U bent hier: Home » Tijdschrift » Recente uitgaven » 137

Uitgave 137 (november 2013)

TIJDSCHRIFT HEEMKUNDE HATTEM NUMMER 137, DECEMBER 2013. 

Er is weer een nieuw nummer van ons blad verschenen. Op de website van onze vereniging plaatsen we een korte samenvatting van de tekst. Het blad kunt u kopen bij de Bruna, maar u kunt zich ook aanmelden als lid. 

Uitgave nummer 137 opent met:

Hulsbergen: de historie van het Fraterhuis tot leven brengen

Geschreven door B. Bos

Dit artikel beschrijft hoe de moderne techniek in Groningen behulpzaam was bij het blootleggen van de historie van het voormalig klooster in Rottum.


De schrijver pleit voor een gelijksoortig onderzoek naar de geschiedenis van het klooster Hulsbergen om iets meer aan de weet te komen van de historische bebouwing.

 

 

Het volgende artikel is een vervolg op een stukje uit nummer 136

 Op kantoor, “op” Cramer.  Deel 2

Geschreven door D.J. van den Berg. 

 

Vanaf 1955 tot 1980 heeft D.J. van den Berg op het kantoor gewerkt van de Berghuizer papierfabriek. Het stuk geeft een mooi inkijkje over de gang van zaken op de fabriek en kantoor.

De producten van de Berghuizer papierfabriek vonden hun weg over de hele wereld!

Heel persoonlijke herinneringen aan de mensen die er werkten

 

 

 

Ook het volgende artikel is een vervolg op het eerste deel dat verscheen in nummer 136

 Werk en werckluden op het bouhuys. Deel 1

Geschreven door D. Snieder

In dit stuk beschrijft D. Snieder in detail de opbrengsten en uitgaven van het hertogelijke boerenbedrijf bij de burcht van Hattem in de vijftiende eeuw.

Uit de verdiensten van het werkvolk blijkt dat deze het niet breed hadden.

 

 

De volgende bijdrage is een verzameling stukjes

Uit de Homoet van 1923

 

Hieruit blijkt dat in 1923 het elektrisch licht zijn intrede heeft gedaan in de nieuwe winkel van de heer Schutterop.

Ook is voor de bouw van de IJsselbrug bij Katerveer een bedrag van f 50.000,- uitgetrokken op de begroting van Waterstaat.

 

Deze keer ook weer een wandeling uit een wandelgids van 1918:

Wandelen door Molecaten en omgeving.

De wandeling voert door de Hoenwaard en Flip Hul, door ‘Het Veld’ terug naar Hattem.

Een wandeling van ongeveer 3 uur die ook nu nog prima te lopen is.

 

Dan een stukje dat een bewerking is van DirkJan Septer,

Uit de Geldersche Volksalmanak van 1861

Het beschrijft het wel en wee (veel wee) van Jan van Wassenaer in begin 1500.

 

 


Tot slot een bijdrage van M. van der Leeuw:

Historisch kadaster van Hattem

Met veel precisie heeft de heer Van der Leeuw uitgeplozen welke eigenaren een aantal kadastrale percelen in Hattem heeft gehad voor de invoering van het kadaster in 1832.

 

De rubriek:

Gesignaleerd.  

In deze vaste rubriek wordt aandacht besteed aan nieuw verschenen boeken, tijdschriften of site’s die in het kader van Heemkunde het lezen of bezoeken waard zijn.

Deze keer aandachtvoor een nieuw erfgoedblad: Mijn Gelderland Magazine.

De opvolger van Kwartaalblad Gelders Erfgoed

 

Elk nummer bevat ook altijd een of meerdere oude foto’s waarvan de namen van de afgebeelde personen niet bekend zijn bij het fotoarchief.

Zo ook in dit nummer drie foto’s waarbij de hulp van de lezers wordt ingeroepen. Zie Wie helpt ons.

 

 

VERENIGINGSNIEUWS. 

Bericht van het bestuur.

 Hierin wat algemeen informatie over het reilen en zeilen van de vereniging. Eveneens een oproep aan de lezer om oude verhalen niet verloren te laten gaan maar ze op te schrijven. Hierbij kan ook altijd de hulp ingeroepen worden van een redactielid. 

In het verenigingsnieuws ook een verslag van het uitje van de vrijwilligers naar Zutphen

U ziet het een rijk geschakeerd nummer met voor iedereen die belangstelling heeft voor het verleden van Hattem wel iets leuks te lezen.

 

« terug naar overzicht