Inwoners en Genealogie

Coördinator: Vacature

 

genealogie@heemkundehattem.nl

Waar woonden onze voorouders?  

Wie graag wil weten waar zijn grootouders, overgrootouders, betovergrootouders en misschien nog verder terug in Hattem gewoond hebben en wat hun beroep was, moet eens in het bevolkingsregister kijken. Dit is ook te raadplegen in het Heemkundecentrum (Molenbelt 2A, Hattem).

Dat register is verdeeld in zes perioden:  1829 tot 1850, 1850 tot 1860, 1860 tot 1880, 1880 tot 1900, 1900 tot 1920, en 1920 tot 1938. 

 


Wat is er zoal te vinden in het bevolkingsregister?  

Van 1829 tot 1920 zijn de bewoners per huis vermeld. Dat is na 1920 veranderd in kaarten per gezin.
De bladzijden zijn genummerd en de namen staan in klappers, waardoor het zoeken gemakkelijker wordt.
Behalve de voor- en achternaam met de geboorteplaats staat er vermeld wie de hoofdbewoner is. Voor de andere bewoners zijn de relatie tot die persoon aangegeven, zoals vrouw, ( schoon)zoon of (schoon)dochter, maar ook broer, zuster, neef, nicht of niet verwant. Ook zijn het geloof en het beroep zijn vermeld.

Data

De geboortedatum, datum van vestiging, vorige woon- of verblijfplaats, overlijdensdatum, evenals de vertrekdatum en bestemming zijn daar te vinden. Soms zijn die gegevens niet ingevuld. Er is dan vermeld: “bestemming onbekend”, wat betekent: met de noorderzon vertrokken.

Aantekeningen

Soms plaatste de verantwoordelijke ambtenaar er wat aantekeningen bij,  zoals “veroordeeld tot opzending naar een Rijkswerkinrichting”. Dat hield in dat die persoon naar de gevangenis ging. Waar die was gevestigd,  is op te maken uit de kolom waarin de bestemming aangegeven staat. 

Om meer te weten te komen van naar elders vertrokken personen kan het bevolkingsregister van de nieuwe woonplaats geraadpleegd worden of de site https://www.wiewaswie.nl/.