U bent hier: Home » Tijdschrift » Recente uitgaven » 157

Uitgave 157 (december 2018)

Er is weer een nieuw nummer van het verenigingsblad verschenen, en wat voor een!! Met de nieuwe drukker en vernieuwde opzet was het nog een paar nummers zoeken naar de juiste vorm, maar de redactie lijkt nu het blad dat hun voor ogen stond te hebben bereikt. Ook nu weer een nummer geheel in kleur. Doe uw familie, vrienden of kinderen eens een jaarabonnement cadeau op een verjaardag of als kerstgeschenk. Voor leden buiten Hattem kost dat 27,50 euro.

Op de website van onze vereniging plaatsen we een korte samenvatting van de inhoud van het blad. Het blad kunt u kopen bij de Bruna, maar u kunt zich natuurlijk ook zelf aanmelden als lid. In Hattem kost dat 17,50 euro per jaar. U krijgt dan alle eerder verschenen nummers van dit jaar.De opening van dit nummer is:

Herinneringen over de jaren 1940-1945 van Dirk Jan Wiessenberg

Deze persoonlijke oorlogsherinneringen van een 9-jarig kind werden door Dirk Jan Wiessenberg verteld ter gelegenheid van de 4 mei-viering 2018.

De kerk is altijd een gevoelig onderwerp. In dit nummer:

Tweestrijd in Hervormd Hattem

Deel 2

Door Gerrit Jan LiefersEen stukje kerkgeschiedenis vol meningsverschillen en de botsing tussen de behoudende stroming en de meer progressieve kerkleden. Het stuk beslaat de periode tussen 1920 en 1930. Veel strijd over geloofsrichtingen en weinig liefdevolle omgang met elkaar. En heel veel draaide om de macht in de kerk.

Nog meer strijd:

Oorlog en inkwartiering, geen kermis, opstootje, besmettelijke ziekte,

postkantoor en telegraaf en dat alles in 1870 en 1871

door Gerrit KouwenhovenDe toestand in Hattem tijdens de Frans-Duitse oorlog die begon in 1870. Nederland stond er buiten, maar het had toch de nodige invloed op het leven in Hattem. Gerrit Kouwenhoven heeft de gevolgen voor het leven in Hattem op een rijtje gezet. Daar kwam nog bij dat in die tijd ook de pokkenepidemie begon.

Heel actueel in deze dagen:

De kooi van Wassenaar

Door Gerard Libert

De kooi van Wassenaar, kort geleden nog werd in de Dijkpoorter de nieuwe kooi gepresenteerd. Hier het verhaal uit 1512 over Jan van Wassenaar die in deze kooi werd opgesloten tot het losgeld betaald was. Dat duurde 2 jaar!

De replica zoals die nu gemaakt is voldoet niet aan de beschrijving in het Nieuw Nederlands Magazijn van 1847.

Veel oorlogen in dit nummer, het volgende artikel handelt over:

Hattem in de tachtigjarige oorlog

(1568-1648)

Door Evert de Jonge

Tijdens de ledenvergadering van Heemkunde Hattem hield Evert de Jonge een lezing over dit onderwerp. Daarbij stelde hij de vraag aan de orde of het nu een strijd over de macht was of over het geloof. Hij komt tot de conclusie dat beide elementen van aanwezig waren.

Dan een stukje recente geschiedenis

Vijftig jaar Vereniging Landschap en Milieu Hattem e.o.

Door Willem de BoerVijftig jaar geleden werd de Milieugroep Hattem opgericht. Willem de Boer beschrijft de geschiedenis van de groep en de viering van het jubileum.

Een zomerhuis in Hattem genaamd:

t Puttertje

De werkgroep fotoarchief kreeg naar aanleiding van een oproep in Heemkunde Hattem 149 waarin informatie werd gevraagd over ’t Puttertje een reactie van mevrouw F.C. Koerselman-Schuurmans. Zij heeft zelf in het huis gewoond.Historisch kadaster van het schependom van Hattem

Aflevering 25

Door M. van der Leeuw

Eigenlijk ook een vaste rubriek in het blad is de minutieuze wijze waarop de schrijver de geschiedenis van een stukje grond door de eeuwen heen uitpluist. De schrijver zet er helaas niet bij welk stukje Hattem het betreft.

Dan volgen de vaste rubrieken, zoals:

Fotoarchief

Werkgroep fotoarchief

Een aantal oude foto’s van schoolklassen van de Openbare Lagere School. Weet u namen? Geef ze door aan de werkgroep fotoarchief.Gesignaleerd

Redactie

Gerrit Kouwenhoven bespreekt het boek Maria van Gelre 1380 – 1429. Sporen in het landschap.

Het boek is geschreven door Johan OostermanVERENIGINGSNIEUWS.

Bericht van het bestuurVoorzitter Yvonne Schepers-Mulder kijkt terug naar het Dikke Tinne festival op 22 september jl. en in de toekomst met mooie plannen.Al met al weer een rijk gevuld nummer dat iedereen wel zou willen hebben. En dat kan!! Wordt lid voor maar 17,50 euro per jaar (binnen Hattem). U ontvangt dan elk kwartaal het blad en als welkom de dit jaar reeds verschenen nummers. Of geef eens een origineel cadeau: een jaarabonnement op ons blad.

Hebt u herinneringen, een (familie)verhaal of een andere mogelijke bijdrage voor ons blad? Neem contact op met de redactie, dan kunnen we er misschien samen een artikel van maken.

« terug naar overzicht