U bent hier: Home » Tijdschrift » Recente uitgaven » 140

Uitgave 140 (september 2014)

Er is weer een nieuw nummer van ons blad verschenen. Op de website van onze vereniging plaatsen we een korte samenvatting van de inhoud. Het blad kunt u kopen bij de Bruna, maar natuurlijk kunt zich veel beter aanmelden als lid, want dan krijgt u het blad elk kwartaal thuisbezorgd

Uitgave nummer 140 opent met:

Ter nagedachtenis aan de heer Reinier Maria Even

Op 21 juni j.l. is Rein Even overleden. Als import-Hattemer was hij voor Heemkunde Hattem van groot belang. Zijn kennis van het Latijn en oud schrift heeft hij gebruikt om uit oude archiefstukken van Hattem talrijke interessante artikelen samen te stellen voor het tijdschrift van Heemkunde Hattem. In dit nummer staat ook een artikel van zijn hand. Ook was hij een tijd secretaris van de vereniging.

 

 

 

 

 

 


Het volgende artikel is:

Scholen

Geschreven door R.M. Even

In dit artikel probeert Rein Even de geschiedenis van de school in Hattem in de late middeleeuwen te ontrafelen. De eerste vermelding van een school stamt uit 1408. Rein Even volgt de locaties door de eeuwen en vlecht daar leuke wetenswaardigheden doorheen.

 

 

 

Dan:

Verhalen van meester Bart van Mourik

Geschreven door D.J. van den Berg

Een reactie op het stukje dat in Heemkunde Hattem nummer 135 heeft gestaan, geschreven door de heer R. Seegers. Het gaat over de verstrengeling van de familie Van Mourik met Hattem en Doetinchem. Een stukje familiegeschiedenis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hattemer schippers

Geschreven door K.E. de Haan

De heer De Haan is in de wereld van de kleine scheepvaart gedoken. Hij legt in het stuk de gang van zaken rond de scheepsmeting uit, het proces waarin het draagvermogen van het schip wordt vastgesteld en in registers wordt vastgelegd.

De heer De Haan was betrokken bij het digitaliseren van de liggers waarin de metingen zijn vastgelegd . het eerste schipper met de woonplaats Hattem was H. Lubbers, eigenaar van “de Vrouw Grietje” in 1876. Zo komen er meerdere schippers uit Hattem in het artikel langs.

 

 

 

In samenwerking met de werkgroep dialect schrijft Gerrie Schakelaar:

Een lange, dunne, fijne.

Speciaal voor de mensen die het Hattems dialect meester zijn.

 

De “ommekeer van zaken”eind 1813, begin 1814

Kozakken verjagen de Fransen deel 3 (slot)

Geschreven door G. Kouwenhoven

Dit is het vervolg op de artikelen die onder dezelfde titel in Heemkunde Hattem nummer 138 en 139 verschenen.

De Kozakken rukken op en verdreven de Franse uit Zwolle, Kampen, Hattem en Wijhe.

Een onbekend stukje geschiedenis dat nauw samenhangt met het ontstaan van het koninkrijk Nederland, dat door G. Kouwenhoven in detail beschreven wordt. Compleet met namen en de kosten van het eten en drinken van de betrokkenen.Mevrouw W. Roseboom-Van Enk en Anna Rouwenhorst vertelden over hun grootmoeders, de zusters Wim en Wiech Bouwmeester

Geschreven door T. Eghuizen

Een leuk stukje geschiedenis over een familie rond eind 1800, begin 1900.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Hattem, daar staat er een herberg

Een gedichtje uit de verzameling van Ate Doornbosch, opgeduikeld door Leida Koridon.Het einde van een tijdperk

De stadspoorten worden niet meer gesloten

Geschreven door G. Kouwenhoven

Uit de archieven blijkt dat de stadspoorten van Hattem voor het laatst in1672 zijn gebruikt ter verdediging van de stad. Wel werden de poorten nog ruim 170 jaar ‘s nachts gesloten tegen ‘onguur’ volk. In 1846 kwam er een eind aan het sluiten van de poorten

 

 

 

 

Postkoets en diligence op stal

Geschreven door E. Boeve

Dit stuk gaat over de ontwikkeling van het spoornet in Hattem en omgevingIets over de schuttersgilden en over die te Hattem

Geschreven door D.J. Septer

De heer Septer heeft zich verdiept in de ontstaansgeschiedenis van het Annagilde. Zijn onderzoek leidt tot de conclusie dat het Annagilde is ontstaan in 1523 door de samenvoeging van het schuttersgilde van het Heilige Kruis of ook wel de Olde Schutten genoemd en Sanct Anna. Deze samenvoeging ging gepaard met groot feest in Hattem.

Verder gaat hij in op de geschiedenis en de gebruiken bij het gilde.

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw T. Eghuizen vertelt het verhaal van Hendrik Roseboom.

Het verhaal is de uitwerking van een gesprek dat zij in januari 1986 had met Hendrik Rooseboom. Ook weer een familieverhaal.

 

Uit de Homoet van 1924

Door D. Locht

De Heer Locht verzamelde wat amusante en bijzondere berichtjes uit de Homoet van 90 jaar geleden.

 

Uitgave 140 van Heemkunde Hattem bevat tenslotte de vaste rubrieken:

Fotoarchief

In deze vaste rubriek worden meestal de namen gezocht bij oude foto’s uit het archief. Deze keer een foto van de buurtvereniging “Kerstraat” met alle bekende namen van de winkeliers die in 1954-’55 lid waren van de buurtvereniging en een foto uit 2004 en een uit 1977 waarvan de namen van de personen op de foto grotendeels onbekend zijn.

 

Gesignaleerd

De rubriek waarin de lezer geattendeerd wordt op websites en uitgaven die van belang zijn in het kader van Heemkunde Hattem.

 

VERENIGINGSNIEUWS. 

Bericht van het bestuur.

Hierin wat algemeen informatie over het reilen en zeilen van de vereniging. Eveneens een oproep aan de lezer om oude verhalen niet verloren te laten gaan maar ze op te schrijven. Hierbij kan ook altijd de hulp ingeroepen worden van een redactielid.

 

Tenslotte:

Dit nummer, nummer 140, is het laatste dat onder de verantwoordelijkheid van hoofdredacteur Corry Even-Booij verschijnt. Over 71 verschenen nummers sinds 1997 heeft zij de scepter gezwaaid. Voorwaar een prestatie die de grootste lof verdient! De hoeveelheid werk die met de verschijning van een nummer samenhangt kan snel overschat worden.

 

U ziet, het is een rijk geschakeerd nummer met voor iedereen die belangstelling heeft voor het verleden van Hattem wel iets leuks te lezen is.

« terug naar overzicht