U bent hier: Home » Tijdschrift » Recente uitgaven » 165

Uitgave 165 (december 2020)

TIJDSCHRIFT HEEMKUNDE HATTEM NUMMER 165, december 2020 

0ndanks corona is er weer een nieuw nummer van het verenigingsblad verschenen. Ook in dit nummer weer voor elk wat wils en alles in kleur. Doe uw familie, vrienden of kinderen met de feestdagen eens een jaarabonnement cadeau. Voor leden buiten Hattem kost dat 27,50.

Op de website van onze vereniging plaatsen we een korte samenvatting van de inhoud van het blad. Het blad kunt u kopen bij de Bruna, maar u kunt zich natuurlijk ook zelf aanmelden als lid. In Hattem kost dat 17,50 euro per jaar. U krijgt dan alle eerder verschenen nummers van dit jaar.

Zoals gebruikelijk opent het nummer met een woord van de voorzitter, waarin ze de huidige toestand met corona en alle gevolgen van dien onder de loep neemt. Ze doet ook een beroep op vrijwilligers om zich aan te melden voor een bestuursfunctie. Zonder bestuur geen vereniging en dat zou heel jammer zijn. Ook de verschillende werkgroepen kunnen nieuwe gezichten heel goed gebruiken.

Eerst een paar aanvullingen op eerder verschenen artikelen. Het betreft de klompenmakerij Veltkamp, de pijl- en boogclub  en zeepfabriek De Klok.

Het eerste artikel is;

Pastorie en dokterswoning maar (tenslotte toch) geen zeepfabriek

De bewoningsgeschiedenis van het huis aan de Geldersedijk, nummer 3

Geschreven door Menno Sypkens Smit

De schrijver is zelf bewoner van het pand Geldersedijk 3 en hij heeft de geschiedenis van het huis uitgeplozen. Dit pand kwam in een artikel van Gerrit Kouwenhoven over De Klok in het Heemkunde tijdschrift ter sprake als mogelijke vestigingsplaats voor de zeepfabriek.

Menno Sypkens Smit beschrijft de oude situatie en de aangebrachte wijzigingen.

 

Huis van Beekhof

Geschreven door Corry Even-Booij

Naar aanleiding van een stukje in Heemkunde Hattem nummer 164 heeft de schrijver een tekening bij haar aan de muur wat nader bekeken en dat blijkt een tekening van het huis van Beekhof, getekend door Herman Martin.

 

Menno Sypkens Smit vervolgt in dit nummer een artikel over het:

Veranderend aanzicht van het landschap van Hattem

Slot

Met foto’s en tekeningen laat de schrijver zien dat het aanzicht van Hattem dramatisch is veranderd. Ook tekeningen van Willem Voerman gebruikt hij om de veranderingen te laten zien. Niet alleen de bebouwing, maar ook de naaste omgeving is onherkenbaar veranderd. Waar Molecaten vroeger een vrijwel kaal heidegebied was, is nu allemaal bos.

Het volgende stuk is een vervolg op het stuk dat is gepubliceerd in nummer 164

Rondom het leven van Tobias Hendrik Jaspers (1851-1934)

Deel 2

door Gerrit Jan Liefers

Tobias Hendrik Jaspers was bakker in Hattem, maar daarnaast zeer actief daarnaast. Als gemeenteraadslid, bestuurslid van de vereniging voor christelijk onderwijs en mede-oprichter van de C.M.H. heeft hij zijn stempel gedrukt op zijn tijd. Gerrit Jan Liefers beschrijft enige markante zaken die in die jaren aan de orde waren.

Veel mensen in Hattem hebben de Andreaskerk op de markt wel eens van binnen gezien. De schrijver van het volgende artikel heeft geprobeerd de geschiedenis van de wandschilderingen te achterhalen.

Protestantse schilderingen in Hattem

Door Teun Juk

Bij de reformatie, toen het katholieke geloof plaats maakte voor het protestantse geloof, zijn veel oorspronkelijke elementen uit de kerk verwijderd en vaak ook verwoest. De schrijver laat zien dat er in de loop van de tijd toch weer allerlei versieringen aangebracht zijn en hij beschrijft ze.

 

Werkgroep fotoarchief

De Werkgroep fotoarchief heeft een collectie afbeeldingen van molen De Fortuin uit het archief opgeduikeld.

 

Historisch kadaster van het schependom van Hattem

Aflevering 31

Door M. van der Leeuw

De eigenaren op een rijtje van een gebied aan de oostzijde van de Hessenweg en zuidzijde van de Duisteresteeg.

Al met al weer een rijk gevuld nummer dat iedereen wel zou willen hebben. En dat kan!! Wordt lid voor maar 17,50 euro per jaar (binnen Hattem). U ontvangt dan elk kwartaal het blad en als welkom de dit jaar reeds verschenen nummers. Of geef eens een origineel cadeau met Kerst of een verjaardag: een jaarabonnement op ons blad.

Hebt u herinneringen, een (familie)verhaal of een andere mogelijke bijdrage voor ons blad? Neem contact op met de redactie, dan kunnen we er misschien samen een artikel van maken.

 

 

« terug naar overzicht