U bent hier: Home » Tijdschrift » Recente uitgaven » 141

Uitgave 141 (november 2014)

Er is weer een nieuw nummer van ons blad verschenen. Op de website van onze vereniging plaatsen we een korte samenvatting van de inhoud. Het blad kunt u kopen bij de Bruna, maar natuurlijk kunt zich veel beter aanmelden als lid, want dan krijgt u het blad elk kwartaal thuisbezorgd en duur is het niet. Als u in Hattem woont is de contributie € 15,- voor geheel 2015.

Uitgave nummer 141 opent met:

Hattem in de zeventiende eeuw.

Indrukken uit enkele bijzondere archiefstukken

Geschreven door E. de Jonge

De schrijver probeert inzicht te geven in het dagelijkse leven van de ‘gewone’ mensen. Hier is weinig over bekend om de eenvoudige reden dat deze mensen geen brieven schreven en geen dagboeken bijhielden. Papier was een luxe voor hen en vaak konden de ‘gewone’ mensen niet of nauwelijks schrijven.

Toch is het gelukt uit brieven en kasboeken in het oud-rechterlijk archief van de stad Hattem een beeld te vormen. De meeste zaken die beschreven zijn betreffen conflicten over erfenissen en kasboeken. Het artikel behandelt de tijd van ongeveer 1600 tot 1700. Uit een overzicht van de rekening van de begrafenis van Jacob Wentholt, op 5 juli 1678 is af te leiden dat er goed gegeten en gedronken werd bij de begrafenis. Bijna de helft van de rekening is voor eten en drinken!

Een leuk tijdsbeeld.

 

Het volgende artikel is:

Jan Hendrik van Dijk (1751-1834), het levensverhaal van een ware patriot

Geschreven door S. van der Weerd

Naar aanleiding van een tweetal portretten in bezit van het stadschief Hattem volgt de heer S. van der Weerd de geschiedenis van de patriotten in Hattem. Een stukje landelijke geschiedenis in Hattem.

 

 

 

 

 

 

Dan:

Wie van jullie weet waar de Gapersweg is?”

Geschreven door B.van Rijssen-Lans

Het persoonlijke verhaal van mevrouw Van Rijssen-Lans over de bevrijding van Hattem waarbij familie door bombardementen van de Engelsen om het leven kwam zoals dit verteld is aan de leerlingen van groep 6,7 en 8 bij de herdenking van de bevrijding van Hattem op 17 april dit jaar.

 

 

Hattems Mannenkoor

Geschreven door D. Jonker en E. Andeweg

Een beschrijving van het reilen en zeilen van het Hattems Mannenkoor in de 90 jaar dat het al bestaat. Uit de jaarverslagen blijkt dat een deel van de leden niet zo trouw was in het bezoeken van de repetities. Bij gezellige avonden en de uitjes waren de leden altijd wel present. Tijdens de repetities kon er in de goede oude tijd zelfs nog gerookt worden!!De werkgroep fotoarchief presenteert in dit nummer verschillende foto’s van de dijkpoort. Het is niet meer voor te stellen dat tot 1953 dit de doorgaande weg was richting Apeldoorn

 

 

 

 

 

Verder in dit nummer:

De rubriek Gesignaleerd: met de melding dat de leggers van het kadaster ook te raadplegen zijn in het Streekarchief voor wat betreft de gemeentes Hattem, Heerde en Epe.Een oproep voor mensen die belangstelling hebben voor de geschiedenis van de steenfabrieken in deze omgeving of misschien zelf informatie hebben hierover en dit willen delen met de heer Van der WeerdDe index van de tijdschriften van Heemkunde Hattem

Namen zoeken in oude nummers? Heel eenvoudig via de site van Heemkunde Hattem.De Homoet geheel op internet

De heer G. Kouwenhoven, streekarchivaris legt uit hoe alle nummers van De Homoet op internet te lezen zijn.Uitgave 141 van Heemkunde Hattem bevat tenslotte de vaste rubrieken:

Fotoarchief

In deze vaste rubriek worden meestal de namen gezocht bij oude foto’s uit het archief. Deze keer waarschijnlijk een foto van een uitje van de Christelijke boeren- en tuindersbond, afd. Hattem, maar dit is niet zeker. Weet u de namen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERENIGINGSNIEUWS. 

Bericht van het bestuur.

Hierin wat algemeen informatie over het reilen en zeilen van de voorzitter van de vereniging., mevrouw Y.J.A. Schepers-Mulder

Vrijwilligersdag 2014

Een verslag van het uitje voor de vrijwilligers naar Het Veenpark in Barger- CompascuümU ziet, het is een rijk geschakeerd nummer waarin voor iedereen die belangstelling heeft voor het verleden van Hattem wel iets leuks te lezen is. 

 

Nieuwe hoofdredacteur

Dit is het eerste nummer dat verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe hoofdredacteur, mevrouw B.A. Samsom-Borst« terug naar overzicht