U bent hier: Home » Over Heemkunde » ANBI

Heemkunde is ANBI-instelling

Heemkunde is een vereniging die de ANBI status heeft gekregen van de Belastingdienst. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De Vereniging Heemkunde Hattem heeft deze ANBI status vanaf 1 januari 2009.

Het RSIN nummer van onze vereniging is : 813688346

Dit betekent dat voor u als gever giften voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn, met inachtneming van de fiscale grenzen (voor aftrekbare giften geldt een drempel en een maximum). Voor een periodieke gift gelden deze grenzen niet.

De contributie zelf is niet aftrekbaar. Alleen bedragen die extra zijn gegeven zijn giften.

Voor de vereniging betekent de ANBI-status dat over giften en andere donaties geen schenkbelasting hoeft te worden betaald. Verder is de vereniging door de ANBI-status vrijgesteld van erfbelasting in geval van legaten.

De ANBI-status levert dus voor zowel de giftgevers en andere donateurs als voor de vereniging belangrijke fiscale en dus financiële voordelen op. Daar staat tegenover dat Heemkunde wel transparant moet zijn over het reilen en zeilen van de vereniging. Zo moet jaarlijks een verantwoording op de site worden opgenomen. Dat doen we  volgens een door de belastingdienst bepaald format. De verantwoording over 2021 kunt u hier downloaden.