BALANS per 31 december 2018

 ACTIVA PASSIVA
  Eigen vermogen 23.679
Fonds bijzondere doelen 1.684
Liquide middelen: Voorzieningen:
ING bank / rekening crt
12.888 Verv. reserve inventaris en apparatuur

Rabo bank / rekening crt 3.767 Project CANON
4.000
ING bank / spaarrekening 20.037
Project WIFI 3.090
Rabo bank / spaarrekening 3.060 Nog te betalen:
Kas 158 Crediteuren 513
Debiteuren 693

Vooruit ontvangen:


Contributie 7.524
Donaties/giften 133
Debiteur 0
TOTAAL 40.603 TOTAAL 40.603

 

Toelichting mutaties FONDS:

 

Saldo per 1-1-2018:                                       1.150

 

Bijdrage upgrade Heemkundeblad                   750 -/-

Deel winstbestemming                                  1.284                                   

 

Saldo per 31-12-2018:                                   1.684