U bent hier: Home » Tijdschrift » Recente uitgaven » 142

Uitgave 142 (februari 2015)

Er is weer een nieuw nummer van ons blad verschenen. Op de website van onze vereniging plaatsen we een korte samenvatting van de inhoud. Het blad kunt u kopen bij de Bruna, maar natuurlijk kunt zich veel beter aanmelden als lid, want dan krijgt u het blad elk kwartaal thuisbezorgd en duur is het niet. Als u in Hattem woont is de contributie € 15,- voor geheel 2015.

Uitgave nummer 142 opent met:

Hattem in de zeventiende eeuw. (deel II)

Indrukken uit enkele bijzondere archiefstukken

Geschreven door E. de Jonge

De schrijver probeert inzicht te geven in het dagelijkse leven van de ‘gewone’ mensen. Hier is weinig over bekend om de eenvoudige reden dat deze mensen geen brieven schreven en geen dagboeken bijhielden. Papier was een luxe voor hen en vaak konden de ‘gewone’ mensen niet of nauwelijks schrijven.

Toch is het gelukt uit brieven en kasboeken in het oud-rechterlijk archief van de stad Hattem een beeld te vormen. In deel twee duikt E. de Jonge in de boeken van een slager, een schoenmaker en een manufacturier (stoffen, garen en band). Uit het artikel blijkt dat het soms jaren duurde voor openstaande rekeningen werden voldaan.

Een leuk inkijkje in jaren 1600-1700.

 

Het volgende artikel is:

Een pelikaan in de Andreaskerk te Hattem

Geschreven door T. Juk

Dit artikel beschrijft de betekenis van de pelikaan in de christelijke cultuur. De pelikaan is ook aanwezig in de Andreaskerk. Bij de restauratie in de jaren 1986-1995 bleek hij onder de witkalk verborgen te zijn. Ook het kerkzegel van de Andreaskerk heeft als afbeelding een pelikaan. De heer Juk gaat in het artikel wat breder in op de pelikaan als symbool.

 

 

 

Dan:

Herinneringen van de familie Van den Belt aan hun Hattemer jaren deel I

Geschreven door T. Eghuizen

Jan van den Belt, in 1930 in Hattem geboren, emigreerde na de oorlog naar Canada. In het Engels heeft hij familieverhalen op cd gezet. Mevrouw B. Wolf-Thijssen heeft deze verhalen vertaald. Mevrouw Eghuizen heeft het deel dat op Hattem betrekking heeft in enkele delen voor het tijdschrift van Heemkunde Hattem op papier gezet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opening van de Burgemeester Toornstraschool in 1960

Geschreven door R. Katgert

Uit de verzameling van mevrouw Nijlunsing, weduwe van de eerste directeur van de Burgemeester Toornstraschool, heeft de heer Katgert het verhaal over het ontstaan van de school geschreven. Er zullen in Hattem nog verschillende mensen rondlopen met herinneringen aan het verblijf in de Franse school als noodgebouw. Een verblijf dat in de Homoet van 1958 wordt beschreven als “Een vieze geschiedenis”. Tegenwoordig zou dit niet meer zo kunnen.Een smederij in Hattem.

Geschreven door J. van Dalfsen en D. Jonker

Dit artikel behandelt het ontstaan en de ontwikkeling van Consmema. Begonnen als kachelsmit aan de Eierdijk heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een middelgroot constructiebedrijf dat via decorbouw voor de NOS, nu machines levert aan de betonindustrie voor de fabricage van rioolbuizen en straatstenen. 

Werkgroep Fotoarchief heeft een leuke serie foto’s bij elkaar gezocht van het “Mannenklooster” dat gestaan heeft in de Kerkstraat nummer 19-21.Herinneringen aan april 1945

De heer C.W. van ’t Land maakt in zijn artikel duidelijk dat herinneringen aan dezelfde gebeurtenis soms aardig van elkaar kunnen verschillen. Hij beschrijft zijn persoonlijke herinneringen aan de bevrijding van Hattem.Een koekie bi’j de thee.

De Werkgroep dialect heeft in de persoon van R. de Vries een leuk stukje in dialect geschreven over de koekjes van een nieuwe winkel in Hattem: Jamin. 

 

De werkgroep fotoarchief presenteert in dit nummer verschillende foto’s van de opening van de Zwarte Kip in 1953. Weet u de namen van de mensen op de foto’s? laat het de werkgroep weten! Zie "Wie helpt ons".

 

Verder in dit nummer:

De rubriek Gesignaleerd met de aankondiging van het verschijnen van een boek over de executies in april 1945 aan de Gelderse Dijk.Uitgave 142 van Heemkunde Hattem bevat tenslotte de vaste rubriek:VERENIGINGSNIEUWS. 

Bericht van het bestuur.

Hierin wat algemeen informatie over het reilen en zeilen van de vereniging, geschreven door voorzitter van de vereniging., mevrouw Y.J.A. Schepers-Mulder

Aankondiging van de ledenvergadering op 26 maart

Verslag van de nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januariU ziet, het is een rijk geschakeerd nummer waarin voor iedereen die belangstelling heeft voor het verleden van Hattem wel iets leuks te lezen is.

« terug naar overzicht