proberen te ontwikkelen, leven de bomen ons voor in grote rust en met eindeloos geduld.

De voorgaande sprookjes en verhalen over bomen zijn ontstaan naar aanleiding van mijn waarnemingen van bomen, bepaalde ontmoetingen met bomen die me getroffen hebben en mijn pogingen om te luisteren naar hun beeldentaal.

 

Kunt u hier iets mee, zeker bij de intrede van de lente ? In deze tijd zou je er haast bij zeggen : “Als zij nog komt natuurlijk !”

 

Een binnbrändtien bi’j de brandweer.

Auteur Werkgroep Dialect.

Zoals we de laatste tijd gewend zijn heeft de werkgroep een door Willemien Keijl aangedragen onderwerp bewerkt.

De vrijwillige brandweer gaat op plezierreis naar Kampen. Het wordt een mooie dag, die met toenemende vrolijkheid op een einde loopt. Endik  Schaftenäär zal het uitstapje niet licht vergeten.

Ik zal u de clou van het verhaal niet vertellen. Ontdek het zelf uit het onvervalste dialect !

 

Wandeling naar en door Molecaten.

Het betreft de tweede wandeling uit de “Wandelgids van Hattem en Omstreken met Illustratiën”, uitgegeven door de vereniging “Hattem-Heim”, vierde druk 1918.

Het is aardig met uw kennis van nu deze tocht nog eens te maken. U vindt er vast veel bekends in. Het is duidelijk “niet meer van deze tijd”, maar toch ……..

 

Welke Kraaienberg ?

Auteur D. Locht.

De heer Locht doet uit de doeken het bestaan van twee huizen met de naam Kraaienberg  in Hattem. Met de illustraties erbij wordt de tekst duidelijk. Spitten in de oude boeken levert zo toch veel interessants op.

 

Fotoarchief.

Werkgroep Volkskunde.

Ja hoor. De werkgroep laat weer een paar foto’s zien, bij herhaling of voor de eerste keer. Als u er meer van weet : Laat het mevrouw  Viering-Rorije vernemen !

 

Gesignaleerd. Redactie.

Het Gelders Archief levert weer wat wetenswaardigheden op en komt zo onder uw aandacht.

 

VERENIGINGSNIEUWS.

Bericht van het bestuur.

Voorzitter Van Gelder geeft zoals te doen gebruikelijk zijn ontboezemingen over het wel en wee van onze vereniging. Hij schrijft over de nieuwjaarsreceptie, de bezetting van de werkgroepen, de ziekte van Jan Neuteboom , diens  opvolger Hein Steinz, de nieuwe werkgroepleden Jan en Bep de Wolf, het vertrek van Nico van der Knokke uit het Algemeen Bestuur, diens opvolgster Hanny van der Zwaan-Bunt,  de ledenvergadering van 21 maart a.s. en tot besluit over z’n eigen aftreden daarna. Het bestuur vertrouwt  de vacature’s te kunnen vervullen.

 

Nieuwjaarsreceptie 2013.

Dit verslag laat zien hoe zinvol deze receptie altijd is. De sfeer moet je proeven en dat kan het beste door deze bijeenkomst te bezoeken. Het betoog van de voorzitter informeert de aanwezigen over de actualiteit van de zaken van de vereniging.

 

Resteren het rooster werkgroepbijeenkomsten van maart tot en met juni 2013, Schenkingen, gegevens van de vereniging en colofon.

 

Ook deze editie van ons blad is te koop voor € 4,-- bij de Bruna en bij onze penningmeester, de heer Goos, telefoonnummer 038-4443435. Aanmelden als lid (ook via de heer Goos) is natuurlijk het beste. Contributie € 15,-- per jaar, maar dan bent u ook verzekerd van alle kwartaaluitgaven van alle kwartaaluitgaven van ons blad en overige faciliteiten.

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

« terug naar overzicht